Az Y-kromoszóma megerősíti a Biblia idővonalát

 

 

Y-kromoszóma tanulmány megerősíti a Genezis özönvíz idővonalát

 

 

Jeffrey P. Tomkins, PH.D.*

2019. december 17, kedd

 

 

Forrás: 

https://www.icr.org/article/y-chromosome-study-confirms-genesis-flood-timeline/

 

 

 

 

 

A bibliai időrendek alapján megállapíthatjuk, hogy a Teremtés könyvében leírt világméretű özönvíz körülbelül 4500 évvel ezelőtt történt.1 Az özönvíz után a Földet Noé három fia és feleségeik népesítették be újra. Az emberi DNS-ben tehát ennek az idővonalnak a genetikai nyomait kell megtalálnunk. Ezt az általános idővonalat,2-3 számos előző – világiak és teremtéskutatók által egyaránt – elvégzett tanulmány már alátámasztotta. Az emberi Y-kromoszómára vonatkozóan nemrég készült egy tanulmány, amely az újonnan rendelkezésre álló, kiváló minőségű DNS-szekvencia adatokat használta. Ez látványosan megerősíti a korábbi kutatásokat, és megszilárdítja a Biblia modernkori emberi eredettörténetét.4

 

Ha a Biblia kronológiáit és genealógiáit elemezzük, az embereket körülbelül 6000 évvel ezelőtt egyetlen eredeti őspárként – Ádám és Éva – hozták létre.1,5 Az emberi genom azonban körülbelül 4500 évvel ezelőtt genetikai szűk keresztmetszeten ment keresztül, amikor csak Noé három fiának és feleségeiknek a DNS-ét használták fel a Föld újranépesítésére. Ezt a szűk keresztmetszetet is figyelembe kell venni a DNS elemzésekor. Ezek a Biblián alapuló dátumok ellentmondanak az evolúciós spekulációknak, amelyek azt állítják, hogy a modern ember csak 100 000-200 000 évvel ezelőtt alakult ki az Afrikából kivándorló ősökből.

 

Az ellentmondás feloldásához két tudós, egy molekuláris biológus, és egy statisztikus, korábban nem létező, újonnan rendelkezésre álló DNS-szekvenciát töltötte le az Y-kromoszómára vonatkozólag, amely átfogóbb, és sokkal hosszabb összefüggő DNS-régiókat fedett le. Az Y-kromoszóma különösen hasznos az emberi törzskönyvek és mutációk tanulmányozásában, mivel az emberi genomban nincs kromoszómális megfelelője, amellyel a rekombinációnak nevezett folyamat során genetikai információt cserélhetne. Amikor egy emberben spermium és petesejt képződik, a 22 autoszómapár (az egyik az apától, a másik az anyától származik) DNS-szakaszokat cserél egymással. Mivel ez nem történik meg az Y-kromoszómával, az genetikailag stabilabb, és ezért nagyon hasznos a genetikai óra vizsgálatában.

 

 

A mostani tanulmányban a szerzők megjegyzik, hogy ha az emberek valóban több százezer éve vagy még régebben léteznek, akkor 8-59-szer annyi mutációt kellett volna felhalmozniuk, mint amennyit jelenleg az Y-kromoszóma DNS-szekvenciájában megfigyelünk. A jelenlegi tanulmány kutatói azonban tapasztalati úton bizonyítják, hogy az emberi Y-kromoszóma feljegyzésében szereplő apai ősökben csak körülbelül 4500 évnyi mutáció-felhalmozódást figyelhetünk meg.

 

Az új eredmények jelentőségével kapcsolatban a tanulmányvezető kutatója, Nathaniel Jeanson az ICR munkatársainak adott interjúban kijelentette:

 

Ez a tanulmány most egy független bizonyítékkal bővíti a fiatal földi teremtés genetikai érveit. A korábbi tanulmányok, amelyek a nőkön keresztül öröklődő DNS-t vizsgálták, az emberiségnek a teremtéskor, majd az özönvízkor Noé fiainak feleségein keresztül történő újkori eredetét tükrözték. Ez az új tanulmány most azt mutatja, hogy a férfiak által öröklődő DNS ugyanezt az időskálát tükrözi.

 

(Lásd az alábbi hivatkozásokat, amelyek az anyai mutációs ráta korábbi, Jeanson által mitokondriális DNS felhasználásával végzett tanulmányaira utalnak6-7).

 

Összefoglalva azt a hatalmas kihívást, amit ez az új tanulmány jelent a világi tudományos közösség számára, Jeanson kijelentette:

 

Kíváncsian várom, hogyan próbálják az evolucionisták elutasítani ezt a második, független genetikai bizonyítékot a fiatal földi időskála mellett. Nemcsak azt kell megmagyarázniuk, hogy az adatok miért mondanak ellent az evolúciónak, hanem azt is, hogy az adatok miért illeszkednek ilyen szorosan a bibliai teremtés előrejelzéseihez. És mindezt a nők által öröklődő DNS esetében, és most már a férfiak által öröklődő DNS esetében is meg kell tenniük.

 

 

 

Ezek az új eredmények: 

 

1. nem csupán az evolúciós spekulációk ellenőrzésen alapuló elutasítását jelentik, 

 

2. hanem az emberiség közelmúltbeli eredetének hatalmas megerősítését is, ahogyan azt a Biblia Teremtés könyvében (1.Mózes) leírt szó szerinti története feltárja.

 

 

 

 

Hivatkozások

 

1. Hardy, C. és R. Carter. 2014. A Föld bibliai minimális és maximális kora. Journal of Creation. 28 (2): 89-96.

 

2. Tomkins, J. P. 2015. Genetikai órák igazolják a közelmúltbeli teremtést. Acts & Facts. 44 (12): 9-11.

 

3. Tomkins, J. P. 2019. Hat biológiai bizonyíték a fiatal Föld mellett. Acts & Facts. 48 (5):10-13.

 

4. Jeanson, N. T. és A. D. Holland. 2019. Bizonyítékok az emberi Y-kromoszóma molekuláris órájára: Pedigree-Based Mutaciós ráta azt sugallja az emberi apai öröklődés 4500 éves történetét. Answers Research Journal. 12 (2019) 393-404.

 

5. Johnson, J. J. 2008. How Young Is the Earth? Egyszerű matematika alkalmazása a Genezis adataira. Acts & Facts. 37 (10): 4-5.

 

6. Jeanson, N. T. 2015. A fiatal földi teremtés emberi mitokondriális DNS “órája”: A teljes mitokondriális genom mutációs aránya megerősíti a D-hurok eredményeit. Answers Research Journal. 8:375-378.

 

7. Jeanson, N. T. 2016. Az emberi mitokondriális DNS-különbségek eredetéről, az új generációs időadatok mind az egységes fiatal-földi teremtésmodellt sugallják, mind pedig megkérdőjelezik az Afrikából való evolúciós ki-ki modelljét. Answers Research Journal. 9: 123-130.

 

 

* Dr. Tomkins a Creation Research (Teremtéskutató Intézet) élettudományi igazgatója, a Clemson Egyetemen szerzett doktori fokozatot genetikából.

 

 

Előző cikk:

 

Ádám, Éva, az ember eredete

 

Következő cikk: 

 

Kb. 5 millió DNSkód alapján tudjuk, hogy … 

 

 

Fordítók, (szak)lektorok jelentkezését várjuk.

 

 

Angol (és német) nyelven

 

Könyvek, cikkek, videók, stb. fordításához, (szakmai) lektorálásához, keresünk további embereket (elsősorban önkéntes segítőket). 

 

Keresünk továbbá, olyan önkénteseket, akik videó feliratozásban segédkeznének.

 

 

 

Fizikusok, biológusok, geológusok, őslénytankutatók, orvosok, vegyészmérnökök, teológusok, pszichológusok, bármely tudományban jártas emberek jelentkezését várjuk cikkek írásához, azok szakmai ellenőrzéséhez, különböző tanácsadáshoz (pl.: különböző fórumokon való válaszadáshoz), előadások tartásához, riportokhoz, illetve bármilyen egyéb szakmai háttérmunkához.  

 

 

Várunk: 

  • cikkek, 
  • videók, 
  • könyvek fordítására javaslatokat.

 

 

 

Jelentkezni, javaslatot tenni a 

 

teremtesvagyvk@gmail.com

 

mail címen lehet.

 

Köszönjük.

 

A kép forrása: 123rf free photos