Köszönetnyilvánítás

 

 

Ezen az oldalon köszönetemet és megbecsülésemet fejezem ki segítő, támogató munkatársaimnak, külön köszönöm a stratégiai partnereim értékes segítségeit. Hálás vagyok, azon személyeknek, akik a honlap elkészítésében bármilyen segítséget nyújtottak. Köszönöm a cikk (könyv, tanulmány, stb.) íróknak, hogy megengedték írásik a honlapon történő megjelentetését. 

 

Köszönetet mondok:

 

Werner Gitt professzor úrnak, aki 2014. szeptember hónapban Magyarországon tartott előadás sorozatot. Az ő személyes útmutatása alapján készült ez a honlap. Köszönöm a professzor úrnak, hogy megengedte előadásainak, anyagainak honlapunkon való közzétételét.

 

Magyarország egyik teremtéssel foglalkozó vezető szakemberének Tóth Tibor professzor úrnak, a Tudomány, hit, világmagyarázat című sikerkönyv szerzőjének, hogy nagylelkűen megengedte írásainak és előadásainak honlapunkon való közzétételét. A készülő második könyvéből (Tudomány, hit, apologetika) szinte csak ezen a honlapon olvashatnak részleteket. A megjelent könyve, szinte tankönyvül szolgált a honlapjaink szerkesztésében, előadásai, írásai nagy segítség számunkra.

 

Magyarország jelenleg egyik legaktívabb kreacionistájának Szük Bendegúznak, a Vissza a Valósághoz munkacsoport tagjának, a Biblia, Történelem, Tudomány füzetsorozat szerzőjének, akinek több anyaga található a honlapjainkon. Vele több más projektben (pl.: rádióműsor) is együtt dolgozunk. Jelenleg Magyarországon Szük Bendegúz tartja a legtöbb kreacionista előadást. Bővebben: http://szuk.hu/.

 

Dr. Farkas Ferenc, vegyészmérnök úrnak, az ÉRTEM egyesület (Értelmes Tervezettség Mozgalom) elnökének, akinek több anyaga található a honlapon, akivel szintén együtt dolgozunk több más projektben (pl.: rádióműsor, könyvírás).

 

Dr. Baranyi István, geológus úrnak, aki szintén nagyvonalúan megengedte, hogy a Vissza a teremtéshez? Vissza a Teremtőhöz! című könyvéből szemelvényeket szerepeltethetünk a honlapjainkon. A könyvben több saját kutatási eredményt közöl a szerző, nem véletlen, hogy a könyvet eddig német, magyar, francia és román nyelven már kiadták.

 

Dr. Adrian Bury testvéremnek, – aki a kémia doktora – hogy megengedte részemre videóinak közzétételét, valamint értékes észrevételeivel emeli a honlap minőségi színvonalát.

 

Dr. Szedmák András úrnak, a Mi az Igazság? Az evolúció mint biológiai képtelenség c. könyv szerzőjének, aki írásaival emeli a honlap szakmai színvonalát, valamint megengedte, hogy a könyvéből részleteket tegyünk közzé a honlapjainkon.

 

Kállai Szilárd úrnak, aki megengedte, hogy Baumann Miklós vegyészmérnök és biofizikus professzor Keletkezés vagy teremtés című könyvéből szemelvények tehetünk közzé, lásd: http://teremtestudomany.hu/baumann-entropia/ valamint megengedte, hogy Baumann Miklós videóját a honlapjainkon közkincsé tegyük, lásd: http://teremtestudomany.hu/videok/.

 

Magyarország jelenleg legsikeresebb kreacionistájának Dr. Cserháti Mátyásnak (biológus és szoftverfejlesztő) aki több fordításunk szakmai lektora. A vele készült rádióriport hamarosan hallgatható lesz a honlapunkon. Dr. Cserháti Mátyás a Creation Research Society (CRS = Teremtés Kutató Társaság) tagja, a 2015-ös dallasi teremtéstudományi konferencia egyik előadója. A CRS-nek napjainkban több ezer tudományos fokozattal rendelkező tagja van. 

 

Szabó Ferenc úrnak, a Bízhatunk-e Istenben című könyv szerzőjének, aki megengedte, hogy írásaiból, könyveiből részleteket tegyünk közzé a honlapjainkon. Vele is több más projektben (pl. rádióműsor) dolgozunk együtt. Bővebben: http://www.szaboferenc.hu/

 

Dr. Szentpétery Péter úrnak, (Evangélikus Hittudományi Egyetem) hogy igen értékes cikkeit megjelentethettük.

 

Stratégiai partnereink:

 

Evangéliumi Kiadó,

Advent Kiadó,

Hárfa Kiadó.

Ők nemcsak engedélyezik, hanem kifejezetten támogatják, hogy könyveikből, kiadványaikból hosszabb-rövidebb idézeteket a honlapjainkon közzétegyünk. Nagyon köszönöm értékes támogatásukat, amely több területen is megnyilvánul.

 

Köszönöm a Sola Rádiónak, (illetve az elődjének) hogy kb. 5 éve heti rendszerességgel frekvencián és neten keresztül sugároznak 50 perc teremtésvédelmi műsort. 

 

Vissza a valósághoz munkacsoport.

Zimányiné Piros Erzsébet, aki a Dr. Kent Hovind videós missziójának magyarországi vezető munkatársa. A http://www.teremtes.com/ oldalon található Dr. Kent Hovind: Teremtés Szeminárium előadás anyaga, amely 18 óra hosszú, 7 részből álló, (8 DVD-s) sorozat. A videón Dr. Hovind nagyon sok témakörre és kérdésre kitér, melyeket gazdag illusztrációval bátran és alaposan megválaszol. A www.zimanyi.hu oldalon részletesebb anyag található, mert közkívánatra elkészítette és felrakta a videók hanganyagát. Hovind előadásai annyira tömények és sokrétűek, hogy kevés azok egyszeri megnézése, viszont sokan jelezték felé, hogy autóban, utazás közben, szívesen hallgatnák az előadásokat. Ezen a honlapon megtalálható a Hovind előadások PPS változata is. Így akik előadásokat tartanak Hovind anyagaiból könnyen megtehetik. Zimányi Erzsébet folyamatos biztatása és jóindulata nagyban hozzájárul a teremtéstudomány honlap fejlesztéséhez.

Farkas Levente lelkipásztor (lp) és a K.E.T.I.A.M. (Kezdetben Teremtette Isten a mindenséget) munkacsoport. Velük már több sikeres projekten vagyunk túl. (Rádióadások, konferenciák, fordítások, stb.)

– Az Idők jelei bibliai gondolkozású weboldal.

 

További köszönetnyilvánítások:

 

Köszönöm Konkoly Dávidnak, a sok lefordított anyagot, melyet mindig precízen elküldött nekem. 

Köszönöm Mészáros Balázsnak, a szerkesztésben, publikálásban, és egyéb területeken végzett hatékony segítségét. 

Köszönöm a programozásban, designben, lektorálásban és fordításban segédkező munkatársaim értékes segítségét. (ED, SC, AB, TG, ZE, stb.)

Köszönöm Takács Ferenc, református testvérem értékes segítségét.

Köszönöm az együttműködő TV és a rádió vezetőinek, szerkesztőinek jóindulatát és segítségét.

Köszönöm a pásztoromnak, hogy támogatja, ezen munkámat. Értékes tanácsaival gazdagítja a lelkemet, valamint lelkes vásárlója a Biblia Történelem Tudomány című kiadványnak, melynek egyik forgalmazója vagyok.

Nagy segítség volt a kezdeti időkben a Sorsfordító Könyves bolttól kapott nagylelkű könyvadomány.

Köszönöm, hogy Aranyi László informatikus, tanár, szakfordító írását közzé tehetem a honlapon.

Köszönöm, feleségemnek a türelmét és szeretetét.

Legfőként köszönöm a Teremtő, jó Istennek, hogy részese lehetek az Ő csodálatos tervének. A honlapok szerkesztése során a legtöbb segítséget Tőle kaptam. Köszönöm, hogy nagyon sok ember előtt kedvessé tett, akik pedig gyűlölnek, azok elől pedig befedez.