A szív értelme

 

A szív értelme

 

 

Tartalom:

Bevezető

Csökevényes szervek

A szív értelme

Összegzés

Megjegyzések

Irodalomjegyzék

 

 

 

 

Bevezető

 

 

1965-85 között

 

Kb. 1965-85 között1:

1. A csökevényes szervek az evolúciómodell megkérdőjelezhetetlen, sziklaszilárd, tudományos bizonyítékai voltak.

2. Nevetség tárgya volt a Biblia azon állítása, hogy a szívnek van értelme.

Csakhogy!

 

A tudomány nem mindentudó,

a tudósok, nem istenek,

a média nem tévedhetetlen.

 

 

Az idő múlásával evolúciómodell egyre több állításáról kiderült, hogy azok nem helytállóak. Elevenítsünk fel néhány kiemelt jelentőségű tévedésüket:

 

1953: „Miller életet teremtett”, „Miller életet teremtett”, harsogták az újságok. Megöltünk Istent, a tudomány eltemette Istent, megvan a bizonyíték, hogy semmi szükség sincs Istenre. Sok ilyen és ehhez hasonló mondat hangzott el. (Az új ateisták most is ezeket hirdetik, csak még agresszívebben.)

 

Aztán 1970-ben az összes Miller-féle kísérletsorozat a tudomány kukájába került. Ez ütötte a legnagyobb rést a véletlen-kialakulásmodellen, mert az élettelenből élő szakadékot akarták ezzel a kísérletsorozattal betölteni.

A több millió kísérlet után azt állapíthatjuk meg, hogy az élettelenből élő szakadék még szélesebb és mélyebb, mint ahogy azt a tudósok képzelték.

Mivel ezen a területen egyértelműen elbukik az evolúciómodell, ezzel a kérdéssel több cikkünk is részletesen foglalkozik. Például:

Miller-Urey kísérletek hibái

Egy kis matematika

Miller-féle kísérletek

 

1980-tól az anyag önszerveződésének mítoszáról írnak egyre többet, mivel a tudósok nagy része elismeri, hogy az anyag önszerveződésének képessége, (ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről) igencsak korlátozott.

Ebben az esetben az evolúciómodell egyik mozgatórugójáról bizonyosodott be, hogy nem működik. Bővebben:

Wolfgang Kuhn, biológia professzor: Az anyag önszerveződésének mítosza.

Baumann Miklós: Keletkezés vagy Teremtés? Ebből a könyvből idézünk:

 

„G. Nicolis Prigogine és munkatársai minden arra irányuló erőfeszítése ellenére, hogy találjanak véletlenszerű folyamatok által irányított automatikus szerveződéseket az élőlényekben, arra az eredményre jutottak, hogy tartós rend soha nem érhető el, mert nem áll rendelkezésre új információ.  Miután amellett érvel, hogy előfordulhatnak véletlenszerű folyamatok által előidézett automatikus szerveződések nem-egyensúlyi rendszerekben, Prigogine megállapítja az első hivatkozásban:

„Sajnálatos módon ez az (önszerveződési) alapelv nem képes megmagyarázni a biológiai struktúrák létrejöttét. Elenyészően csekély annak valószínűsége, hogy normál hőmérséklet mellett nagyszámú molekula összerendeződik, és ezáltal megnyitja az utat magasan szerveződött struktúrák létrejötte, valamint az élő organizmusokat jellemző koordinált funkciók megjelenése előtt.”

 

 

1970-ben a bojtos úszójú hal elképzelésről bizonyosodott be, hogy köszönő viszonyban sincs a valóssággal. 1938-ban már fogtak ki ilyen halakat, de 1970-ben az újabb élő példányok kifogása végérvényesen meggyőzte a tudós társadalmat, hogy ezekkel a halakkal nem lehet az evolúciómodellt bizonyítani. Ez szintén komoly csapás volt evolúciómodellre, mivel ezzel a hallal bizonyították a vízből a szárazföldre című evolúció részt. Bővebben:

Bojtosúszójú hal

 

 

 

A sort hosszan lehet, és kell is folytatni.

 

Akik ezzel a témával mélyebben szeretnének foglalkozni, ajánljuk Jobe Martin: Evolúciótól teremtésig című könyvét.

A könyvben a teremtés mellett  felhozott érveket ma is használjuk.

 

 

 

 

 

 

Térjünk rá a Biblia és a tudomány kapcsolatának vizsgálatára.

 

 

A Biblia, a tudomány sok területén bizonyított

 

 

Ilyen terület többek között az orvostudomány, pedagógia és a pszichológia.

 

Mc Millen az Elkerülhető betegségek című könyvében, a Bibliában szereplő orvosi, pedagógiai, pszichológiai tanácsok betartását ajánlja.

 

 

Az orvos-szerző sok gyakorlati példán keresztül mutatja be a Biblia és a tudomány együttes állításait, melyek jótékony hatással vannak az életünkre, egészségünkre, közérzetünkre, valamint környezetünkre.

 

 

 

 

 

 

 

Henry Morris: Jób csodálatos beszámolója című könyvében összehasonlítja a Biblia legidősebb könyvében foglaltakat a modern természettudomány felfedezéseivel.

 

Sok ember számára nagy meglepetés Morris könyve, mert kiderül, hogy a Biblia nemcsak az orvostudomány, pszichológia, pedagógia területén, hanem minden más tudományágban is pontos adatokat tartalmaz!

 

 

 

 

 

 

William Dembski 1999-ben írt könyve az Intelligens tervezettség.

A matematikus szerző, több tudományágban szakavatott.

Sikeresen összekapcsolja a modern tudományt és a Bibliát.

 

Dembski a komplexitás és specifikáltság tudományos leírásával írta be magát a tudomány halhatatlanjai közé.

 

 

 

 

 

 

Nagyon tanulságos olvasmány Szük Bendegúz: Biblia Történelem Tudomány füzetsorozata.

 

Ebben a sorozatban a Biblia és a régészet valamint más tudományágak, közelmúltban felfedezett, összehangzó állításaiból találunk válogatásokat.

 

 

 

 

 

Összegezve:

A Biblia tudományosan pontos adatokat tartalmaz.

 

Ami még fontosabb:

a Biblia a tudományos felfedezések előtt közli a tudományos tényeket!

 

Erre csak egyféle magyarázat lehetséges;

a Teremtő Isten diktálta le a Bibliát.

 

 

A Biblia a tudomány előtt jár! De nemcsak a Biblia, hanem a természet is a tudomány előtt jár.

 

 

 

A természet a tudomány előtt jár!

 

Egy új tudományág, a természetmásolás (biomimetika). Ennek a tudományágnak a lényege, hogy különböző tudósok és szakemberek (főleg mérnökök és informatikusok) a természetben (növény- és állatvilágban egyaránt) található megoldásokat megfigyelik, megértik, lemásolják, majd az emberi alkalmazás számára áttervezik. Ezt követően megtervezik és megszervezik a termék legyártását.

 

Honnan ered a természetben található az emberiség összintelligenciáját messze meghaladó bonyolultság és profizmus? Ez nem a véletlen műve, hanem a Teremtő Isten ajándéka az emberek számára. Bővebben:

Kuhn: Gomba,

Baumgardner: Képes-e a véletlen molekuláris kölcsönhatás életet létrehozni?

 

Most térjünk vissza a csökevényes szervekhez.

 

 

Csökevényes szervek

 

1895-ben Robert Wiedersheim anatómus több mint száz struktúrából álló listát állított össze a funkció nélküli testrészekből, illetve maradék funkcióval rendelkező, visszafejlődött szervekből.

 

Volt idő, amikor szinte divat volt csökevényes szervet „felfedezni”. Majdnem 200 csökevényes szervvel bizonyították az evolúciómodell igaz voltát és cáfolták a Biblia hitelességét.

 

Aztán, ahogyan fejlődött az orvostudomány és más tudományágak, minden szervről kiderült, hogy azok fontosak, sőt nagyon összetett feladatokat látnak el. Az idő múlásával e megkérdőjelezhetetlen evolúciómodell-bizonyíték alól is elfogyott a talaj.

 

 

 

Részlet Walt Brown: Kezdetben. A teremtés és az özönvíz meggyőző bizonyítékai című könyvből. 22. o.

 

 Csökevényes szervek

 

 „Az olyan emberi szervek léte, amelyek funkciója ismeretlen, nem utal arra, hogy ezek evolúciós elődeinktől örökölt szervek nyomai, maradványai lennének. Ahogy az orvostudomány fejlődött, valamennyi szerv legalább néhány funkcióját felfedezték. Például az emberi féregnyúlványt evolúciós múltunkból származó haszontalan maradványnak tekintették. Mostanra kiderült, hogy az antitesttermelésben játszik szerepet, illetve fertőzésektől vagy daganatnövekedéstől védi a bél egy részét. Az igazi maradványszervek hiánya valójában arra utal, hogy sohasem ment végbe evolúció.

 

 

A 2000-es évek környékére a csökevényes szervek bizonyítékról kiderült, hogy nem más, mint kevés tudás, valamint hasznavehetetlen előfeltételezés.

 

2015-ben a hulladék DNS előfeltételezéssel is ez történt. Kiderült, hogy a DNS azon része, amelyről azt állították, hogy hulladék, nem fölösleges, és nem az evolúció bizonyítéka. Ebben az esetben is csupán az bizonyosodott be, hogy az emberiség össztudása még mindig alacsonyabb, mint a természetben lévő tudásmennyiség.

 

 

Bővebben:

Szedmák András: Mi az igazság? Az evolúció, mint biológiai képtelenség. Agapé Kiadó

236-238. o. 22. fejezet A hasznavehetetlen szervek nem az evolúciót bizonyítják.

 

 

 

A szív értelme

 

Gúnyolódás

 

Sokáig gúnyolták a Biblia ilyen állításait:

 

1Kir 3:9 Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között; mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet?

1Kir 3:12 Íme a te beszéded szerint cselekszem, íme adok neked bölcs és értelmes szívet, úgy hogy hozzád hasonló nem volt te előtted, és utánad sem támad olyan, mint te.

 

2Móz 31:6 És íme Aholiábot is, Akhiszamáknak fiát a Dán nemzetségéből, mellé adtam; és adtam minden értelmesnek szívébe bölcsességet, hogy elkészítsék mind azt, amit neked megparancsoltam.

 

Jer 23:20 Nem szűnik meg az Úrnak haragja, míg meg nem valósítja és míg be nem teljesíti szívének gondolatait; az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét.

 

Aztán…

 

A tudomány egyre több, a szívvel kapcsolatos

bibliai állításról fedezi fel, hogy igaz.

 

 

Megtört szív

 

„A modern orvostudomány egyik új fogalma a „megtört szív kórkép” (Broken Heart Syndrome). Ha bűnt követünk el, ha csalódunk, vagy ha megbántottak bennünket, esetleg elhunyt szerettünket gyászoljuk, akkor könnyen megtörik a szívünk.” Dr. Tatai István: Bibliai kardiológia.

 

 

 

A szívnek van agya

 

 

A szívnek különálló és rendkívül jól fejlett idegrendszere van. Több, mint 40 ezer neuront tartalmaz.

 

 

Kommunikáció a „két agy” között

 

Az agy és a szív magasan fejlett kommunikációján ámul a tudományos világ nagy része. Négyfajta kommunikáció van, ami a szívből indul ki és a fejben lévő agyba érkezik.

 

 

A szív intelligens

 

 

A szív rendkívül intelligens. Képes döntéseket hozni és azokat az agytól függetlenül végrehajtani. Képes változni, tanulni, emlékezni és megérteni. Előbb a szív agya dolgozza fel az információkat, aztán a fejben lévő agy.

 

 

Szívmatematikai Intézet

 

„Neves amerikai és kanadai kutatók és orvosok egy különleges kutatóintézetet hoztak létre (Institute of HeartMath – IHM), ahol megtalálták a magyarázatot. A kutatások eredményei azt mutatják, hogy a szívnek van egy saját, független idegrendszere, amit a „szív agyának” is nevezhetünk. Legalább 40 ezer idegsejtből áll, amely ellenőrző állomásként működik.

Azokat az érzelmeket ellenőrzi, amelyeket az agyunkban a gondolatok által kiváltott kémiai anyagok hoznak létre. Ugyanakkor a szív olyan speciális, hormonszerű anyagokat termel, amelyek sok agyi funkciót szabályoznak, így befolyásolva viselkedésünket. Az agy és a szív között tehát olyan kommunikációs csatornák működnek, amelyek ellenőrzik gondolatainkat. Ezek a felfedezések forradalmasíthatják az agy és a szív működéséről alkotott eddigi elképzeléseinket, és tovább segíthetik egyes viselkedéseink, érzelmi életünk és gondolkodásmódunk megértését.”2

 

 

Az agykutatás alátámasztja a Bibliát

 

 

 

 

Dr. Caroline Lear:

„Egyre világosabban látjuk, hogy az agykutatás alátámasztja a Bibliát.”3

 

 

„Ma elképesztő eredményeket produkál az agykutatás. Tudósként számomra az a legfantasztikusabb, hogy láthatom e tudományág eredményeit teljes mértékben összhangba kerülni Isten Igéjével.”4

 

 

 

 

Az elme megújítható

 

A római levél 12. fejezetének első versében olvassuk:

„változzatok el a ti elméteknek megújulása által.”

Kb. 20 évvel ezelőtt a Biblia ezen állítása még tudományos botrány volt, mára a tudomány bizonyított, mérhető igazsága.

Dr. Caroline Lear így ír erről:

„Amikor változtatunk a gondolkodásmódunkon, egyes ágak eltűnnek, és újak formálódnak. Változik az ágak közötti kapcsolatok erőssége és a többi gondolathoz csatlakozó memóriahálózat is. Elképesztő, hogy agyunk milyen változásokra képes: „újrahuzalozható”, és növekedésre is alkalmas. Szellemi értelemben ezt nevezzük az elme megújításának.5

Gondolkozzunk még erről. A Biblia már akkor az elme megújításáról beszélt, amikor a tudomány még az elme stabilitását, megváltoztathatatlanságát tartotta megkérdőjelezhetetlen tudományos ténynek. Aztán a tudomány felfedezte, hogy a Biblia ezen állítása is igaz. Mit tanulhatunk ebből? 

Ne a tudomány/média vezetői által sulykolt, gyakran változó véleményekre/tévedésekre építsük életünket.

A megbízható Bibliára építsük az életünket.

 

A szív és a lelkiismeret

 

 

“Érdekes módon sokan úgy gondolják, hogy a szív kizárólag a szeretet forrása, azonban a kutatások azt mutatják, hogy a szív “gondolkozik” az agyból szerzett információkon, és figyeli azokat.

Ez azt jelenti, hogy a szívnek megvan a maga “véleménye”. Úgy működik, mint egy csendes, nyugodt hang, amely ellenőrzi gondolataink pontosságát, józanságát és bölcsességét. A szív “mini agya” szó szerint úgy működik, mint valami lelkiismeret.6

 

 

 

Összegzés

 

1. A csökevényes szervekről kiderült, hogy azok nem csökevényes szervek.

 

2. Napjainkban már csak nagyon kevés ateista használja ezeket a fontos szerveket az evolúciómodell bizonyítékként.

 

3. A szív és az agy közötti magas szintű kommunikáció tudományos tény. Ez a kapcsolat az összes tudományos kritériummal (megfigyelhető, megismételhető, ellenőrizhető, kutatható, mérhető, előre jelez, stb.) rendelkezik.

 

4. A szív intelligenciája tudományos tény.

 

5. Az elme megújíthatósága tudományos tény.

 

6. Köztudomású, hogy az orvostudomány, pedagógia és a pszichológia már régóta alátámasztja a Biblia tudományosan hiteles voltát.

 

7. Az agykutatás és a szívkutatás legújabb eredményei teljes mértékben alátámasztják a Biblia közléseit és bizonyítja, hogy azok tudományos állítások.

 

 

 

A Biblia tudományosan pontos adatokat tartalmaz.

 

A Biblia a tudományos felfedezések előtt számol be a tudományos tényekről, ezért sokkal több tiszteletet (respect) érdemel.

 

 

 

Befejező gondolatként álljon itt egy Dr. Eric C. Barrett idézet:

 

„Én azok közé a tudósok közé tartozom, akik életükkel cáfolják azt az ateista-evolúciós mítoszt, miszerint a tudós emberek nem hihetnek Istenben. Én gyakran tartok előadásokat, melyben bemutatom, hogy:

– A tudományos világ egy-egy témában mit vallott az elmúlt időkben, és jelenleg mit vall, és milyen irányba változott a tudomány.

– A Biblia évezredek óta mit mond ezekről a témákról.

Ezt követően igazolom, hogy a tudományos felfogás közeledik a Bibliához, aminek én örülök, mert nemcsak Bibliában hívő személy, hanem tudós ember is vagyok.7

 

 

 

 

Megjegyzések:

 

1. Ez országonként, és tudományáganként kismértékben eltérő.

2. Hetek. 2012. november 16. 32. o. Kapcsold be az agyadat!

3. Dr. Caroline Lear: Ki kapcsolta ki az agyam? A szerző levele

4. Dr. Caroline Lear: Ki kapcsolta ki az agyam? 17. o.

5. Dr. Caroline Lear: Ki kapcsolta ki az agyam? 20. o.

6. Dr. Caroline Lear: Ki kapcsolta ki az agyam? 128. o.

7. Barrett: Hihet-e egy tudós Istenben. 2014. Magyarországi előadás sorozata.

 

 

 Könyvek, cikkek, videók, stb. fordításához, lektorálásához keresünk további embereket.

Jelentkezni a teremtesvagyvk@gmail.com mail címen lehet.