A Föld fiatal korát alátámasztó hat érv

 

 

A Föld fiatal korát alátámasztó hat érv

 

 

Jeffrey P. Tomkins PH.D * -től

2019. április 30.

 

 

Forrás: https://www.icr.org/article/six-biological-evidences-for-a-young-earth/

 

Fordította: Konkoly Dávid

 

 

 

Cikkrészletek:

 

A biológiai adatok azt mutatják, hogy a Föld és benne az élet fiatal.

A tudományos felfedezések egyeznek a Biblia történeti és nemzedéki beszámolóival.

A biológiából vett hat példa a fiatal Földet támasztja alá:

  • a fosszíliákban található lágyszövetek,
  • ősi baktériumok feléledése,
  • genetikus entrópia,
  • mitokondriális Éva és az Y-kromoszóma Ádám,
  • élő fosszíliák, és
  • a Föld jelenlegi népessége.

 

 

Mit mond nekünk a Biblia a Föld koráról? Nem csak a Biblia írja le, hogy Isten hogyan teremtette a Földet és az életformákat hat nap alatt, a Teremtés könyve szintén tartalmaz részletes nemzetségtáblázatokat és időrendi leírásokat. A zsidó maszoréta szövegek alapján a Föld korát mintegy 6000 évre tehetjük.1,2 Ezzel szemben az evolucionisták úgy hiszik, hogy a Föld 4,6 milliárd éves és az itteni élet körülbelül 3,5 milliárd éve jelent meg.

 

Amíg az evolucionista történet pusztán naturalista spekuláció, a Biblia egy meglehetősen komplett történetet és idővonalat nyújt az ún. fiatalföld kreacionista nézet alátámasztásául. Azonban a tudományos tények a fiatal Földre mutatnak? Ez a cikk azt mutatja be, hogy a Föld fiatal kora a biológiai adatokkal jól alátámasztott.

 

 

 

A Föld fiatal kora a biológiai adatokkal jól alátámasztott.

 

 

 

 

 

1. Lágyszövetek és biomolekulák a fosszílákban

 

A lágyszövetek és a bomlásérzékény biomolekulák, amelyek még mindig épek, és nem bomlottak el, nem kellene létezniük azokban a fosszíliákban, amelyek állítólag többmillió évesek – de mégis ott vannak. A leghíresebb esete ennek az evolúciós rejtélynek, az a lágy, rugalmas szövetek T. rex-csontokban való megtalálása volt, továbbá a látható véredények, vérsejtek az edényeken belül, és finom, ujjszerű nyúlványokkal rendelkező csontsejtek, melyeket oszteocitáknak3,4 hívnak. Kollagén-fehérjéket szintén találtak T.rex csontokban. Hasonló felfedezésekre került sor más dinoszaurusz-fosszíliák esetén, például a Hadroszaurusznál és a Triceratops-nál.5,6

 

Az ICR kutató tudósa, Brian Thomas összeállított egy listát 41 különböző kiadványból, amelyek leírják a lenyűgöző lágyszövetek és biomolekulák felfedezését a sok különböző tájon élő tengeri állatok és növények fosszíliáiban.7 Ezek közül a felfedezések közül sokat szekuláris tudósok dokumentáltak. Ezek közül néhány fosszília állítólag 250-550 millió éves, vagy afölötti. Mivel lehetetlen lenne ezeknek a különösen bomlékony összetevőknek, hogy többezer éven át fennmaradjanak, ez a bizonyíték tisztán a Föld fiatal korára mutat és a globális Özönvízre, amely előidézte ezeket a fosszilizálódott maradványokat, gyorsan betemetve ezeket a mintegy 4500 éves üledékekbe.

 

 

 

 

2. Ősi mikrobák újjáéledése

 

Az 1990-es évek közepe óta a tudósok elkülönítettek és körülírtak 1200 ősi mikroorganizmust, melyeket borostánykőbe zárt fosszíliákból nyertek ki.8 Ezek a borostyánleletek9 ősi élesztőgombát foglalnak magukban, ezek közül négy sörélesztő, melyeket bejegyeztek és az egyik felfedező tudós kereskedelmi célú sörfőzésre használta. Ezekről a borostyánból kivonatolt mikrobákról úgy gondolták, hogy mintegy 40 millió évesek.

 

Azonban a legelképesztőbb mikroba-felfedezés akkor történt, amikor a tudósok képesek voltak kőzetrétegekből származó sólerakódásokból kinyert baktériumokat feléleszteni, amelyekről azt állították, hogy 250 millió évesek.9 A sólerakódás egy adag sós víz, amely az üledékes kőzet formálódása során beszorul, és ez a jelenség az Özönvíz során lezajlódhatott. A kőzetrétegek evolúciós nézőpontja alapján a tudósok a sólerakódási réteget a korai Triász idejére datálták. Mondanunk sem kell, ezek az ősi felélesztett mikrobák nem lehetnének jelen, ha a kőzetek tényleg annyi idősek lettek volna. Jelenlétük a Föld fiatal korára és a globális Özönvízre utal.

 

 

 

 

3. Az emberi genom degenerációja

 

A népszerű evolúciós dogmával ellentétben az emberi genom az idő során valójában degenerálódik. Ez devolúció, nem evolúció. A teremtés kezdetén, Ádám és Éva genomja eredeti volt, hibák nélkül. Aztán mindketten bűnbe estek és átkot hoztak a teremtésre, ezzel növekvő mennyiségű DNS-bomlást okozva és a genetikai információ fokozatos elvesztését leszármazottaik egymást követő generációiban. Ez a degeneráció az enyhén káros mutációk megtöbbszöröződése miatt van, amely minden generációnál végbemegy, és ezeknek a genetikai módosulásoknak a felhalmozódási rátája egy olyan emberi eredetre mutat, amely összhangban áll a nagyjából 6000 éves bibliai kronológiával.

 

Valójában, ahogy korábban igazoltam, az empirikus genetikai órák, melyeket mind a szekuláris és teremtéskutatók meghatároznak, az emberi variációnak egy kezdeti pontjára mutat, összekapcsolva azzal a degenerációval, amely 5-10.000 éve kezdődött.10,11 A jelenlegi időkeret szintén szorosan illeszkedik az emberi várható élettartam mintázatához, amely gyorsan és folyamatosan hanyatlik a globális Özönvíz után.

 

 

 

 

4. A mitokondriális Éva és az Y-kromoszóma Ádám újkeletű eredetének bizonyítéka

 

Az emberi sejtmagon kívül a mitokondrium nevű kicsi sejtszervecskék energiagyárakként üzemelnek. Minden egyes mitokondrium tartalmaz egy körkörös DNS-darabot, amelyet jellemzően csak az anya örökít át. A tudósok világszerte embercsoportok mitokondriális DNS-ét vizsgálták, és azt találták, hogy az adatok minden emberre vetítve egy egyszeri eredetre mutatnak, amely kevesebb, mint 10.000 éve történt.10,11 A teremtéskutató és genetikus, Robert Carter rekonstruálta az eredeti ősi „Éva” mitokondriális DNS-szekvenciáját és publikálta az adatokat egy lektorált szekuláris folyóiratnál.12,13

 

Egy egyén biológiai nemét a genetikailag átöröklött nemi kromoszómák határozzák meg – XY a férfiak és XX a nők esetében. Fogantatásnál a fiú embrió egy Y-kromoszómát kap az apa ondósejtjéből és egy X-kromoszómát az anya petesejtjéből. Egy lány egy X-et kap az apától és egy X-et az anyától. Az Y-kromoszóma áll a férfias jellegek kifejlődése mögött.

 

Amint kiderült, az emberi Y-kromoszóma DNS-szekvenciájának létezik egy nagyon korlátozott variációs száma az egész föld népességét figyelembe véve. Ez összhangban áll az emberiség mintegy 6000 éves eredetével.14

Valójában az Y-kromoszómának ugyanaz az újkeletű eredete ugyanazt a variációs mintázatot követi, amelyet a mitokondriális DNS-szekvenciában figyeltek meg. Ez megfelel a Genezisben (Mózes első könyve) talált emberi történelemmel.

 

 

 

 

5. Változatlan élő fosszíliák (Sztázis)

 

Olyan teremtmények, mint például a medúzák, graptolitok, patkórákok, maradványhalak és sok más lény, élő bizonyítéka egy nem túl rég történt teremtésnek.15 Hogyan tudott ennyifajta élőlény ennyire változatlan maradni az állítólagos millió évek során, amely az evolúcióhoz szükséges? Az ún. élő fosszíliák – egy kifejezés, melyet Darwin alkotott meg – olyan nem-folytonos fosszília sorokat alkotnak, amelyekben hirtelen jelennek meg, mindenféle evolúciós előfutár nélkül, eltűnnek és láthatólag kihalnak, ennek ellenére még ma is élnek. Például a patkórákok a fosszilis leletanyagban 450 millió évesként tűnnek fel (az evolúciós kormeghatározás szerint) és aztán eltűnnek többszáz millió évre, de most is élnek. Az evolucionisták szeretik ezt „Lazarus-hatás”-nak hívni.

 

Egy élő fosszília fa, a Wollemi fenyő először állítólag több mint 200 millió évvel ezelőtt jelent meg a fosszilis rétegekben, és nemcsak még mindig létezik, hanem élő példányai is vannak, amelyek kevesebb, mint 1000 évesek. A megfigyelt evolúció hiánya az élő fosszíliákban, továbbá hirtelen megjelenésük a fosszilis leletanyagban, majd eltűnésük millió évekre, nem az evolúciós paradigmát támasztják alá. Ehelyett a leletanyag azt mutatja, hogy egy globális Özönvíz történt mindössze néhányezer évvel ezelőtt, fokozatosan maga alá temetve az élővilágot.16 Az élő fosszíliák inkább annak a bizonyítékai, hogy a Föld meglehetősen fiatal.

 

 

 

 

6. Népességnövekedés

 

Az evolúciós idővonal szerint az ember egy csimpánz-szerű őstől ágazott el 3-6 millió évvel ezelőtt. Ebben az esetben sokmilliárd embernek kellene élnie ma a világon, vagy betemetve lennie a fosszilis rétegekben. Azzal, hogy a világ népessége ma a nyolcmilliárdot közelíti, az evolúciós történet teljesen elégtelennek bizonyul – sokkal többen kellene lennünk.

 

Mint kiderült a Föld, bibliai modellje szerint, újra benépesedett Noé három fia és azok három felesége által mintegy 4500 évvel ezelőtt. Ez tökéletesen illik ahhoz a számhoz, ahányan élünk ma a Földön. 2015-ben Robert Carter és Chris Hardy számítógépes modellezést alkalmaztak a népesség-növekedésre, amely magába foglalt több változót is, úgy mint: a biológiai érettség elérésének ideje, a gyermekszületések közötti minimális távolság, és a menopauza kora.17 Olyan tényezők lehetségességét is vizsgálták, mint a poligámia, az ikerszülések aránya, és a halál életkorhoz mért kockázata. Következtetésük az volt, hogy „könnyű (tkp. nem nagy nehézség) megkapni a föld jelenlegi népességét a három alapváltozóból a négy és félezer évre vetítve.”17

 

 

 

 

Ez a hat biológiai bizonyíték elegendő alátámasztást nyújt a fiatal Föld mellett. Számos ilyen példa van a tudomány minden területéről, és egyre többet fedeznek fel minden egyes évben.

 

 

 
 

Szerkesztői megjegyzés:

 

A fiatal Világegyetem, Naprendszer, Föld, élővilág melletti további érvekről a

101 bizonyíték a föld és az univerzum fiatal kora mellet c. oldalon olvashat.

 
 

 

 

 

Hivatkozások

 

 

1. J.J. Johnson. 2008. Mennyire fiatal a Föld? Egyszerű matematika alkalmazása a Genezis adataihoz. Acts & Facts. 37 (10): 4-5.

 

2. C. Hardy és R. Carter. 2014. A Föld minimális és maximális bibliai kora. Journal of Creation. 28 (2): 89-96.

 

3. M.H. Schweitzer és tsai. 2005. Lágyszövetű véredények és sejtmegőrződés a Tyrannosaurus rex-nél. Science. 307 (5717): 1952-1955.

 

4. M.H. Schweitzer, J.L. Wittmeyer és J.R. Horner. 2007. Lágyszövetek és sejtmegőrződés a gerinces állatok csontjaiban a krétakortól napjankig. Proceedings of the Royal Society B. 274 (1607): 183-197.

 

5. M.H. Schweitzer és tsai. 2009. A campaniai Hadroszurusz B. canadensis biomolekuláris jellemzése és fehérjeszekvenciája. Science. 324 (5927): 626-631.

 

6. M.H. Armitage és K.L. Anderson. 2013. A Triceratops horridus szemgödör feletti szarvának fosszíliájából származó fibrilláris csont lágy rétegei. Acta Histochemica. 115 (6): 603-608.

 

7. B. Thomas: Az eredeti lágyszövet-fosszíliák publikált leírásai. Megjelent az ICR.org-on 2018. szeptember 17-én.

 

8.  B. Thomas: A „45 millió éves” élesztőgomba még mindig kifejti hatását. Creation Science Update. Megjelent az ICR.org-on 2009. augusztus 17-én.

 

9. R.H. Vreeland, W.D. Rosenzweig és D.W. Powers. 2000. Egy 250 millió éves sótűrő baktérium elkülönítése elemi sókristályból. Nature. 407 (6806): 897–900.

 

10. J.P. Tomkins. 2014. A genetikus entrópia egy fiatal teremtésre mutat. Acts & Facts. 43 (11): 16.

 

11. J.P. Tomkins. 2015. A genetikai órák igazolják a fiatal teremtést. Acts & Facts. 44 (12): 9-11.

 

12. R. Carter. 2009. Az evolúció semleges modellje és a nemrégi afrikai eredet. Journal of Creation. 23 (1): 70-77.

 

13. R.W. Carter. 2007. Mitokondriális sokféleség a modern emberi populáción belül. Nucleic Acids Research. 35 (9): 3039-3045.

 

14. R.W. Carter, S.S. Lee és J.C. Sanford. 2018. Az emberi Y-kromoszóma és az emberi mitokondriális kromoszóma független történetének áttekintése. In Proceedings of the Eighth International Conference on Creationism. (A nyolcadik nemzetközi kreacionista konferencia kiadványaiban). J. H. Whitmore, ed. Pittsburgh, PA: Creation Science Fellowship, 133-151.

 

15. R.J. Guliuzza. 2016. Nagy evolucionista kudarcok: Az élő fosszíliákkal kapcsolatos végzetes hibák. Acts & Facts. 45 (6): 16-18.

 

16. „A geológiai oszlopok és az ezekben lévő fosszíliák bemutatják a fokozatos kihalást, a víz gyors apadását és áradását, amely teljes ökoszisztémákat temetett be az Özönvíz éve alatt”. J.P. Tomkins és T.L. Clarey: A vörösmoszatok Lazarus-hatása nem képes feléleszteni az evolúciót. Creation Science Update. Megjelent az ICR.org-on 2019. január 31-én.

 

17. R. Carter és C. Hardy. 2015. A Bibliában leírt emberi populáció növekedésének modellezése. Journal of Creation. 29 (1): 72-79.

 

 

*Dr. Tomkins az Institute for Creation Research (Teremtéskutatási Intézet)-hez tartozó Life Sciences igazgatója, Ph.D-jét a Clemson University genetika szakán szerezte.

 

 

A cikk idézi: Jeffrey P. Tomkins, Ph.D. 2019. A Föld fiatal korát alátámasztó hat érv. Acts & Facts. 48 (5).