Metamorfózis

 

 

Metamorfózis

 

 

Charles Darwin:

„Ha demonstrálni lehetne, hogy létezett valamely bonyolult szerv, amelyik talán nem tudott volna kialakulni számos, egymást követő, enyhe módosulások útján, elméletem teljesen romba dőlne.”

Darwin: A fajok eredete. Természetes kiválasztódás útján. Typotex Kiadó, Bp, 2000. 158.o.

 

Walt Brown:

„Egyedül a metamorfózis alapján is romba dől az evolúció.”

Walt Brown: Kezdetben. BIKK Könyvkiadó 2010. 28. o.

 

A metamorfózis1

 • több egymástól teljesen különböző folyamatból áll,
 • mindegyik szakasz rendkívül bonyolult,
 • minden lépcsőfoknak késznek, tökéletesnek kell lennie,
 • egyetlen hiba tönkreteszi az egész folyamatot.

 

A rovarok többsége (kb. 84-88%) metamorfózison megy keresztül. A rovarok alsó szinten állnak az evolúciós ranglétrán, mégis ilyen elképesztő átváltozási folyamatot hajtanak végre. A genetikai információ, valamint a biogépek egészen megdöbbentő fejlettsége található ezen az alacsony evolúciós fokon.

 

 

 

Az evolúciótan magyarázata nem elégséges

 

Az első probléma az evolúciótan magyarázatával a nagyvonalúság

 

A metamorfózis ellenkezik az evolúciótan lényegével, mivel a lárva elpusztul. Az evolúciótan alapja a túlélés, nem az önpusztítás és a védtelenség, pedig a lárva pontosan ezt teszi a metamorfózis során. Az evolúciótan csak rendkívül homályos magyarázatokkal áll elő mind az ok, mind a konkrét végrehajtás során2. Amikor az evolúciótan támogatói a később előnyről beszélnek, elfeledkeznek arról, hogy ilyenkor tervről, célról beszélnek, pontosan arról, amit mindenáron ki akarnak kerülni az evolúciótannal!

 

Az apró3 változások soha nem hoznak létre működő biológia programot, biogépsorokat, ilyenkor az evolúciótan védelmezői mindig a fantáziájukat, képzelőerejüket, a spekulációt, valamint a meggyőződésüket mozgósítják, amik nem tudományos érvek. Fantáziálásuk még a józan ésszel sem egyezik meg, pusztán egy hitvallás. Ennek ellenére egyesek azt várják el, sőt követelik minden embertől, hogy higgyen a tudományos érvek nélküli fantáziálásukban.

 

A metamorfózis ellenkezik az evolúciótan feltételezett irányával az információ növekedéssel. (Ez a feltételezés arra épül, hogy a természeti folyamatok legyőzik az entrópiát, vagyis a természet haladási iránya nem lefelé a lejtőn, hanem felfelé a lejtőn4 nevű erőltetett feltételezés.)

 

A metamorfózis esetben látjuk érvényesülni az entrópiát, ami a világ legalapvetőbb és legáltalánosabb rendező elve. Viszont semmi jelét sem találunk, olyan evolúciós erőnek, célnak, mechanizmusnak, stb. amely legyőzné az entrópiát, de mégis működik a metamorfózis. Mi van, ha nem anyaelvű ezen elképesztően nagy probléma megoldása?

 

 

A második probléma a hiányos magyarázat

 

A genetika kód

 

Minden épeszű programozó tudja, hogy a

 • kódnyelv, (PHP, Java, Python, stb.)
 • valamint a program,
 • illetve a programozás soha nem véletlen műve.

Aki abban hiszi, hogy az anyag hozta létre a:

 • genetika programnyelvet,
 • szabályos programnyelven (szintaktikai hiba nélküli) programot,
 • szintaktikai hiba nélküli nyelven megírt programban az elvi hiba (szemantikai hiba) nélküli programot,
 • programban szereplő célt,
 • program által megvalósított tervet, (amit mind tartalmaz a genetika kód) az elszakadt a valóságtól. Az ilyen személy nem az értelem talaján, hanem érzelmi alapon gondolkodik. Erről Issac Asimov író és biokémikus őszinte mondta jut eszembe: „Megpróbáltam pusztán értelmi alapon ateista lenni, de mivel ez nem lehetséges, ezért úgy döntöttem, hogy pusztán érzelmi alapon leszek ateista.”

 

A rovar többszöri alakváltása mérnöki tervezést és kivitelezést igényel. Az evolúciótan támogatóinak nincs pontról pontra történő levezetése a változást vezérlő:

 • genetika kód, (mint egységes egész, rendszer)
 • programok, (különböző alrendszerek)
 • tervek valamint,
 • a biogépek és azok terveinek létrejöttére.

 

Semmilyen ateista bizonyíték nem létezik, ami magyarázatot adna, hogy a metamorfózis hogyan és miért jött létre. 

 

A probléma növekszik

 

Ahány állat átmegy a metamorfózison, annyi program!

 

Több százezer5 különböző rovarfaj megy át a metamorfózis szakaszain!

 

A biológusoknak, vegyészmérnököknek, programozóknak, matematikusoknak, építészeknek és mérnököknek érdemes lenne elemzést készíteni, hogy a metamorfózis pontosan mit is jelent a matematika, rendszertan, informatika és az építészet területen. Valószínűleg ez lesz a természetmásolás, mint tudományág eddigi legnagyobb projektje. 

 

Megbecsülni is nehéz, hogy az állatvilág metamorfózisa során hány:

 • alakváltoztatásért felől program, (láb, szem, száj, szárny, stb.)
 • táplálkozásért,
 • repülésért,
 • szaporodásért, (itt ráadásul a hím és nőstény komplikált kérdés is felvetődik6)
 • mozgásért,
 • egyéb életmódért felelős program szükséges.

 

Ha csak azt vesszük, hogy a szaporodáshoz, repüléshez milyen elképesztően sok szerve (és összehangolt folyamatra) van szükség, kezdjük belelátni, hogy a metamorfózisnak nincs anyagi magyarázata.

 

Az állatvilág metamorfózisához elképesztően sok programra van szükség. Ezeket röviden és egységesen genetikai kódnak nevezzük.

 

 

A harmadik probléma az elhallgatott kérdések

 

 

Az időbeli folytonosság

 

Nem lehet az egyes szakaszokon belül, illetve a szakaszok között „kísérletezési” szünet, ezért aki komolyan veszi a tudományos elveket, már csak e miatt is el vetette az evolúciótant.

 

 

Biogépek

 

Általában meg sem említik a változásokat a gyakorlatban kivitelező milliárdnyi biogép létre jöttének problémáját. Pedig először a változást végrehajtó biogépeknek kell kialakulniuk.

 

Amikor felfedezték a DNS sokan azt mondták be kell fejezni a teremtés-evolúciótan7 vitát, mert olyan bonyolultságú, tervezett, programozott struktúra, mint a DNS nem jön létre véletlenül.

(A DNS társ felfedezőjének kutatását, könyvírását tudósok sokasága támogatta, így született Francis Crick: Az élet mikéntje c. könyv, ami leírja az irányított pánspermia elméletet.)

 

Amikor felfedezték a biogépeket8 még többen mondták azt, hogy be kell fejezni a teremtés-evolúciótan7 vitát, mert az evolúciótan értelmetlen, az egyetlen tudományos lehetőség az eredettel kapcsolatban a teremtésmodell9!

 

 

Összegzés:

 

Annak az óriási mennyiségű genetikai információnak,

azoknak a magasan fejlett irányító programoknak, melyek a kezdő, köztes és végállapot minden pillanatát felügyelik, időzítik, ellenőrzik, valamint

azoknak a rendkívül bonyolult biogépeknek, melyek a változásokat a gyakorlatban végrehajtják

 

kizárólag egy rendkívül Intelligens Teremető lehet a forrása.

 

 

 

A lehetséges két elmélet közül a:

 • hit a véletlenben, abszolút lehetetlen alternatíva míg,
 • hit a teremtő Istenben teljesen megalapozott következtetés.

 

Többek között ilyen dolgok miatt mondják a gondolkodók, (pl.: Dr. Szentpétery10 Péter, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Somogyi László református pásztor, Dr. Wolfgang11 Kuhn, katolikus biológia professzor) az ateizmus lényege a bűn takargatása.

 

Aki ezek után is támogatja a véletlen-kialakulás bármely formáját, vitatkozzon a számokkal12.

 

 

Következő oldal: részlet Dr. David Rosevear: Teremtéstudomány című könyvéből.

 

 

Irodalom:

 

1. Ez a látványos PPT a Pillangókról, bepillantás ad az átváltozás fantasztikus folyamatairól.

Ha egy szerkezet hirtelen szétmállana, majd két hét múlva repülőgépként állna össze, akkor elhinné, hogy ez csak a véletlen műve?

 

 

 

2. Az evolúciótan támogatói (különösen a nagy fantáziával rendelkezők: David Attenborough, Richard Dawkins, Nick Lane) a dolgok leírásával és nem azok konkrét kialakulásával foglalkoznak.

 

3. Az evolúciótan egyik megfogalmazása:

 • sok,
 • apró,
 • véletlen és
 • céltalan változás,
 • amik hosszú idő alatt összeadódva igen nagy változásokat eredményeznek.

(Mindegy, hogy éppen melyik feltételezésről beszélünk: hidrogénből ember, vagy amőbából ember, élettelenből élő, majd progenitorból ember, stb. elméletről.)

 

4. A felfelé a lejtőn egy erőltetett feltételezés, melynek lényege: a véletlen folyamatosan legyőzi a termodinamika második fő tételét.

Bővebben:

Második főtétel

 

Ősleves

 

Wolfgang Kuhn, biológia professzor: Erdei szömörcsöggomba – impudicus

 

 Wolfgang Kuhn, biológia professzor: Az anyag önszervezésének mítosza

Önszervező anyag

 

 

5. A rovarok szaporodása petével történik, és utána van háromféle verzió az imágóvá válásig, (teljes átalakulás, kifejlés, átváltozás).

 

A „klasszikus” metamorfózis a teljes átalakulás, ami a rovarok túlnyomó többségére jellemző. Ez 800-900 ezer fajt jelent, mert minimum 1 millió rovarfaj van. A fajok feltérképezése terén az ízeltlábúak között van a legnagyobb fehér folt, tehát az sem lehetetlen hogy akár több millió rovarfaj van.

2018-ban a tudományos leírt (feltérképezett) fajok száma nem éri el a 2 milliót. Viszont a fajok teljes feltérképezése szerinti előrejelzések, a várható kihalást is figyelembe véve:

az óvatos becslések szerint még 3-5 millió,

a legtöbben még 5-7.5 millió közé teszik a várható fajok számát,

a kevésbé óvatos becslések még 7.5-10 millió fajjal számol,

de vannak, akik10 millió fölötti fajra számítonak.

 

 

6. A szexualitás komplexitása, egyedisége, az evolúciós problémák királynője nevet érdemelte ki.

 

7. Evolúciótan, vagy véletlen-kialakulás, melynek lényege a teremtő Isten teljes kizárása az élettelen és az élővilágból. Azt tételezi fel a véletlen-kialakulás gondolat, hogy minden az eshetőségek függvénye, ezért minden kizárólag a vakszerencse kérdése, beleértve az élet kialakulását, az ember létezését.

 

8. 1996-ban Behe: Darwin fekete doboza című könyve nagymértékben felgyorsította azt a gondolkozási forradalmat, amely mára az evolúciótan nyilvános és magas szintű elutasításához vezetett.

 

9. Prof. Dr. Dr. Dr. Arthur E. Wilder-Smith: Aki gondolkodik, annak hinnie kell. Evangéliumi Kiadó.

 

10. Dr. Szentpétery Péter: Omnai sunt facta per ipsum. Darwin hatása a teremtéshitre – teológiai és emberi kérdések. Budapest, 2008. A cikk témájához kapcsolódó információt, Szentpétery Péter a függelékben a 3.6. Információ pontban (434-437 o.) részletesen elemzi.

 

11. Dr. Wolfgang Kuhn: Állat és angyal között. Hogyan tette tönkre a biológia az emberképet. Max Thürkauf előszavával. Kairosz Kiadó. 2007.

 

12. Aki ezek után is támogatja bármely formáját a véletlen-kialakulás, vitatkozzon a számokkal.

 

Véletlen

Véletlen

 

Dr. Farkas Ferenc: Egy kis matematika

Egy kis matematika

 

Kolrep: Idő és a véletlen

Kolrep: Idő és a véletlen

 

Matematika

 

A matematikusok és az evolúció

 

A Wistar Intézeti Tanácskozás

 

„Elképzelhetetlen komplexitást” fedeznek fel a tudósok a DNS-ben

Fejfájás az evolucionistáknak?

 

Az evolúció valószínűsége