Darwin végső cáfolata?

 

 

 

Darwin Az ember származása

[könyvének és tartalmának]

végső tudományos cáfolata?

 

 

Áttörő felfedezések tagadják meg Darwint. 

A falszifikálhatóság és a beteljesült előrejelzések – a modern tudományos kutatás arany sztenderdje.

 

 

 

Írta: Dr. Nathniel T. Jeanson

 

2021. február 11.

 

Forrás:   answersingenesis.org/charles-darwin/ultimate

 

Fordította: Konkoly Dávid

 

 

 

Ez az év (Kr.u. 2021) Charles Darwin második fő eredetművének, a Descent of Man (Az ember származása) 150. évfordulója. 12 évvel a még híresebb 1859-es publikációja, az On the Origin of Species (A fajok eredete) után jelent meg. A Descent of Man ott folytatja, ahol a Fajok eredete abbahagyta. 1859-ben Darwin kikerülte az emberi evolúció kényes kérdését:

 

A távoli jövőben nyílt utakat látok sokkal fontosabb kutatások számára … Fény fog vetülni az ember eredetére és történelmére.1 

 

A Descent of Man-ben felvetette az emberi eredet kérdését és ezt vitte tovább.

 

 

 

Szüleid: az állatok

 

Darwin Descent of Man-jének végkövetkeztetéseiben félreérthetetlen: Az ember az alacsonyabb rendű állatokból származik; az ember nem egy különleges, közvetlen teremtménye Istennek. 

 


Darwin Descent of Man-jének

végkövetkeztetéseiben félreérthetetlen:

Az ember az alacsonyabb rendű

állatokból származik;

az ember nem egy különleges,

közvetlen teremtménye Istennek.


Mindenestre, amikor reflektál írásának összefüggéseire, Darwin elkezd filozofálni: Így adva van számunkra egy bámulatos hosszúságú családfa, de talán mondható, hogy nem nemesi minőségben. A világ, ahogy gyakran észleljük, úgy tűnik, mintha már régóta készült az ember megjelenésére; és ez egyfajta szempontból szigorúan igaz, mivel a születését az elődök hosszú vérvonalának köszönheti. Ha bármelyik elem ebben a láncolatban nem létezett volna, akkor az ember nem pontosan az lenne, amilyen most. Hacsak szándékosan nem csukjuk be a szemünket, jelenlegi ismereteinkkel hozzávetőlegesen felismerhetjük szülőnket; és nem is kell szégyenkeznünk miatta. A legegyszerűbb organizmus is sokkal magasabbrendű, mint az élettelen homok a lábunk alatt; és senki nem tud elfogulatlan gondolkodással bármilyen élőlényt tanulmányozni, alázattal, anélkül, hogy ne lenne megáldva a világ csodálatos struktúráira és jellemzőire irányuló rajongással.2

 

Az emberi evolúció kérdésében a modern tudományos közösség Darwin nyomdokait követi. A statisztikák azt mutatják, hogy a tudományos szaktekintélyek több mint 90%-a elfogadja, hogy „Az emberek és más élőlények az idők során olyan természetes folyamatok során alakultak ki, mint a természetes szelekció.”3

 

Ez a statisztika még szignifikánsabbá válik, hogyha figyelembe vesszük azokat az egyéb válaszlehetőségeket, amikből a kutatás résztvevői választhattak. A résztvevők kiválaszthattak egy olyan lehetőséget, ami teista evolúcióként hangzott, és választhattak egy olyat, ami közelebb állt a kreacionizmushoz. Mindössze 10% tett így.4

 

Mennyi annak az esélye, hogy a főáramú tudományos közösség feladja az emberi evolúcióra vonatkozó nézetét? Milyen okot kell feltennünk ahhoz, hogy Darwin nézetének elfogadása valaha is változni fog?

 

Meglepő módon egy ok magától Darwintól származik.

 

 

 

Megváltozik a konszenzus

 

Amikor Darwin megírta a Fajok eredetét, tudta, hogy nehéz csatának néz elébe. Könyve lezárásához közeledve feltett egy költői kérdést:

 

Feltehető a kérdés, hogy miért vetette el az összes kiváló, még életben lévő természettudós és geológus ezt a nézetet [vagyis Darwin nézetét]?5 [kiemelés hozzáadva]

 


1859-ben Darwin nem nézte tétlenül az ellenfeleit. Arra törekedett, hogy meggyőzze „az összes kiváló, még életben lévő természettudóst és geológust”, akik szembeszálltak vele, hogy változtassa meg a nézetét.


1859-ben Darwin nem nézte tétlenül az ellenfeleit. Arra törekedett, hogy meggyőzze „az összes kiváló, még életben lévő természettudóst és geológust”, akik szembeszálltak vele, hogy változtassa meg a nézetét. Ezt úgy tette, hogy többféleképpen szólította meg őket. Kettő ezek közül különösen időszerű ma is. 

Elsőként Darwin áttekintette az ügye alátámasztására hivatkozott tényeket. 

Másodszor kifejezetten a fiatalabb generációhoz fordult, azt állítva, hogy az idősebb természettudósok túlságosan megrögzöttek a nézeteikben:

Bár teljes mértékben meg vagyok győződve a kötetben kivonatos formában közölt nézetek igazságáról, semmiképpen sem várom el, hogy meggyőzzem a tapasztalt természettudósokat, akiknek elméje tele van tények sokaságával, amelyeket hosszú évek alatt az enyémmel ellentétes nézőpontból szemléltek… De bizakodva tekintek a jövőbe, a fiatal és feltörekvő természettudósok felé, akik képesek lesznek a kérdés mindkét oldalát elfogulatlanul szemlélni. Aki elhiszi, hogy a fajok változékonyak, jó szolgálatot tesz, ha lelkiismeretesen kifejezi meggyőződését; mert csak így lehet eltávolítani az előítéletek terhét, amelyek ezt a témát elborítják.6

 

Úgy tűnik, Darwin felhívásai sikerrel jártak. A fajok eredetének 1869-es kiadásában Darwin mondata másképp hangzott:

 

Megkérdezhetjük, hogy a közelmúltig miért utasította el szinte az összes legkiválóbb élő természettudós és geológus a fajok változékonyságának ezt a nézetét.7 [kiemelés hozzáadva]

 

Megismétlődik a történelem 2021-ben? Mi kell ahhoz, hogy megdöntsük a Descent of Man (Az Ember leszármazása) című könyvben leírt következtetéseket?

 

Darwin példáját követve, az első lépés ebbe az irányba az összes tényállás áttekintése lehet, amely egy ellentétes megközelítést támaszt alá. Bizonyos értelemben ez már megtörtént. 2017-ben kiadtam egy könyvet, Replacing Darwin: The New Origin of Species (Darwin helyettesítése: A fajok új eredete), amely átfogóan megvizsgálta az evolúció hiányosságait, és jobb magyarázatot kínált. A Replacing Darwin című könyv az ember és az állatok közötti anatómiai hasonlóságoktól kezdve az ember és a csimpánz genetikai hasonlóságán át a 6000 éves történelmet jelző genetikai órákig mindenre kitért.

 

A második lépés az lehet, hogy megkérdezzük, vajon Darwin emberi természetre vonatkozó megfigyelései még mindig igazak-e. Érdemes-e még mindig a fiatalabb generációra hivatkozni, hogy érveljen? Egyértelműen igen.

 

 

 

Jogi és tudományos megkötések

 

2021-ben e kettőt egy harmadik lépésnek kell követnie. Darwin korával ellentétben a modern teremtés/evolúció vita olyan tudományos légkörben zajlik, amelyet – legalábbis az Egyesült Államokban – szövetségi bírósági határozatokban rögzítettek.

 

Darwin korával ellentétben a modern teremtés/evolúció vita olyan tudományos légkörben zajlik, amelyet – legalábbis az Egyesült Államokban – szövetségi bírósági határozatokban rögzítettek.

 

Az egyik legjelentősebb döntést 1982-ben hozták meg.8 A kérdés egy arkansasi törvény volt, amely a teremtéstudomány tanítását az evolúció mellett kötelezővé tette. Overton bíró hatályon kívül helyezte a törvényt, mégpedig azon az alapon, hogy mi számít valódi tudománynak, és mi nem.9

 

Overton szerint a tudománynak több kritériumnak kell megfelelnie, amelyek közül az egyik a falszifikálhatóság kritériuma. Ahhoz, hogy egy tudományos hipotézis megcáfolható legyen, olyan állításokat kell megfogalmaznia, amelyekről a jövőbeli kísérletek igaznak vagy hamisnak bizonyulhatnak. Overton azt állította, hogy a teremtéstudomány nem állít ilyeneket.

 

Overton logikája a mai napig áthatja a mainstream tudományos közösséget. Az evolúcióról szóló népszerű egyetemi tankönyvekben10 és az evolúció laikusoknak szóló védelmében is megtalálhatjuk a falszifikálhatósághoz való ragaszkodást.11

 

Más szóval, ahhoz, hogy a teremtéstudomány megdöntse a Descent of Man-t, a kreacionistáknak az emberiség eredetével kapcsolatos falszifikálható előrejelzéseket kell felvetniük.

 

 

 

Megfelelni az „Aranyszabálynak”

 

Amikor 2017-ben megírtam a Replacing Darwin című könyvet, ennek a mércének igyekeztem megfelelni. A Darwin helyettesítése számos ellenőrizhető előrejelzést tartalmaz. Az egyiket különösen az emberi eredet kérdésére vonatkoztatva.

 

A YEC [fiatalföld-teremtés] antropológia, amelyet az imént vázoltam, egy másik  előrejelzést tesz. Mivel a modellem a „közös” [DNS] variánsok eredetét majdnem mind Ádámig és Éváig vezeti vissza, a modellem azt sugallja, hogy a civilizáció története leolvasható a nukleáris DNS-különbségekből [azaz a DNS-különbségek egyik kategóriájából] a földkerekség népei között – éspedig a YEC-modellel összhangban lévő időskálán.

 

Az elmúlt néhány száz évben például az európai gyarmatosítás és a transzatlanti rabszolga-kereskedelem a népek jelentős földrajzi mozgását eredményezte szerte a világon. Ezek a mozgások nyomot hagynak az egyes népek genetikájában.12 [kiemelés hozzáadva].

 

Ezeket az állításokat a „nukleáris” DNS egy speciális típusával, az Y-kromoszómával kapcsolatban is megfogalmaztam, amely csak a férfiaknál öröklődik:

 

Így mind az mtDNS [mitokondriális DNS, a DNS egy típusa, amely a női vonalon keresztül öröklődik], mind az Y-kromoszóma szekvenciái képesek szigorú, abszolút molekuláris óraként működni. A mutációs ráta minden egyes típusnál meghatározza, hogy mennyire pontosan tudják mérni az időt. De az óra ténye mindkét típus esetén igaz. Ezért a különböző népcsoportok eredetének és vándorlásának időzítése ezekkel a genetikai eszközökkel vizsgálható.

A modern emberek Y-kromoszóma-különbségei elméletileg a civilizáció történetének első típusú nukleáris DNS-aláírását jelentik.13

 

Azóta három tanulmányt14 publikáltam, amelyek közvetlenül megerősítették ezeket az előrejelzéseket az Y-kromoszómára vonatkozóan.

 

Ezzel az előzménnyel a kezemben 2020 tavaszán és nyarán elkezdtem feltárni ezeknek az eredményeknek a globális következményeit. Az emberi történelem jeleit kerestem az emberek DNS-ében szerte a világon. Ennek a korai kutatásnak az eredményeit egy Ken Ham-mel közösen készített videósorozatban találja a YouTube-on.15

 


Ezzel az előzménnyel a kezemben 2020 tavaszán és nyarán elkezdtem feltárni ezeknek az eredményeknek a globális következményeit. Az emberi történelem jeleit kerestem az emberek DNS-ében szerte a világon.


Amióta a kezdeti eredményeket egy videósorozatban bemutattam, intenzíven dolgozom az emberi történelem fennmaradó, DNS-ünkben lévő jelein. Az eredmények lenyűgözőek. Például most már tudjuk, hogy az európai származású emberek többsége Közép-Ázsiából érkezett a Krisztus utáni korszakban. Továbbá, Afrika szubszaharai részének nagy része úgy néz ki, mintha az ókori Egyiptomhoz kapcsolódna. A modern polinéziaiak is az ősi Afrikából származhatnak.

 

 

Az emberiség rejtett történelme

 

Ezek és más eredmények idén nyáron/ősszel egy könyvben fognak megjelenni (a jelenlegi cím: Az emberiség rejtett története: Váratlan kapcsolatok az ősi civilizációk között -, bár a cím még változhat, mielőtt a kiadvány megjelenik). A könyvben nyolc ősi civilizáció vagy nép felemelkedését és bukását fogom vizsgálni: Az ókori Egyiptom, az ókori Róma, az ókori Perzsia, az ókori Izrael, az ókori India, az ókori Kína, a Húsvét-szigetek lakói és az amerikai őslakosok. Ezután megpróbálok választ adni a modern genetika segítségével azokra a kérdésekre, amelyekkel a legtöbb történelemkönyv sosem foglalkozik: Kiktől származnak ezek az emberek, és mi történt velük a civilizációik bukása után?

 

Azzal, hogy megválaszolom ezeket a kérdéseket ennek a nyolc népnek a számára, végül az egész világ történetét mesélem el.

 

Ez a könyv gyakorlatilag beváltja azokat a tesztelhető előrejelzéseket, amelyeket néhány évvel ezelőtt tettem. Ezzel megfelel az evolúciós közösség évtizedes igényeinek. A könyv tudományos munkát végez; továbbfejleszti a természeti világról szerzett ismereteinket. Ahelyett, hogy egyszerűen az evolúció hiányosságait azonosítaná, megerősíti a múltban tett, ellenőrizhető jóslataimat, és több falszifikálható előrejelzést tesz a jövőre nézve.

 

2021-ben pontosan ez az a fajta cáfolat, amelyre a tudományos közösségnek szüksége van a Descent of Man-hez. El fogják ismerni, hogy megfeleltünk neki – és túl is teljesítettük – az elvárásaikat?

 

 

 

 

Lábjegyzetek

 

1. Charles Darwin: A fajok keletkezéséről a természetes kiválasztás révén. (London: John Murray, 1859), 488.

 

 

2. Charles Darwin: Az ember származása 

(London: John Murray, 1871), 213.

 

 

3. Pew Research Center: „Az AAAS tudósainak nézeteinek kifejtése, kérdésenként.”

Accessed January 27, 2021.

 

4. Pew Research Center, „Részletes kidolgozás.”

 

5. Darwin, Origin, 480

 

6. Darwin, Origin, 481–482

 

 

7. Darwin, Origin, 569

 

 

8. McLean v. Arkansas Board of Education.

 

9. McLean kontra Arkansas Oktatási Tanács.

 

10. Douglas Futuyma és Mark Kirkpatrick: Evolúció (Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc., 2017).

 

11. Niles Eldredge: A majomügy: Egy tudós a kreacionizmusról (New York: Washington Square Press, 1982).

 

12. Nathaniel T. Jeanson: Darwin helyettesítése: A fajok új eredete (Green Forest, AR: Master Books, 2017), 229–230.

 

13. Nathaniel T. Jeanson: Darwin helyettesítése: A fajok új eredete (Green Forest, AR: Master Books, 2017), 230.

 

14. 

Nathaniel T. Jeanson: A fiatal Föld Y-kromoszóma molekuláris órája előrejelzéseinek tesztelése: A populáció növekedési görbéi megerősítik az emberi Y-kromoszóma-különbségek közelmúltbeli eredetét. Answers Research Journal 12 (2019): 405–423.

 

T. Jeanson és Ashley D. Holland: Bizonyíték az emberi Y-kromoszóma molekuláris órájára: A törzsfa-alapú mutációs ráták az emberi apai öröklődés 4500 éves történetét sugallják. Answers Research Journal 12 (2019): 393–404.

 

Nathaniel T. Jeanson: A fiatal Föld Y-kromoszóma órái megerősítik az ismert Kolumbusz utáni amerikai indián népesség történelmét és a Kolumbusz előtti népesség kicserélődésére utalnak Amerikában. Answers Research Journal 13 (2020): 23–33.

 

15. Lásd:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1v9pqs4w1mwrGlCET76Rs99Fx0EfJXE4

Egy jobb minőségű verzió megtalálható a streaming csatornánkon, Answers.tv.

 

 

 

 

 

Kapcsolódó oldalak:

 

 

A Föld fiatal korát alátámasztó hat érv

A biológiából vett hat példa a fiatal Földet támasztja alá:

  • a fosszíliákban található lágyszövetek,
  • ősi baktériumok feléledése,
  • genetikus entrópia,
  • mitokondriális Éva és az Y-kromoszóma Ádám,
  • élő fosszíliák, és
  • a Föld jelenlegi népessége.

 

 

Igazság a neandervölgyi-emberről

 

 

Szellemekkel összefüggésbe hozható emberi elődök

Akkora problémák vannak az emberré válás evolucionista feltételezéssel, hogy az evolucionisták már szellemekkel is ki akarják egészíteni az emberré válás feltételezett folyamatát, csak tudják tartani a vélekedésüket.

 

A dinoszaurusz lágyrészek

A megtalált lágyrészek egyértelművé teszik: a 65 millió évvel ezelőtti dinoszauruszok kihalása feltételezés hibás. 

 

 

 

 

Fordítókat keresünk

Angol (és német) nyelven

 

Könyvek, cikkek, videók, stb. fordításához, lektorálásához, keresünk további embereket (elsősorban önkéntes segítőket). 

 

Keresünk továbbá, olyan önkénteseket, akik videó feliratozásban segédkeznének.

 

 

 

Fizikusok, biológusok, geológusok, őslénytankutatók, orvosok, vegyészmérnökök, teológusok, pszichológusok, bármely tudományban jártas emberek jelentkezését várjuk cikkek írásához, azok szakmai ellenőrzéséhez, különböző tanácsadáshoz (pl.: különböző fórumokon való válaszadáshoz), előadások tartásához, riportokhoz, illetve bármilyen egyéb szakmai háttérmunkához.  

 

 

Várunk: 

  • cikkek, 
  • videók, 
  • könyvek fordítására javaslatokat.

 

 

 

Jelentkezni, javaslatot tenni a 

 

teremtesvagyvk@gmail.com

 

mail címen lehet.

 

Köszönjük.

 

A kép forrása: 123rf free photos