Vernon Cupps interjú egy magfizikussal

 

Vernon Cupps: Interjú egy magfizikussal

 

Forrás: https://www.icr.org/article/10454/

Fordította: Konkoly Dávid

 

Azok, akik nem veszik komolyan a bibliai teremtést, gyakran azt állítják, hogy a teremtéstudósok „valójában nem tudósok”, mondván, hogy nem végeznek valódi kutatást vagy nem publikálnak tudományos folyóiratokban.

 

Dr. Vernon Cupps PhD fokozatát nukleáris fizikából szerezte az Indiana Egyetemen és 73 publikációja jelent meg világi tudományos folyóiratokban.

 

Azon kívül, hogy a Fermilab-ban (Fermi Nemzeti Részecskegyorsító Laboratórium) dolgozott 23 évig, Dr. Cupps a Los Alamos-i Nemzeti Laboratóriumban és a Kanadai TRIUMF Részecskegyorsítóban is dolgozott.

 

Brian Thomasnak Dr. Cupps-szal készült friss interjúja érinti a kreacionistává válásának okait, és a teremtés leírását alátámasztó tudományos bizonyítékokat.

 

 

Vernon Cupps-ot a 7. osztályban kezdte érdekelni a tudomány és ekkor már tudta, hogy tudós akar lenni. Fokozott érdeklődése a nukleáris fizika után egy fizikacsoportban való részvétele során bontakozott ki a Missouri Egyetemen. Gyerekkora óta a Bibliát tévedhetetlennek fogadta el, kreacionistává válásához mégis további lépések vezettek.

 

Brian: Mit értesz az alatt, hogy „kreacionista”?

 

Dr. Cupps: A kreacionizmus az a hit, hogy a Teremtés könyve teljes mértékben igaz amikor azt állítja, hogy minden ex nihilo (a semmiből) teremtetett hat nap alatt Isten által. Ez egy olyan dolog, amelyre soha nem összpontosítottam különleges figyelemmel – egyszerűen csak hittem a Bibliának. Pályafutásom legnagyobb részét a fizika és a matematika töltötte ki, és nem sokat gondolkodtam a Biblia ezen meghatározott részéből levont következtetésekről és ezek összefüggéseiről. De elkezdtem velük foglalkozni az 1990-es években, amikor Dr. Henry Morris, Hugh Ross, George Pember és mások könyveit olvastam. A témán belül próbáltam begyűjteni minél több szakvéleményt, majd kristálytisztává vált számomra, hogy az egyetlen ésszerű megközelítés, hogy a Teremtés könyve minden, amit állít, az teljes mértékben igaz.

 

Kristálytisztává vált számomra, hogy az egyetlen ésszerű megközelítés, hogy a Teremtés könyve minden, amit állít, az teljes mértékben igaz.

 

Brian: Tehát azzal kezdted, hogy „Keresztény vagyok, hiszek a teljes Bibliában,” és aztán a pályafutásod nagy részét fizikusként arra tetted fel, hogy megvizsgáld, hogyan működik a világ, nem pedig arra, hogy hogyan keletkezett. De éveket töltöttél az eredetkérdések tanulmányozásával is. Volt egy olyan konkrét pillanat a tanulmányaid során, amely egybecsengett azzal, amikor azt mondtad, hogy „Ennek van értelme”?

 

Dr. Cupps: Egy dolog, ami a leginkább világossá vált előttem, hogy a napkorszak elmélet és a Biblia nem lehet egyszerre igaz. A Hugh Ross és társai által kifejtett napkorszak elmélet — vagy inkább hipotézis — azt mondja, hogy hitük szerint a Teremtés könyvében szereplő napok valójában korszakok. Azonban a héber szó fordítása nem engedi meg ezt az értelmezést. Ez nem a Biblia helyes szövegmagyarázata.

 

Brian: Miért nem illeszthetünk be tetszőlegesen hosszú korszakokat a napok helyére?

 

Dr. Cupps: A Biblia nem teszi lehetővé. Ha ebbe az irányba mész, hol állsz meg? Mert manapság az emberek olyan módon magyarázzák Isten Szavát, ahogy akarják.

 

Brian: Ha egy olyan saját definícióval indítasz, amely kívül esik a szöveg kontextusán, akkor ugyanezt megteheted bárhol máshol a Bibliában.

 

Dr. Cupps: És magyarázhatsz bármit a Bibliában úgy, ahogy akarod. Ez zavarhoz vezet lényegében a szövegmagyarázat zűrzavara.

 

Brian: Nem akartál összezavarodni.

 

Dr. Cupps (nevet): Egyszerű srác vagyok.

 

Brian: Tehát átmentél az eredetmagyarázatok vizsgálatának folyamatán és kikötöttél a teremtésnél, és ennek egyik legfontosabb oka a Biblia tanulmányozása. Térjünk vissza a karrieredre. Tudósként miben tevékenykedtél?

 

Dr. Cupps: Az Indiana Egyetem részecskegyorsítójában való munka után Los Alamosba mentem, ahol megterveztem és előkészítettem egy kísérletet, amely számos különböző atommagon vizsgálta a pion elnyelődést azért, hogy belátást nyerjünk a nukleáris erőbe — ez az az erő, amely egyben tartja az atommagot. Dolgoztam egy olyan kísérleten is, amely a nukleáris kontinuum spin válaszát vizsgálta; ez késztetett arra, hogy menjek a TRIUMF-ba, Kanada részecskegyorsítójába. És végül dolgoztam egy olyan kísérletben is, amely 1%-os pontossággal mérte a proton/proton rugalmas szóródásának keresztmetszetét; mindezt a bonyolult pontosságot a részecskék számolása közben érve el. Ezt a kísérletet mintegy 600-900 MEV-en (millió elektronvolt) végeztük el.

 

Brian: Hogyan egyezteted össze a hatnapos teremtést a több milliárd fényéves távoli csillagokkal?

 

Dr. Cupps: A világi tudósoknak ugyanez a problémájuk. Mi a fénysebességet csak kétirányúként tudjuk mérni. Az egyirányú menetidejének mérésére nem vagyunk képesek.

 

Brian: Azt mondod, hogy túl sok ismeretlen tényező van ahhoz, főleg az asztronómiában és a kozmológiában, hogy a különböző eredettel kapcsolatos nézeteket egy egysíkú „játéktérre” helyezzük?

 

Dr. Cupps: Teljes mértékben. Ha a Földre és a naprendszerre vonatkozó információink teljességére nézel, minden egy fiatal földre és fiatal naprendszerre mutat, nem több milliárd vagy millió évesekre.

 

Brian: Tehát a fénysebesség problémája, a távoli csillagfény mindenki számára problémát jelent, tekintet nélkül az eredetre vonatkozó nézeteire. Kutassunk máshol indikátorok után. Mérjük meg az univerzum más jellemzőit.

 

Dr. Cupps: Tudjuk, hogy a spirálgalaxisoknak 300 millió évesnél jóval fiatalabbaknak kell lenniük, mivel le szoktak csavarodni és mostanáig elliptikus galaxissá alakultak át. Spirálgalaxisokat találtak 13 milliárd fényévre a Földtől. A kiterjesztett univerzumban mi a fiatalság bizonyítékát látjuk. A Nagy Bummal kapcsolatban az ember nem tud megmagyarázni egy csomó dolgot — nem tudja megmagyarázni az anyag-antianyag kiegyensúlyozatlanságát.

 

Brian: Mit jelent ez?

 

Dr. Cupps: Univerzumunk alapvetően anyagból áll.

A Nagy Bumm feltételezés szerint mindegyikből azonos mennyiségnek kell lenni, de szemmel láthatólag nincs antianyag!

Nem tudják azt sem, hogy a vasnál nehezebb elemek honnan származnak. Feltételezésük az, hogy a nehéz elemek a szupernóva-robbanásokban alakulnak ki, vagy egy még frissebb hipotézis szerint neutron csillagok összeütközése során formálódnak.

 

 

 

Brian: Ha van egy nagyenergiájú forrásod, akkor létrehozhatsz nehéz elemeket könnyű elemekből azáltal, hogy egymásnak ütközteted őket.

 

Dr. Cupps: Kivéve, ha ez nem működik. A részecskegyorsítókban hatalmas atommagokat ütköztettünk össze, és nem egyesülnek — széttörnek! A világi tudósok általában úgy hiszik, hogy a csillagokban végbemenő sorozatos nukleáris reakciók — például olyan reakciók, amelyekben egy vasatom sorozatosan további neutronokat fog be — olyan módok, amelyek által nehéz elemek keletkeznek. Azonban hatalmas volumenben a soklépcsős nukleáris reakciók nagyon-nagyon valószínűtlenek.

 

Brian: Hogyan szereztük be azokat a nehéz elemeket, amelyekkel ma rendelkezünk?

 

Dr. Cupps: [Hiszem, hogy] Isten teremtette őket a semmiből.

 

Brian: Azt mondod, hogy létezik tudományos bizonyíték, amely alátámasztja a teremtés nézetét, továbbá azt is mondod, hogy van tudományos bizonyíték nemcsak magára a teremtés tényére, hanem a teremtés Bibliai időzítésére is.

 

Dr. Cupps: Így van. Van egy olyan probléma is, amely a mostani kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás (CMB) megfigyeléseiből adódik, hogy van egy előnyös (előnyben részesített) tengelyszög a világegyetemben. A Nagy Bumm kozmológusai úgy gondolják, hogy a Föld nem egy különleges hely. A CMB annak az eredménye, hogy a fény megnyúlik, ahogy a tér kitágul oda, ahol a fény energiát veszít, amíg a frekvenciája beleesik a mikrohullámú háttérsugárzásba. A Nagy Bumm támogatói abból indulnak ki, hogy a CMB teljesen egységes az egész univerzumban egyenletesen elterjedt de ez nem így van.

 

Brian: Miért nem vetik el ezek a szekularisták a Nagy Bumm elméletét, ha egy ennyi probléma van vele?

 

Dr. Cupps: Hadd válaszoljam meg ezt a kérdést egy Nobel-díjas tudós idézésével, aki nemrég írt egy tanulmányt arról, hogy az evolúció hogyan mehetett végbe. Vizsgálatokat végzett, melyeket már előre az evolúciótan döntő bizonyítékaként kiáltottak ki. Azonban a kollégái nem tudták megismételni az eredményeket, ezért visszavonta a tanulmányát. Bevallotta, hogy „minket teljesen megvakított a saját hitünk”. És ez megválaszolja a kérdést. Megvakultak a saját hitük által. Szerintem rá fogsz jönni, hogy az alapvető különbség a kreacionisták és azok között, akik az evolúciós hosszúidő-paradigmában hisznek, jellegéből fakadóan hitbeli különbség — világnézeti különbség — nem tudományos különbözőség. Mindannyian ugyanazokat az adatokat vesszük figyelembe, tehát ez alapvetően hitbeli meggyőződés dolga. Hiszel a Bibliában, vagy olyan hipotézisekben hiszel, amelyeket emberek alkottak meg?

 

Brian: Tehát Los Alamosból, a Fermilabból és a TRIUMF-ból továbbmentél a Teremtéskutató Intézetbe. Ez nagy váltásnak tűnik.

 

Dr. Cupps: Bizonyos értelemben igen, más értelemben viszont nem. Továbbra is tudósként tevékenykedem. A tudomány egy szisztematikus módszertan természetes jelenségek vizsgálatára. Ez nem naturalizmus. A naturalizmus azoknak a szekularistáknak a tudományos megközelítése, akik hisznek az evolúciós hosszúidő-paradigmában. Ez a világi humanizmusnak egy filozófiai elve – ez nem tudomány.

 

A tudomány egy szisztematikus módszertan természetes jelenségek vizsgálatára. Ez nem naturalizmus.

 

Brian: A Teremtéskutató Intézetnél végzel tudományos munkát?

 

Dr. Cupps: Így van. És arra megyek, amerre a bizonyítékok vezetnek.

 

Brian: Min dolgozol most?

 

Dr. Cupps: Rádióizotóp kormeghatározáson dolgozom, mivel az elsődleges érv, amit a szekularisták a hosszú-idő paradigmájuk alátámasztására használnak az, hogy a rádióizotópos kormeghatározás megerősíti a hipotézisüket. De a rádióizotópos kormeghatározás számos gyenge lábakon álló feltételezésen alapul. Szeretnék végezni több kísérletet az izotópos radioaktív atommagok bomlási rátájával kapcsolatban, hogy megnézzük, a bomlási ráta valóban állandó-e. Úgy tűnik, hogy mind a nyomás, mind az elektromos mezők nagyban tudják befolyásolni a bomlás ütemét.

 

Azt is feltételezik, hogy a kőzet egy zárt rendszer — nincs felmelegedés és lehűlés — ami abszurd. A legjobb módja, hogy ezt megnézzük az, ha veszel egy nagy üveg vizet és sót szórsz bele, a só szobahőmérsékleten lassan szét fog oszlani a vízben. De ha lehűtöd a vizet, a só különböző ütemben fog szétterjedni a vízben. Ha felmelegíted a vizet, a szétterjedés sebessége fel fog gyorsulni. Szükséged van a vizsgált kőzet történetével kapcsolatos teljes tudásra — és ők nem rendelkeznek vele.

 

Brian: Azt mondod, hogy nem hiszel az óráiknak.

 

Dr. Cupps: Nem. Az időmérő rendszereik tele van egy csomó ismeretlennel, és rengeteg olyan feltételezéssel, amely nagyon-nagyon bizonytalan.

 

Brian: A teremtésnek milyen más tudományos bizonyítékaival találkoztál mostanság?

 

Dr. Cupps:

A Szaturnusz gyűrűi nagyon fiatalnak tűnnek.

A mostani, Plútót érintő műholdas vizsgálat szerint a Plútó nagyon fiatal. Teljesen rücskösnek kellene lennie a törmelékek okozta kráterek miatt, de nem így van. És még légköre is van. Fel kellett volna oszlania millió évekkel ezelőtt.

A Jupiter és a Szaturnusz hőveszteségének mértéke 2-3 szorosa annak, amennyit kap a Napból. Ma miért nem jéghidegek, ha a naprendszer 4 milliárd éves?

 

 

Brian: Mitől tűnnek a Szaturnusz gyűrűi olyan fiatalnak?

 

Dr. Cupps: A jégkristályokon nagyon kevés törmelék van. Ezeknek sötétnek kéne lenniük.

 

Brian: A felfedezéseidből be fog néhány kerülni a Teremtéskutató Intézet „Felfedezés” Központjába (Discovery Center)?

 

Dr. Cupps: A csillagok magszintézisének témája biztosan be fog kerülni az univerzum-kiállításba. Ez a kiállítás be fogja mutatni, hogy hogyan épül fel a naprendszer és a világegyetem, és hogy milyen érvek szólnak a teremtés mellett ill. ellene a 6—10.000 éves időkeretben. Egy komplett helyiség lesz szentelve az univerzumnak.

 

Brian: Ez egy információdús és ösztönző beszélgetés volt. Azért mondom, hogy ösztönző, mert olyan világban élünk, amely át van itatva Isten nemlétezésének koncepciójával – hogy minden, amit látunk, természetes úton jött létre. Nagyon üdítő olyan valakivel beszélni, aki az eredetkérdéseket tanulmányozza és közben arra a megállapításra jut, hogy „a Bibliának igaza van”, figyelembe véve a Biblia üzenetét, az összes lehetséges opciót, mindezt mérlegre téve. Nagyra becsülöm, hogy a tudós szakértelmed azzal a meggyőződéssel párosul, hogy amit látsz, az Isten Igéjének egyenes tanítását támasztja alá.

 

Dr. Cupps: Köszönöm Brian.

 

Cikkidézet: Staff Writer. 2018. Vernon Cupps: Interjú egy magfizikussal. Acts & Facts. 47 (3).

 Kép alatti szövegek:

1. kép: Brian Thomas beszélget Dr. Vernon Cupps életművéről

2. kép: Fermi Nemzeti Részecskegyorsító Laboratórium, Batavia, Illinois, a nagyenergiájú részecskefizikára specializálódva.

 3. kép: A spirálgalaxisok egy fiatal univerzum bizonyítékai

 4. kép: Felkészülés az interjúra