Videók

 

 

The Atheist Delusion – Az ateista téveszme Movie (2016) HD

Ray Comfort az ismert teremtéshívő és Biblia-védelmező, a tudományt használja fel a teremtés és a Teremtő létének bizonyítására. Egy könyv létezésén keresztül mutatja be az ateista vallás tarthatatlanságát: ha van könyv van szerző.


A természet IQ-ja című dokumentum film bemutat néhány tényt, amivel az evolúciómodell támogatói valójában nem tudnak mit kezdeni. A film megnézése után többen egyet fognak érteni azzal, hogy a teremtés sokkal jobb magyarázat az eredetkérdésre, mint az evolúció.

 


Lee Strobell: Nyomozás egy teremtő után (The Case for a Creator) – magyar felirattal.

Lee Strobell filmje rövid (1 órás) összefoglalása a teremtéstudomány honlap sok órás megállapításainak. Örömmel adjuk közre ezt a filmet, mert a teremtéstudomány honlap szerkesztőbizottsága is, – Lee Strobelltől és stábjától függetlenül –  ezekre a tudományosan megalapozott következtetésekre jutott.


A születés

Rendkívül:

– összetett,

– hosszú,

– pontosan irányított,

– egymásra épülő,

– egymást feltételező folyamatok sorozata.

Nem véletlen, hogy a szexualitást az evolúciós problémák királynőjeként emlegetik, mert mind a szexualitás, mind a szülés a tervezés és fantasztikusan profi kivitelezés ékes példája. A film a születés rejtelmeiből tár elénk néhány dolgot.


  

Mi van akkor, ha a

– lakhatósági tényezők,

– tudományos megfigyelhetőség,

– tudományos megfigyelés – egy helyen találhatóak meg?

Most már tényleg nagyon komolyan el kell gondolkozni a Róma levél 1. fejezet 19-21-es verseiben foglaltakon: „Mert ami az Isten felől tudható nyilván van ő bennük; mert az Isten megjelentette nekik: Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.”

A kiváltságos bolygó

 (Az angol nyelvű videókon a magyar feliratot be lehet kapcsolni)


“Teljes méretű” videó ha a videó címére kattint: Csak egy sejt? 

Egy apró részlet a filmből: A fehérje vérsejt extravazáció folyamata: 1. Vándorlás. 2. Aktiváció. 3. Megtapadás. 4. Transzendoteliális átjutás.


Honnan származik a DNS molekulában lévő digitális információ?


A genetikai kód olyan bonyolult


Dr. Adrien Bury: Honnan származik az információ?


Hatvani Nagy Alpár, vegyészmérnök: Darwin és a három betű


A Nautilus öröklődési kódja stabil, nem fejlődés eredménye


Linné, svéd biológus rendszere


A kagylók változatlansága


Vizi élőlények változatlansága


Darwin hiányérzete saját elméletében


Próbálkozások az élőlények megváltoztatására


Nincs fajból-fajba való átmenet


Hogyan nem


Miller féle kísérlet


Hawking univerzuma


Az agy és a szív kapcsolata. Döbbenetes kutatási eredmények!

 


Fogalom és beszéd


A teremtés bizonyítékai


Információ, mint egy új paradigma alapja

https://videotorium.hu/hu/recordings/details/2277,Informacio_mint_egy_uj_paradigma_alapja

Hibás a radiometrikus kormeghatározás (magyar felirattal)


Nyitott gondolkodással az egyetemeken


Szőnyeg alá söpört tudományos problémák


A természet felülről szerveződött


Az élet formái nem jöhettek létre felsőbb irányítás nélkül

 


A meghökkentő DNS 1-2.


A sejtbe kódolt információ


A föld fiatal kora ( feliratos )


Az élet rejtélyének megfejtése … az evolúció megdöntéséről egy tanulságos dokum.


Az evolucionisták egymással sem értenek egyet…


Honnan származik az információ – Prof. Tóth Tibor


2009-02-09 ÉRTEM sajtótájékoztató – – Prof. Tóth Tibor és Dr. Jeszenszky Ferenc

 

 


Az anyag rejtélyes tulajdonságai – A kvantummechanika szerint egy részecske egyszerre több helyen lehet.


Élő kövületek


Zseniális konstrukció – Dr. Werner Gitt előadása a BME-n


Baumann Miklós, egyetemi tanár, biokémikus professzor: Keletkezés vagy teremtés?

 


Walter Veith professzor videói magyar felirattal.

A korábbi meggyőződéses ateista tudós elmondja, milyen tények miatt tartja hibásnak az evolúciómodellt, valamint miért áll ki a teremtésmodell mellett.

1. rész: Hogyan lettem evolucionistából teremtéshívő?

Dr. Walter Veith Prof. meggyőződéses ateista volt, aki az evolúciót tanította az egyetemen. Miközben gondosan tanulmányozta az evolúció kérdését, és bizonyítékokat keresett az evolúcióelmélet alátámasztására, egyre jobban arról győződött meg, hogy az evolúciómodell nem lehet igaz. Megtapasztalta, hogy Isten valóban létezik, és erőteljesen beavatkozik az életébe. Ez a tapasztalat teljesen megváltoztatta az életét.

Érdemes megnézni ezt az érdekes élettörténetet, és a többi előadását is, ami a teremtés bizonyítékairól szól.

 

 

 

3. rész Csontok a kövekben

Teremtés vagy evolúció? Katasztrofizmus vagy uniformizmus? Melyiket bizonyítják a fosszilis leletek? Egyértelműen a teremtést támasztják alá, míg az evolúciómodellt teljes mértékben elvetik. Érdemes erre a fontos kérdésre ezt a 70 percet rászánni.

 

 

4. rész Ahol az emlősök uralkodtak

Tartalom:

– A geológiai oszlop legtetején álló állatok.

– Földtörténeti korszakok.

– Több ezer emlős van tömegsírokban eltemetve, ami cáfolja az evolúciómodellt.

 

 

 

5. rész A teremtés génjei

A professzor ebben az előadásban az öröklődéssel kapcsolatos tudományos tényeket tárja fel, Darwin természetes szelekció elméletét szembeállítja a bibliai teremtésmodellel.