Fejfájás az evolucionistáknak?

 

Garrett Haley: Fejfájás az evolucionistáknak?

 

„Elképzelhetetlen komplexitást” fedeznek fel a tudósok a DNS-ben

 

Cambridge, Anglia

Komoly kudarc az evolucionistáknak, hogy a cambridge-i egyetem egyik kutató csoportja felfedezte, hogy a DNS-t érő változtatások jóval komplexebbek, mint ahogy korábban gondolták.

Nemrég, a cambridge-i egyetem egyik kutató csoportja cikket publikált a “Nature Structural and Molecular Biology” [A Természeti Szerkezetek és a Molekuláris Biológia] folyóiratban, amelyben leírják az epigenetikus módosulásokról szóló felfedezéseiket. Az epigenetika1 azt tanulmányozza, hogy a szervezetben a gének hogyan kapcsolnak ki/be.

A kutatók cikke – “A metilált dezoxiadenozinek azonosítása a gerincesekben eltéréseket tár fel a DNS módosulatokban” -, azt magyarázza, hogyan hatnak a különböző módosítások a DNS-re. A kutatásaik a génmódosítások új formáinak felfedezését eredményezték és ahhoz a konklúzióhoz vezettek, hogy komplexebb a genom, mint várták.

„Meglepőnek találtuk, hogy a közvetlen epigenetikus módosítások ilyen kis figyelmet kapnak” – írták a tudósok. Ahhoz, hogy meghatározzuk, tényleg nincs másfajta módosítás, dA6m -et használtunk példának, és felfedeztük, hogy a magasabb rendű eukarióták genomja változatosabb, mint korábban gondoltuk.

Nemcsak komplexebb a genom, mint ahogy korábban gondoltuk, de a ráható módosítások száma is nagyobb, mint jósolták.

„A közvetlen DNS átalakítások jóval szélesebb körűek lehetnek, mint korábban gondoltuk” – a csapat által közölt cikkjenek kivonata alapján.

A cambridge-i Egyetem egyik állítása tovább magyarázza a tudományos felfedezés jelentőségét, de megjegyzi, hogy ezek a felfedezések valószínűleg az epigenetikus módosítóknak csak a felszínét érintik.

„Lehetséges, hogy szerencsénk volt abban, hogy ezt a módosítást megtaláltuk” – mondja Dr. Magdalena Koziol, aki a kutató csoport tagja volt, „de azt hisszük, valószínűbb, hogy van még több módosítás, ami közvetlenül szabályozza a DNS-ünket. Ez szelesebbre tárhatja az epigenetika területét”.

Miért is figyelemre méltóak ezek a felfedezések? Dr. Jeffrey Tomkins – a Clemson Egyetem PhD-s genetikusa szerint azért jelentősek, mert „a genom nyelvi rendszere rendre semmi mást sem fed fel, csak elképzelhetetlen komplexitást” – valamit, amit úgy lát, mint ami „az evolucionista jóslatoknak ellentmondanak”.

„Az epigenetika tanulmányozásának egyik problémája az, hogy hogyan kell bánni az elképesztő komplexitásával”, írta egy cikkben Tomkins a múlt héten a Teremtés Kutató Intézet honlapján. A genetikai kód magában foglalja az A, C, G, es T nukleotidok betűinek meghatározott sorrendjét, de ehhez képest a hiszton kódnak több, mint 100 különböző betűje (kémiai jele) van az abc-jében. Úgy gondolták, hogy magának a DNS-nek az epigenetikus kódja sokkal egyszerűbb, ahol az egyetlen jelentős módosítás az, hogy kapcsolódik-e egy metil csoport a citozinhoz (C). Emellett ez az új felfedezés arra mutat, hogy jóval több DNS módosítás létezik az emberben, az egérben, vagy egyéb gerincesekben, mint korábban hitték.

Mi itt a lényeg? A genom folyamatosan egyre több bizonyítékot mutat a bonyolultságra és a pontos (dizájnos) megtervezésre.

„Noha ennek az új DNS-beli genetikus kódnak kevésbe gyakorinak tűnik mint a citozin metilacio, ennek az epigenetikus jelnek a nem várt nyelvi komplexitása bármilyen lehet, csak nem egyszerű” – írja Tomkins. „Ahogy a genomkutatás területén egyre több felfedezést tesznek, maga a genom és a bonyolult egymásba kapcsolódó nyelveinek sokfélesége az intelligens biomérnökség egyre jobban feltárulkozó szintjeiről beszél, és nem a céltalan véletlen evolúcióról”.

 

Forrás:

http://christiannews.net/2016/02/01/a-headache-for-evolutionists-scientists-discover-unimaginable-complexity-in-dna/

February 1, 2016

 

1. Bővebb információk Falus András: Epigenetika, a biológiai működés szoftvere