Önszervező anyag

    Wolfgang Kuhn, biológia professzor: A darwinizmus buktatói 244-252. o.       Az anyag önszerveződésének mítosza     Karl von Naegeli (+1891), ismert svájci botanikus, Darwin kortársa állapította meg tömören, találóan: „Aki tagadja az ősnemzést, a csodát hirdeti!” Az általános korszellemnek hódolva azonban most már régóta nem használják a nagyon misztikusnak hangzó ősnemzés … Bővebben: Önszervező anyag