PDF fájlok

 

A feltöltött anyagok a szerzők engedélyével lettek közölve. Az anyagok nem terjeszthetőek szabadon, szerzői jog védi azokat. Természetesen szeretnénk, ha ezek az anyagok minél több helyre eljutnának, minél több ember megismerhetné ezeket a fontos információkat. Ha használni szeretnéd ezeket az anyagokat, akkor azt úgy teheted meg jogtisztán, hogy erre a honlap link-re mutatsz, vagy ezt ágyazod be. Másik megoldás, hogy te is kéred a szerzők engedélyét a publikáláshoz.

 

 

kerdesekakezdethezkonyv

 

 

Don Batten,

Ken Ham,

Jonathan Sarfati,

Carl Wieland:

A Teremtés Logikája

 

Evolúció vagy teremtés? Vagyis az élet, az ember az anyag terméke-e, vagy Isten teremtménye. Ez a kérdés 1859 óta – Darwinnak A fajok eredete című, világhírűvé vált könyvének megjelenése óta – felmerül mind a természettudományok művelőinek, mind a teológusoknak a köreiben. Az evolúció elmélete (vagyis az az elképzelés, hogy az élő az élettelenből, az élet bonyolultabb formái pedig az élet egyszerűbb formáiból a ma is érvényes természeti törvények alapján jöttek létre) már megjelenése óta komoly bírálatokat váltott ki, mégis a tudomány általános elfogadott álláspontjává vált. Az evolúció elméletével szemben a csatabárdot a tudományos kreacionizmus ásta ki, amely különösen az utóbbi negyven évben óriási munkát végzett az evolúcióelmélet ellen és a teremtés mellett szóló érvek felsorakoztatásában. Ma már egyre inkább az a helyzet, hogy az evolucionista-naturalista hit dogmatizmusával szemben egyre elfogadottabbá válik a teremtésnek mint alternatívának az elmélete. A kreacionista irodalom alapvető művei elsősorban angolul jelentek meg. Miután hazánkban is egyre növekvő érdeklődés van a tudományos kreacionizmus iránt, örömmel kell üdvözölnünk minden olyan könyvet, amely a magyar közönség számára is hozzáférhetővé teszi a kreacionista elgondolásokat. A Don Batten szerkesztésében megjelent Kérdések a Kezdethez című könyv (és különösen annak kibővített német változata) rendkívül sokoldalúan és a legújabb eredményeket is figyelembe véve látja el ezt a feladatot. Megjelenése hiányt pótol a magyar könyvpiacon, ezért mindenkinek figyelmébe ajánljuk, aki szeretne kiszabadulni a tudomány köntösében megjelenő materialista-ateista világnézet eszmei szorításából.

Dr. Jeszenszky Ferenc okl. fizikus

az MTA Kutatászervezési Intézetének ny. főosztályvezetője


 

 

 

Kezdetben_Volt_Az_InformacioKorának és szakmájának vezető tudósa, Werner Gitt professzor az alábbi kérdésekről ír:

Az élet eredete az informatika szemszögéből

Az információ eredete. Mi az információ?

Az információra vonatkozó természeti törvények

Nagy horderejű következtetések az emberképpel, az evolúcióval és az ősrobbanással kapcsolatban


 

 Peter Michalík:

Revolúció az evolúcióban

 Peter Michalík: Revolúció az evolúcióban

 

Evolúció. E varázslatos szó magyarázza az élet kezdetét a Földön. Talán mindenki emlékszik még az iskolából, mit is jelent ez a fogalom. Most részletesen megmutatom, hogy ez az elmélet zavaros spekulációkon alapszik. Ha ezt a kis könyvet végigolvassa, alaposan megváltozhat az eddigi véleménye az életről, ez élet kezdetéről és értelméről.

 


 

Reinhard Junker:

Jézus, Darwin és a teremtés

Jézus, Darwin és a teremtés.

Alcím: Miért fontos a keresztények számára az eredet kérdése?

Junker társszerzője Az élőlények keletkezése és története című 1992-es tankönyvnek. Magyarul még az Ádámtól származik az ember? című írása jelent meg.

 


LenoxAtudomanyvalobaneltemetteistentkonyv

Lennox első rész 1-83 oldal.pdf

Lennox második rész 84-138 oldal.pdf

Lennox harmadik rész 139-197 oldal.pdf

 

 

 

 

 

 


DrDavidRosevear  BSc, PhD, FRSC,Creation Science Movement elnöke volt

Dr.David Rosevear Teremtestudomany.pdf

 

 

 

 

 

A könyv angol nyelvű változata itt rendelhető meg: http://www.amazon.com/Of-Pandas-People-Question-Biological/dp/0914513400

∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏

 

Phillip Johnson:

Darwin on Trial. 

Darwin on Trial című sikerkönyv angol nyelvű eredeti változata, pdf formátumban. Második, bővített kiadás.

 

 

 

 

 

 

∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏

 

 

Dr. Hecker Kristóf: Ki hisz ma még az evolúcióban? című előadásának PDF változata.

Az előadó provokatív kérdése természetesen a makroevolúcióra, illetve a teljes evolúciómodellre vonatkozik.  

 

∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏

 

Protestáns Teremtéskutató Kör: 

 

Teremtés vagy biológiai evolúció?

 

c. írása. 

 

Forrás:

http://bibliaszovwp.dev.gedeon.hu/wp-content/uploads/2020/01/mlk_2005_10_31.pdf

 

 

A Biblia Szövetség folyóiratának mellékletében jelent meg az alábbi öt elemzés: 

 

Hazuga Nándorné: Teremtés vagy biológiai evolúció?

Cserháti Mátyás: Az élőlények bibliai rendszerezése

Dr. Pauk János: Létezik-e mikro-evolúció?

Szilágyi Imre Miklós: Teremtés vagy kémiai evolúció?

Dr. Jeszenszky Ferenc: Termodinamika vagy evolúció?

 

 

Részletek:

 

 

Hazuga Nándorné: Teremtés vagy biológiai evolúció?

 

„Valójában genetikusok még egyszer sem figyelték meg, hogy véletlenszerű mutáció új hormont, enzimet vagy egyszerű szervet hozott volna létre. A mutációk, a genetikai információban fellépő hibák a genetikai rend felbomlását okozzák. Sohasem újítják, hanem gyengítik, degenerálják a populációk génállományát. A Teremtőnek azonban az volt a célja, hogy teremtményei életben maradjanak még a bűneset után is. Olyan genetikai információs rendszert tervezett, ami rugalmas, megszabott határokon belül változásokra, alkalmazkodásra képes tulajdonságokat ad. A szelekció eredményeként azonban csökken a genetikai változatosság.”

 

 

Cserháti Mátyás: Az élőlények bibliai rendszerezése

 

„Mivel Isten az élőlényeket „saját nemük szerint” teremtette, ezért kézenfekvő, hogy az élőlények egymástól eltérő csoportjait meg tudjuk különböztetni (pl.: halak, kétéltűek, madarak).”

 

 

Dr. Pauk János: Létezik-e mikro-evolúció?

 

„A Biblia első versében (1Móz 1,1) a világ keletkezésével kapcsolatban az evolúciós elmélettel szemben álló állítást találunk. A Szentírás teljes belső összefüggésében – nemcsak a teremtéstörténetben – a hatnapos, Isten által végzett teremtésre hivatkozik. A keresztyén ember számára a kijelentés adja a keretet, amiben gondolkodhat. Bibliakritikai megjegyzésekkel szemben pedig ellenállónak kell maradnia, hiszen azok az Isten kijelentése helyett az emberi vélekedésekből születnek.

 

„Az emberek elvesztésére az a leghathatósabb dögvész,

ha azok a saját maguk eszét követik.“ (Kálvin János)”

 

 

Szilágyi Imre Miklós: Teremtés vagy kémiai evolúció?

 

„A fehérjék – az élet nélkülözhetetlen aminosavakból felépülő molekulái – alkotják többek között a sejtek összeszerelő és lebontó gépeit, és szerkezetük szigorúan meghatározott. A fehérje felépítési terve a DNS-nek, azaz a sejt örökítőanyagának egy-egy génjében van leírva, mégpedig négy kémiai betűből (molekulából) álló kódrendszerrel. A kémiai evolúció talán legnagyobb talánya az, hogyan jött létre a fehérjék és a DNS közötti kölcsönös kódrendszer, és általában mi az eredete a DNS-ben tárolt hatalmas mennyiségű értelmes információnak.

A kémiai evolúció valószínűségét – az építőkövek esetéhez hasonlóan – a fehérjék kialakulását modellező kísérletek sem támasztják alá. Még geokémiailag meglehetősen valószínűtlen kísérleti feltételek mellett sem sikerült az élő szervezetekben működni képes fehérjéket előállítani, sőt természetidegen aminosavláncok alakultak ki.”

 

 

Dr. Jeszenszky Ferenc: Termodinamika vagy evolúció?

 

„Ha megvizsgáljuk az evolúcióelméletet, csupa olyan feltételezéssel találkozunk, hogy a folyamatok spontán módon végbemennek. Anélkül, hogy a munkavégzésre alkalmas energia eltűnne. Milyen viszonyban áll egymással a fizika egyik legfontosabb alaptétele és az evolucionista materializmus? Az utóbbi azt állítja, hogy az élettelen anyag spontán összeáll, és

ilyen módon élő anyaggá lesz. Gondoljuk meg: ha ezt mi mesterségesen szeretnénk létrehozni, mit kellene tennünk. Mai tudásunk messze nem elegendő ahhoz, hogy élő sejtet alkossunk. Mindössze addig jutottunk el, hogy nagy vonalakban el tudjuk képzelni, ehhez mire lenne szükségünk.” 

 

 

 

 

o – o

Protestáns Teremtéskutató Kör: 

 

Az Özönvízről

 

c. írása. 

 

Forrás:

http://bibliaszovwp.dev.gedeon.hu/wp-content/uploads/2020/01/mlk_2007_10_31.pdf

 

 

 

A Biblia Szövetség folyóiratának mellékletében jelent meg az alábbi négy elemzés: 

 

 

Sípos Ete Zoltán: Jézus a mi bárkánk

Cserháti Mátyás: Valóban megtörtént

Szilágyi Imre Miklós és Szük Bendegúz Levente: Az özönvíz geológiai hatásai

Dr. Nitkovszki Eduárd: Jégkorszak az özönvíz után

 

 

 

 

Cserháti Mátyás: Valóban megtörtént

 

„Sokan úgy gondolhatják, hogy Noé bárkája aprócska hajó volt, amiben az állatok el sem férhettek, és ami a legkisebb hullám hatására is egyből felborult volna. Ez azonban nem így van. A bibliai leírásból azt látjuk, hogy a bárka 300 könyök hosszú, 50 könyök széles, 30 könyök magas volt (1Móz 6,15). Vagyis 135×22,5×13,5 méter. Ez megfelel mintegy száz tehervagon befogadó képességének, vagy egy focipályányi alapterületnek. 

 

Mérnöki számítások alapján egy ilyen alakú hajó rendkívül stabilan úszhatott a vizeken. Athenaeus részletesen ismerteti a Ptolemaios Philopator (Kr.e. 244-205) által építtetett hadihajót, ami 420 láb hosszú, 57 láb széles és 72 láb magas volt. A hajó nagysága megközelíti Noé bárkájának méretét. Kutatók kiszámították azt is, hogy a bárka méretei és arányai optimálisak voltak egy hatalmas özönvíz túléléséhez. A bárka még azt is kibírta volna, ha a

hatalmas hullámok 60° szögben megdöntik a hajótestet. A bárkába bőven beférhettek az állatok, továbbá a szükséges takarmány és ivóvíz is.”

 

 

Szilágyi Imre Miklós és Szük Bendegúz Levente: Az özönvíz geológiai hatásai

 

A biológiai evolúció legfőbb tárgyi bizonyítékát a korábban élt élőlények kövületei (fosszíliái) jelentik. A kövületek kialakulása ugyanakkor önmagában is jelentős bizonyíték az özönvíz mellett. Hiszen egy kövület kialakulásához három feltételnek kell teljesülnie:

 

1. Az élőlény elpusztulása után nagyon rövid időn belül oxigénmentes betemetődés szükséges. Ha ez nem történik meg, akkor az élővilág résztvevői a maradványt hamar eltüntetik (még a csontokat is).

 

2. Vízre van szükség, amely a szerves anyagokat kimossa a maradványból, és ásványi anyagokkal helyettesíti.

 

3. A vízben kellő mennyiségű oldott ásványi anyagnak kell jelen lennie.”

 

 

Dr. Nitkovszki Eduárd: Jégkorszak az özönvíz után

 

A jég okozta geológiai képződmények nagy része még mindig éles, és alig észlelhető rajtuk erózió, ami arra enged következtetni, hogy a jégkorszak nemrégen lehetett. Továbbá a bizonyítékok erősen abba az irányba mutatnak, hogy egyetlen jégkorszak volt.

A jégréteg kialakulásának sebességét jól szemlélteti a Grönlandon kényszerleszállást végrehajtott második világháborús amerikai harci repülőgépekből álló kötelék esete, amit 50 év

elteltével mintegy 75 m vastag jégréteg alól kellett kiemelni. Az átlag jégképződési sebesség a fentiekből számítva 1,5 m/év. Grönland jegének átlagos vastagsága 1.200 m, ami azt jelenti, hogy kialakulásához a fenti sebesség mellett kevesebb, mint 1.000 évre volt szükség!

Ha ez így van, akkor a sark-köri fúrásokkal kiemelt jégminták több százezer évesként való értelmezése helytelen, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az özönvíz a Bibliában leírtak

szerint megtörtént. Vardiman szerint a jégfúrás-mintákból származó leletek csak akkor támasztják alá a hosszú korszakokat, ha tudatosan beléjük magyarázzák.

 

 

Sípos Ete Zoltán: Jézus a mi bárkánk

 

„A bűn egyre korlátlanabbul terjed, polgárjogot nyer az élet minden területén, s „megsokasul a

gonoszság a földön”! (1Móz 6,5) Ezzel egyenes arányban, a földi élet egyre elviselhetetlenebbé, boldogtalanabbá válik. Történik pedig, mindez Isten szemei előtt: „És látá az Úr…” (1Móz 6,5)

Miközben így él az istentelen társadalom, aközben Jézus Krisztus hívei – Noéhoz hasonlóan – „kegyelmet találtak Isten előtt”, és ma is hirdetik kortársaiknak a közelgő végítéletet. Nem ijesztgetésből teszik ezt, hanem mert valóban közeledik az Isten haragjának nagy és rettenetes

napja! Félelmetes árnyék vetül kultúránkra: közeledik Isten Fia, s ítéletet tart minden ember felett, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Isten, pedig még egyszer – ezúttal utoljára – elpusztítja a mindenséget az ellene lázadó, őt és akaratát semmibe vevő ember gonoszsága miatt.”

 

∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏

 

A könyv “1eleteredeteAz élet eredete” című fejezete itt olvasható magyarul:

PandakEsEmberek41-59old.pdf

A homológiáról szóló fejezet itt olvasható magyarul:

5-homologia.pdf

“Az élet eredete” fejezet pár oldalas összefoglalója itt olvasható magyarul:

1-elet_eredete_Pv_lekt.pdf

 

 

∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏

evo_csalasNemcsak a Bibliában hívők és az Intelligens Tervezettség Mozgalom támogatói fogalmaznak meg magas szintű kritikát az evolúciómodellel szemben. Az iszlám képviselői is pontosan látják az evolúciómodell tarthatatlanságait.

Harun Yahya: Az evolúciós csalás, alcím: A darwinizmus és ideológiai hátterének tudományos bukása című könyvében magas szintű tudományt művel. Az iszlámra vonatkozó megjegyzéseivel nem értünk egyet, de az evolúciómodell hibáit helyesen és szemléletesen, valamint több oldalról bemutatja.

Harun Hahya honlapja. Itt is letölthető word illetve pdf formátumban a könyv.

Nemzetközi evolúció is idéz Az evolúciós csalás című könyvből. A honlap iszlámmal kapcsolatos nézeteivel itt sem értünk egyet, a felhozott érvek közül többet ma már másképpen alkalmazzák, de a felsorolt példák hasznosak.

 

 

 

 

2 hozzászólás so far.

  1. […] A világszerte közkedvelt Kérdések a kezdethez (Batten – Ham – Sarfati – Wieland) című könyvből megtudhatod, hogy miért és hogyan változott meg a bűneset után olyan sok minden, például az állatok táplálkozási szokásai is. Töltsd le a könyvet INNEN! […]