Evolúció bizonyítékai

 

Milyen bizonyítékok szólnak

a véletlen-kialakulás mellett?

 

Mivel a tankönyvek és az internet a véletlen-kialakulásfeltételezést megkérdőjelezhetetlen tudományos tényként állítják be, ezért jogosan elvárható, hogy legyen 1, azaz egy darab forgatókönyve ennek a modellnek.

Ennek a forgatókönyvnek tartalmaznia kell véletlen-kialakulás (evolúciómodell) folyamatának:

1. minden egyes lépcsőfokát,

2. a változásokat előidéző (fizikai, kémiai, biológiai) mechanizmusok pontos leírását,

3. egy forgatókönyvnek kell lennie,

4. a valószínűség ésszerű határán belül kell maradnia,

5. nem ütközhet a természeti törvények által leírt szabályokba,

6. konkrét számításokkal kell bizonyítani,

A véletlen-kialakulás menetrendje a semmitől a jelenlegi változatosságig (kb. 1.900.000 faj) kell hogy tartson. Az élet forgatókönyvének az alábbiakat kell részletesen tartalmaznia:

 

1. fejezet: Semmitől az ősrobbanásig.

Az eredet magyarázata. Az ősrobbanás előtti folyamatok, és működési elvek részletes leírása. Anyag, energia, és az összes információ keletkezésének vagy örökkévalóságának tudományos bizonyítása.

 

2. fejezet: Az ősrobbanástól az őslevesig.

Az ősrobbanás folyamata, mechanizmusa. Hogyan és miért jött létre egy robbanásból, ilyen precízen „finomhangolt világegyetem”. Hogyan jött létre ez a kivételezett Nap. Hogyan keletkezett ez a különleges Föld.

 

3. fejezet: Az őslevestől a molekuláig.

Az élettelenből élőválás pontos, megismételt folyamata. Az élet összetevőinek keletkezése. Az élet összetevőiből az élet keletkezése. Az élet fogalma.

 

4. fejezet: Molekulától az emberig.

A makró-evolúció, törzsfák sokasága. A nyelv kialakulása.

 

Minden tudományos elmélettől elvárható, hogy a bizonyítékait és állításait bármikor szabadon lehessen vizsgálni és azokból következtetéseket lehessen levonni. Ezt fogjuk tenni a véletlen kialakulás modell állításaival.

Ha az evolúciómodell tudományos tény, akkor várhatóan senki sem lesz ideges, ha részletesen és alaposan megvizsgáljuk az erre vonatkozó bizonyítékokat.

A tapasztalat mégis az, hogy amint elkezdjük a véletlen-kialakulás (az evolúciós modell) bizonyítékait vizsgálni sok ember elveszíti az önkontrollját.

 

Miért idegesek sokan, amikor az

evolúció bizonyítékait vizsgáljuk?