15 kérdés az evolucionistákhoz

 

 

 

15 kérdés az evolucionisták felé

 

 

 

Evolúció: az élet eredetének és sokszínűségének naturalista eredete


(Az Evolúció Általános Elmélete, amit neves evolucionisták értenek alatta, magába foglalja az élet eredetét; lásd a bevezetést az Élet eredetéhez.)

 

Írta: Don Batten


Forrás: creation.com/15-questions

 

Fordította: Konkoly Dávid

 

 


1. Hogyan keletkezett az élet? 

 

Paul Davies evolucionista professzor bevallotta: „Senki sem tudja, hogy az élettelen kémiai anyagok keveréke hogy szervezte önmagát spontán módon az első élő sejtté.”1 

Andrew Knoll, a Harvard biológusprofesszora azt mondta: „nem igazán tudjuk, hogy az élet hogyan jött létre ezen a bolygón”.2

Egy pici sejthez is sok száz fehérjére van szükség. Még ha az univerzum összes atomja részt is vett volna a kísérletben az összes megfelelő aminosavval, az összes lehetséges molekuláris rezgéssel az univerzum feltételezett evolúciós kora alatt, még egy átlagos méretű működő fehérje sem alakult volna ki.
Tehát az élet hogyan keletkezett fehérjék százaival pusztán a kémia alapján, intelligens tervezés nélkül?

 

Lásd:
•       Az élet eredetére vonatkozó magyarázat

•       Az 1. kérdést tárgyaló videó

 

 


2. Honnan származik a DNS-kód? 

 

A kód egy kidolgozott nyelvrendszer betűkkel, szavakkal, ahol a szavak jelentése nem függ össze a  betűk kémiai jellemzőivel – ahogy ezen az oldalon lévő információ nem a tinta (vagy a képernyő pixelei) kémiai  tulajdonságaiból fakad. Milyen más kódoló rendszer létezett intelligens tervezés nélkül? Hogyan jött volna létre a DNS-kódoló rendszer, ha nem teremtették?

 

Lásd:
•       A genetikai információs kód egy intelligens forrásra utal.

•       A 2. kérdést tárgyaló videó


Köszönet „Cowboy Bob” Sorensennek a 15 kérdéses kérdőív “YouTube” verziójáért.

 

 


3. Hogyan tudnának a mutációk – véletlenszerű hibamásolások (DNA “betűk” kicserélve, törölve vagy hozzáadva, génduplikációk, kromoszóma megfordulások, stb.) – létrehozni az információk hatalmas mennyiségét az élő rendszerek DNS-ében? 

Hogyan tudtak volna hibák létrehozni 3 milliárd DNS-betűnyi információt, amely egy mikrobát átváltoztat mikrobiológussá? 

Létezik információ a fehérjék termelésére, de felhasználásuk kontrollálására is – olyan, mint egy szakácskönyv, amely tartalmazza a hozzávalókat, továbbá az utasításokat arra, hogy hogyan és mikor legyenek felhasználva. Az egyik a másik nélkül használhatatlan. 

 

Lásd: Metainformáció: Egy lehetetlen rejtély az evolúció számára. A mutációkat azok romboló hatásairól ismerjük, ideértve több mint 1000 betegséget, mint a hemofília. Ritkán bizonyulnak hasznosnak. De hogyan képes a zavarosan létező DNS-információ létrehozni új biokémiai útvonalakat vagy nanogépeket sok összetevővel, hogy lehetővé tegyék a „goo-to-you” (a hozzád elvezető) evolúciót? Például hogyan keletkezett egy 32-összetevős forgómotor, mint az ATP-szintáz (amely az energiavalutát, az ATP-t termeli minden élet számára), vagy robotok, mint a kinezin (olyan ’postás’, aki a sejteken belül csomagokat szállít)?

 

Lásd:
•       Az evolúciós vonat jön (Bocsánat, megy – a rossz irányba)

•       A 3. kérdést tárgyaló videó

 

 


4. A természetes szelekciót, egy olyan elvet, amelyet kreacionisták ismertek fel, miért tanítják „evolúcióként”, mint ami megmagyarázza az élet sokszínűségének eredetét? Definíció szerint ez egy szelektív folyamat (már meglévő információból való válogatás), tehát ez nem egy teremtő folyamat. Magyarázhatja a legrátermettebbek fennmaradását (hogy bizonyos gének miért juttatnak jobban előnyhöz élőlényeket bizonyos környezeti feltételek mellett), de nem magyarázza a legrátermettebbek felbukkanását (ahol a gének és az élőlények az első helyen szerepelnek). Az egyedek halála nem alkalmazkodott környezethez és a rátermettek túlélése nem magyarázza az olyan tulajdonságok eredetét, amelyek egy organizmust alkalmazkodóvá tesznek a környezetéhez. Például hogyan magyarázzák a pinty csőrének apró oda-vissza variációi a pintynek vagy a csőrnek az eredetét? Hogyan magyarázza a természetes szelekció az egysejtűtől az emberig tartó evolúciót?

 

Lásd:
•       Az evolucionista Dr John Endler üdítő tisztánlátása a „természetes szelekcióról” nagyrészt figyelmen kívül lett hagyva.

•       A 4. kérdést tárgyaló videó


Mindenki felismeri a tervezettséget egy üvegvázában, de az evolucionisták nem hajlandók elfogadni, hogy a vázában lévő virágoknak szintén tervezettnek kell lenniük. A probléma nem az, hogy a virágok nem mutatják a tervezettség jeleit, hanem az, hogy túl sok tervezettséget mutatnak.

 

 


5. Hogyan keletkeztek új biokémiai útvonalak, amelyek magukba foglalják több enzim szekvenciákban való együttműködését? 

 

Minden egyes ilyen ösvénynek és nanogépezetnek a működéséhez többszörös fehérje/enzim összetevők szükségesek. Hogyan teremthettek a szerencsés véletlenek akárcsak egy komponenst is, nem beszélve egyidőben 10, 20 vagy 30-ról, gyakran egy szükségszerűen programozott sorrendben. 

Franklin Harold evolucionista biokémikus azt írta: „el kell ismernünk, hogy jelenleg nincs semelyik biokémiai- vagy sejtrendszer evolúciójáról részletes Darwini leírás, csak ábrándozó spekulációk széles tárháza.”3

 

Lásd:
•       az élő organizmusokban (motorok: ATP-szintáz) jelen lévő tervezettség (beleértve a létrejövetelt).

•       Az 5. kérdést tárgyaló videó

 

 


6. Az élő dolgok tervezettnek tűnnek, tehát honnan tudják az evolucionisták, hogy ezek nem tervezettek? 

 

Richard Dawkins azt írta, hogy „a biológia azon bonyolult dolgoknak a tudománya, amelyeknek megvan az a látszata, mintha céllal lettek volna teremtve.”4 

Francis Crick, a DNS kettős hélix szerkezetének társfelfedezője így írt: „A biológusoknak folyamatosan észben kell tartaniuk, hogy amit látnak, az nem tervezett, hanem inkább evolválódott.”5 

Az evolucionisták problémája az, hogy az élő dolgok túl sok tervezettséget mutatnak. Ki mond ellent, amikor egy archeológus azt mondja, hogy a kerámia emberi tervezésre mutat? Mégis, ha valaki a tervezettséget az élő dolgokban egy tudatos tervezőnek tulajdonítja, akkor az nem elfogadható. Miért kellene a tudománynak naturalista okokra szorítkoznia intelligens okok helyett?

 

Lásd:

•       A tervezettség magyarázata igazolt?

•       A 6. kérdést tárgyaló videó

 

 


7. Hogyan jött létre a többsejtű élet? 

 

Hogyan alkalmazkodtak a sejtek az egyedi túléléshez, „megtanulva” együttműködni és szakosodni (ideértve a programozott sejthalálon való átmenetelt), hogy létrehozzanak komplex növényeket és állatokat?

 

Lásd:

•       A többsejtűség evolúciója: mi szükséges hozzá?

•       A 7. kérdést tárgyaló videó

 

 


8. Honnan ered a szexualitás? 

 

Az ivartalan szaporodás azonos erőforrások esetén kétszer annyi reproduktív sikerrel („alkalmassággal”) jár, mint az ivaros szaporodás, tehát az utóbbi hogyan halmozhatott fel valaha is elég előnyt ahhoz, hogy kiválogatódjon? Továbbá a puszta fizika és kémia hogyan tudta létrehozni egyidőben a szükséges kiegészítő apparátust (nem-intelligens folyamatok nem tudtak a hím és nőstény szervek jövőbeli együttműködésére tervezni).

 

Lásd:


•       Téma: a szex evolúciója

•       A 8. kérdést tárgyaló videó

 

 

 

9. Miért hiányzik a (várt) sok-sok milliónyi átmeneti fosszília? 

 

Darwin megállapította a problémát, amely még mindig fennáll. A tankönyvekben található evolúciós családfák a képzeleten alapulnak, nem a fosszilis bizonyítékokra. 

A Harvard Egyetem híres paleontológusa (és evolucionistája) Stephen Jay Gould azt írta: „Az átmeneti formák rendkívüli ritkasága a fosszilis leletanyagban továbbra is a paleontológia üzemi titka”.6 

Más evolucionista kövületszakértő szintén elismerte a problémát.

 

Lásd:


•       Micsoda idézet! – a hiányzó átmeneti formákról.

•       A 9. kérdést tárgyaló videó

 

 

 

10. Az „élő fosszíliák” hogyan maradhattak változatlanok a feltételezett többszáz millió év alatt, ha az evolúció a férgeket emberekké változtatta ugyanebben az időkeretben? 

 

Gould professzor azt írta: „A fajokon belüli stabilitás állandóságát súlyos evolúciós problémának kell tekinteni.”7

 

Lásd:


•       Élő fosszíliák: egy erőteljes érv a teremtés mellett

•       A 10. kérdést tárgyaló videó

 

 

 

Joachim Scheven fotója helyett 123.rf fotója került ide.

 

A tarisznyarák a ma ezres nagyságrendben élő organizmusok egyike, amely kevés változást mutat az „ősidők” fosszíliáihoz képest. Az állítólagos „200 millió” év, ami alatt a tarisznyarák változatlan maradt (nincs evolúció), látható módon minden hüllő, dinoszaurusz, madár, emlős és virágos növény állítólagosan evolválódott.

 


11. A vak kémia hogyan hozhatta létre az elmét/intelligenciát, az értelmet, az altruizmust és az erkölcsöt? 

 

Ha minden evolúciósan fejlődött ki és Istent mi találtuk fel, ahogy az evolucionista tanítás mondja, akkor az emberi élet számára miféle cél vagy értelem lehetséges? A tanulóknak a nihilizmust (az élet értelmetlen) kellene tanulniuk a tanórákon?

 

Lásd:
•       G.K. Chesterton: A darwinizmus ’csapás magára a gondolkodásra nézve’.

•       A 11. kérdést tárgyaló videó

 

 


12. Az evolúciós „csak-mert” jellegű magyarázatokat miért fogadják el? 

 

Az evolucionisták gyakran a rugalmas történetmesélést alkalmazzák, hogy „megmagyarázzanak” olyan megfigyeléseket, melyek ellenkeznek az evolúciós elmélettel.

Dr. Philip Skell, az Amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia tagja azt írta: „Az ilyen dolgokra alkalmazott darwini magyarázatok gyakran túl hajlékonyak: a természetes szelekció az embereket önközpontúvá és agresszívvé teszi – kivéve, amikor altruistává és békeszeretővé teszi. Vagy a természetes szelekció erőteljes férfiakat termel ki, akik mohón terjesztik magjukat – kivéve, amikor olyan embereket részesít előnyben, akik hűséges védelmezők és gondoskodók. Amikor egy magyarázat ilyen rugalmas, hogy képes megmagyarázni bármilyen viselkedést, nehéz kísérletileg letesztelni, sokkal kevésbé használják katalizátorként a tudományos felfedezés számára.”8

 

Lásd:
       „Csak-mert” történetek a szexről és a családi életről

•       A 12. kérdést tárgyaló videó

 

 


13. Hol vannak az evolúció következtében történő tudományos áttörések? 

 

Dr. Marc Kirschner, a Harvard Medical School Rendszerbiológiai részlegének elnöke így fogalmazott: „Valójában az elmúlt 100 év során majdnem minden biológia az evolúciótól függetlenül haladt előre, kivéve magát az evolúcióbiológiát. A molekuláris biológia, a biokémia, a pszichológia az evolúciót egyáltalán számításba se vette.”9 

Dr. Skell azt írja: „Ez a mi tudásunk arról, hogy ezek az organizmusok valójában hogyan működnek, nem spekulációk arról, hogyan alakulhattak ki millió évekkel ezelőtt, és ez alapvetően fontos az orvosok, állatorvosok, farmerek számára ….”10 

Az evolúció gyakorlatilag hátráltatja az orvosi felfedezést.11 Akkor az iskolák és az egyetemek miért tanítják az evolúciót olyan dogmatikusan, időt lopva a kísérleti biológiától, amely annyira hasznára van az emberiségnek?

 

Lásd:
•       Az evolúció fontos vagy hasznos a reáltudomány számára?

•       A 13. kérdést tárgyaló videó

 

 

 

14. A tudomány magában foglalja a kísérletezést, hogy megértse, hogy működnek a dolgok. 

Az evolúciót, amely egy elmélet a történelemről, miért tanítják úgy, mintha az operatív (működéssel kapcsolatos) tudománnyal egyezne meg? 

Nem tehetsz kísérleteket, de még csak megfigyeléseket sem arról, mi történt a múltban. Richard Dawkinst megkérdezték arról, hogy az evolúció meg lett-e figyelve, így válaszolt: „Az evolúciót megfigyeltük. Csak olyan, mintha nem lett volna megfigyelve, történés közben.”12

 

Lásd:
•       Indokolt különbségtétel: eredettudomány vagy operatív tudomány.

•       A 14. kérdést tárgyaló videó

 

 


15. Miért egy alapvetően vallásos jellegű elképzelést, egy dogmatikus hitrendszert tanítanak tudományos karokon, amely képtelen magyarázni a bizonyítékokat? 

Karl Popper, híres tudományfilozófus azt mondta: „A darwinizmus nem egy tesztelhető tudományos teória, hanem egy metafizikai [vallásos] kutatási program ….”13 

Michael Ruse evolucionista tudományfilozófus bevallotta: „Az evolúció egy vallás. Ez igaz volt az evolúcióra a kezdetekben, és igaz rá még ma is.”14 

Ha „nem taníthatsz vallást tudományos képzésen, akkor miért tanítják az evolúciót?

 

Lásd:

•       Az evolúció vallásos természete és “Ez nem tudomány”.

•       A 15. kérdést tárgyaló videó

 

 

 

 

 

Hivatkozások

 

1. Paul Davies, az Ausztrál Asztrobiológiai Központtól, Sydney, New Scientist 179(2403):32, 2003. Visszatérés a szövegre.

 

2. Andrew H. Knoll, PBS Nova Interview, Hogyan kezdődött az élet? 2004. július 1. Visszatérés a szövegre.

 

3. Franklin M. Harold (a Colorado Állami Egyetem Biokémiai professzor emeritusa) A sejt megjelenési módjai: molekulák, organizmusok és az élet rendje, Oxford University Press, New York, 2001, 205.o. Visszatérés a szövegre.

 

4. R. Dawkins: A vak órásmester, W.W. Norton & Company, New York, 1.o., 1986. Visszatérés a szövegre.

 

5. F. Crick: Amit az őrült kerget: a tudományos felfedezés személyes oldala, Sloan Foundation Science, London, 1988, 138.o. Visszatérés a szövegre.

 

6. Stephen Jay Gould: Az evolúció szabálytalan tempója, Natural History 86(5):14, 1977. május. Visszatérés a szövegre.

 

7. Stephen Jay Gould és N. Eldredge: A megszakított egyensúly a korokból következik. Nature 366:223–224, 1993. Visszatérés a szövegre.

 

8.  P.S. Skell: Miért idézzük Darwint? Az evolúció teóriája csak kis mértékben járul hozzá a kísérleti biológiához, The Scientist 19(16):10, 2005. Visszatérés a szövegre.

 

9. Idézve a 2005. október 23-ai Boston Globe-ból. Visszatérés a szövegre.

 

10. P.S. Skell: Az evolúció túlértékelésének veszélyei; a Darwinra és elméletére való fókuszálás nem segíti elő a tudományos haladást, Forbes magazin, 2009. február 23.; http://www.forbes.com/2009/02/23/evolution-creation-debate-biology-opinions-contributors_darwin.html. Visszatérés a szövegre.

 

11. Például M. Krehbel:A vasút meg akar szabadulni a problémától,  Creation 16(4):20–22, 1994; creation.com/monkey_back. Visszatérés a szövegre.

 

12. pbs.org/now/printable/transcript349_full_print.html>, 2004. december 3. Visszatérés a szövegre.

 

13. K. Popper: Befejezetlen nyomozás, Fontana, Collins, Glasgow, 151.o., 1976. Visszatérés a szövegre.

 

14. M. Ruse: Hogyan vált az evolúció vallássá: a kreacionistáknak igazuk van? National Post, B1,B3,B7. oldalak 2000. május 13. Visszatérés a szövegre.

 

 

 

 

Hasonló írásaink:

 

Öt kérdés az evolucionistákhoz

 

 

 

Garrett Haley: Fejfájás az evolucionistáknak?

„Elképzelhetetlen komplexitást” fedeznek fel a tudósok a DNS-ben

 

 

 

Dr. Ray Bohlin: Az evolúciós elmélet öt kritikus pontja

 

 

Az Evolúció Akhilleusz sarkai (halálos pontjai) című könyv 2. fejezete: Genetika és   DNS

 

Az Evolúció Akhilleusz sarkai (halálos pontjai) című könyv 3. fejezete: Az élet eredete

 

 

Werner Gitt: Evolúció mozgatórugói

 

 

Az evolúciós elképzelés ezeken a területeken nem működik

 

 

Mi a baj az evolúciómodellel?