Távoli csillagok fénye

 

 

In Six Days: Why Fifty Scientists Choose to Believe in Creation

 

Részlet a Miért választotta 50 tudós, hogy a 6 napos teremtésben hisz című könyvből.

24. fejezet

 

 

Szerző: John Baumgardner, geofizikus

2001. január 1.

Fordította: Dr. Hadházy László, orvos

 

 

 

A szerzőről:

Keresztényként, aki hivatásos tudós is, rájöttem, hogy „hat nap alatt az ÚR készítette az egeket és a földet ”. Dicsértessék mindörökké.

Dr. Baumgardner a Los Alamos Nemzeti Laboratórium elméleti osztályának műszaki munkatársa. Villamosmérnöki alapdiplomát szerzett a Texas Tech University-n, villamosmérnöki mester diplomát a Princetoni Egyetemen, valamint diplomát és Ph.D.t. a geofizikában és az űrfizikában az UCLA-tól. Dr. Baumgardner a TERRA kód fő fejlesztője, a 3D-s véges elemű program a föld köpenyének és a litoszférának a modellezéséhez. Jelenlegi kutatási területe a bolygóköpeny-dinamika és a szuperszámítógépek hatékony hidrodinamikai módszereinek fejlesztése.


Los Alamos városában élek, ami Új-Mexikó északi részén található. Ez a Los Alamos Nemzeti Laboratórium otthona, amely körülbelül 10 000 alkalmazottal az egyike a nagyobb tudományos kutatóintézeteknek az Egyesült Államokban. Az utóbbi években számos tudományos munkatárssal vitattam meg az eredet kérdését. E viták egy része a helyi újság szerkesztőjének írt levél formájában történt.1 Az alábbiakban bemutatok néhány fontos kérdést, amint látom őket.

 

A fejezet többi részét itt találják:

Képes-e a véletlen molekuláris kölcsönhatás életet létrehozni?

Hogyan keletkeznek a kódolt nyelvi szerkezetek?

Mi a helyzet a geológiai leletekkel és a fosszíliákkal?

Most a fejezet utolsó részét olvashatják:

 

 

De mi van a távoli csillagok fényével?

 

Teljesen jogos kérdés tehát az, hogyan láthatjuk a csillagokat millió és milliárd fényév távolságban, ha a Föld olyan fiatal.

A tudósok, mint én abban bízhatnak, hogy a jó tudomány igazolja a Biblia szó szerinti értelmezését, mert úgy gondoljuk, hogy legalább a korrekt válasz vázlatát adjuk erre a fontos kérdésre.18

Ez a válasz a Bibliából származó fontos kulcsokra támaszkodik, miközben az általános relativitáselméletet alkalmazza. Az eredmény egy kozmológiai modell, amely két alapvető szempontból különbözik a szokásos big-bang modellektől. Egyrészt nem feltételezi az úgynevezett kozmológiai alapelvet, másrészt hivatkozik a felfúvódásra a kozmológiai történelem másik pontján.

 

A kozmológiai elv az a feltételezés, hogy a kozmosznak nincs széle, határa vagy középpontja, és széles körű értelemben véve minden helyen és irányban azonos. Ez a feltételezés a kozmosz geometriájáról lehetővé tette a kozmológusok számára, hogy viszonylag egyszerű megoldásokat kapjanak Einstein általános relativitáselméleti egyenleteire. Az ilyen megoldások képezik az alapot az összes big-bang modellhez. De egyre több megfigyelhető bizonyíték van arra, hogy ez a feltételezés egyszerűen nem igaz. Például a Nature folyóirat egy nemrégiben írt cikke a galaxisok nagy távolságokra való eloszlásának fraktál elemzését írja le a kozmoszban, amely ellentmond ennek a kritikus ősrobbanás feltételezésnek.19

 

Ha ehelyett a kozmosznak van egy központja, akkor korai története radikálisan különbözik az összes big-bang modellétől. A kezdete egy hatalmas fekete lyuk lenne, amely a teljes tömegét tartalmazza. Az ilyen tömegeloszlásnak van egy óriási gradiense a gravitációs potenciálban, amely alapvetően befolyásolja a helyi fizikát, ideértve az órák sebességét is. A központhoz közeli órák sokkal lassabban futnának, vagy akár meg is állnának a kozmikus történelem legkorábbi szakaszában.20 Mivel az egek nagy mértékben izotropikusak a Föld nézőpontjából, a Földnek egy ilyen kozmosz központjának közelében kell lennie. Az ilyen kozmosz külső szélétől érkező fény nagyon rövid idő alatt eléri a központot, a Föld közelében lévő órák által mérve.

Ami a kozmikus felfúvódás időzítését illeti, ezen alternatív kozmológiának csillagok és galaxisok kialakulása után van felfúvódása. Figyelemre méltó, hogy a közelmúltban két asztrofizikai csoport, amely a nagy vörös eltolódású Ia szupernóvákat tanulmányozta, egyaránt arra a következtetésre jutott, hogy a kozmikus tágulás nagyobb most, mint amikor ezek a csillagok felrobbantak. A Physics Today 1998. júniusi számának cikke ezeket a „megdöbbentő” eredményeket írja le, amelyek nagy felbolydulást okoztak” az asztrofizikusok közösségében.21 A történet bámulatosan „valamilyen éterikus ügynökségnek” tulajdonítja az okot.

 

Valóban, a Biblia visszatérően beszél arról, hogy Isten kinyújtotta az egeket:

„Ó URAM, Istenem, Te igen nagy vagy … kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot” (Zsolt. 104: 1-2)

„Így mondja Isten, az ÚR , aki létrehozta az egeket és kifeszítette őket” (Ézs. 42:5)

„Én, az ÚR vagyok minden alkotója, magam feszítettem ki az eget” (Ézs 44:24)

„Én alkottam a földet és teremtettem rá az embert. Az én kezem feszítette ki az egeket, és az én parancsomra állt elő minden serege.” (Ézs 45:12).

 

Keresztényként, aki hivatásos tudós is, rájöttem, hogy „hat nap alatt az ÚR készítette az egeket és a földet” (2Móz 20:11). Dicsértessék mindörökké.

 

 

Hivatkozások

 

  1. Ezen levelek gyűjteményének netes elérhetősége: www.nnm.com/lacf.

 

  1. DR. Russell Humphreys: Starlight and Time. Master Books, Green Forest, AR, 1994.

 

  1. P. Coles: An Unprincipled Universe? Nature 391:120–121, 1998.

 

  1. DR. Humphreys: New Vistas of Space-Time Rebut the Critics. TJ 12(1):195–212, 1998.

 

  1. B. Schwarzschild: Very Distant Supernovae Suggest That the Cosmic Expansion Is Speeding Up. Physics Today 51:17–19, 1998.

 

 

Szerkesztői megjegyzések

 

1. A felfúvódás vagy infláció napjaink egyik általánosan elfogadott nézette. 

Az elmélet lényege: a Világegyetem rendkívül gyors tágulása az Ősrobbanás után 10-36 – 10-32 másodperc között történt.

Alan Guth (részecskefizikus, MIT) 1980 és K. Sato 1981 dolgozták ki a világegyetem nagyon rövid időn belüli, rendkívül nagy mértékű (exponenciális) tágulására vonatkozó elméletet. A felfúvódást tartják az egységes szerkezetű univerzum okának. 

Milyen mértékű ez a tágulás?

Egyik megfogalmazás szerint: ebben a nagyon kicsi időszakban a világegyetem egymás után kb. kilencven alkalommal megkétszerezte méretét.

Más megközelítés: a világegyetem ebben az időszakban a 1078-szorosra tágult.

Az IPM 2021/1. számában (11. o.) azt olvassuk, hogy “az első -1032 másodperc alatt a világegyetem mintegy 1026-szorosára tágult (a tér tágulását a relativitás elve nem korlátozza).” 

Következő leírás: kevesebb, mint egy ezred másodperc alatt 100 000 milliárd milliárd milliárdszorosára nőtt. Ez a robbanástágulás-elmélet.

 

2. A 20 számú hivatkozásban a TJ jelentése: a Creation Journal archívuma

 

 

3. A héber nátáh szóról 

Stong száma: H5186. Írása נָטָה (náṭáh) Ejtsd: nátá.

Jelentései:

Kal

1) nyújt, kinyújt, kiterjeszt, kiterjed, elterül

2) ajánl, kínál, elébe tesz

3) fordul, elfordul, eltér, kitér, hajol, elhajol, meghajol, lehajol, hajlít

4) hajlik, hajlandóságot mutat, fogékony vmi iránt

Nifal

kinyúlik, elnyúlik, megnyúlik, kiterjed, elterül

Hifíl

1) kinyújt, kiterít, kiterjeszt

2) lehajt, odahajt, fordít, odafordít, elfordít

3) késztet, indít, felindít

4) ellök, eltaszít, félrelök

Forrás: Brown-Driver-Briggs (BDB) szótár.

 

A nátáh az ószövetségben 207 igehelyen fordul elő. A Biblia többek között az egek Isten általi kiterjesztésére, a mérőszalag kiruházására, a ruha kiterítésére használja a nátáh szót. 15 esetben a sátor széthajtogatását és felállítását jelenti. Isten, az egeket a sátor kiterítéséhez, széthúzásához, felállításához hasonló módon készítette.

 

 

Forrás:

https://answersingenesis.org/answers/books/in-six-days/

https://answersingenesis.org/answers/books/in-six-days/john-r-baumgardner-geophysics/#fn_4

 

Segítőket keresünk:

 

Angol és német nyelvű teremtéssel foglalkozó tudományos cikkek, könyvek, videók, stb., lefordításához (fordítókat, lektorokat, szaklektorokat) segítőket keresünk.

 

Ezen anyagok internetes, nyomdai terjesztéséhez (számítástechnika, olvasószerkesztő, stb.) segítőket valamint szponzorokat keresünk. Ahogy telik az idő és bővülnek az anyagok a költségek (tárhely, domainnév, szükséges szakkönyvek száma, stb.) is növekednek.

 

Jelentkezni a teremtesvagyvk@gmail.com mail címen lehet.