Geológia

 

Kedves Olvasó!

 

A teremtésmodell és az evolúciómodell között a legnagyobb különbség a geológia területén található, ezért több figyelmet fordítunk erre a tudományágra.

 

Az alábbi összefoglalóban Dr. Ariel Roth, több tudományág szakavatott képviselője röviden összefoglalja a két gondolkodásmód közötti különbséget.

 

 

 

 

 

 

Ezt követően négy geológiához értő szaktekintély:

  • Dr. Tasman Walker, a műszaki tudományok doktora,
  • Dr. John R. Baumgardner, geofizikus,
  • Dr. Ariel A. Roth, biológus, geológus,
  • Dr. Baranyi István, geológus

geológiai témájú írásait ajánlunk Önöknek.

Az evolúció Achilles inai című film rámutat az evolúciómodell „halálos” pontjaira. A filmet egy 15 fős szakértői munkacsoport készítette. A film a közelmúlt tudományos eredményeit összegzi módon.

 

 

 

Részlet Ariel Roth: Gyökereink (Advent Kiadó) című könyvéből 168. oldal.

Dr. Ariel A. Roth, biológus, geológus

 

 

A két nézet – a teremtés és az evolúció – már aligha lehet ellentétesebb.

 

A teremtés az Isten által alkotott élet eredetét néhány ezer évre teszi, és ennek a teremtésnek egy későbbi lerombolása a Genezis (1. Mózes) könyvében leírt vízözön. Mivel a teremtés előtt nem létezett élet, minden fosszilis leletanyagnak a teremtés után kellett kialakulnia.

Az evolúció viszont azt mondja, hogy a spontán kialakult élet2 eredete néhány ezermillió évre tehető, és fokozatos fejlődés során alakult ki fejlett formává, beleértve az ember viszonylag fiatal kialakulását.

A fosszilis leletanyag sokat mondhat el arról, hogy melyik a helyes álláspont.

 

A teremtés és az evolúció hívei más szemszögből látják a kövületeket. Az evolucionisták úgy tekintenek rá, mint az életformák fokozatos fejlődésének képviselőire, míg a teremtéstan hirdetők az özönvíz által betemetett maradványokként ismerik el őket. Az előbbieknek az evolúciós fejlődést jelenti a kövület, az utóbbiaknak hirtelen pusztulást ábrázol. Ahogy az értelmezéseket vizsgáljuk, szem előtt kell tartanunk ezt a két ellentétes nézetet.

 

 

A könyvben szereplő hivatkozás:

Mivel ez egy idézet, ezért tartottuk meg az eredeti irodalomjegyzék számozását.

2. Néhány evolucionista kifogásolja azt az elméletet, ami szerint az evolúció az élet spontán eredetének elképzelését foglalja magába. Az evolúciót előszeretettel korlátozzák az életformák kifejlődésére, miután az élet már kialakult. A kifejezést inkább abban az értelemben használom, amit rendszerint a tudományos folyóiratok és tankönyvek használnak, ami magában foglalja mind az egyszerű élet evolúcióját, mind a bonyolultabb életformák azt követő kifejlődését.

 

Az alábbi táblázatban összeszedtük a teremtésmodell és az evolúciómodell legfontosabb különbségeit.

 

 

Geológiai témájú írásaink:

 

Részlet „Az evolúció Achillesz sarkai” (gyenge pontjai) című könyvből:

Geológia fejezet (154-191 oldal)

 

Írta:

Dr. Tasman Walker, a műszaki tudományok doktora, Queenslandi Egyetem, Ausztrália

 

A szerzőről:

 

Dr. Walker tapasztalatai a széniparra koncentrálódnak, mert az elmúlt évtizedek során hosszú ideig dolgozott mérnökként ausztráliai széntüzelésű erőművekben és az azokat ellátó bányákban. Ám nem elégedett meg Ph.D. fokozatával, és újból visszaült az iskolapadba, hogy további képzéseken vegyen részt, és természettudományi alapdiplomát szerzett a földtani tudományok területén, a geológiára összpontosítva. Tanult például rétegtant, kőzettant, őslénytant és geofizikát. Utána folytatta tanulmányait és ugyanezen szakterületen a mester fokozatot is megszerezte. Tas tehát nem valami nyeretlen kezdő a darwini evolúció következő Achilles-sarkának, a geológiai leleteknek az elemzése területén. Lásd: creation.com/dr-tas-walker

 

EAH 4. Silvestru: Ősmaradványok

 

 

Részlet az In Six Days – Why 50 Scientists Choose to Believe in Creation című könyvből:

 

 

Mi a helyzet a geológiai leletekkel és a fosszíliákkal?

Írta:

Dr. John R. Baumgardner, geofizikus

 

A szerzőről:

 

Dr. Baumgardner a Los Alamos-i Nemzeti Laboratórium elméleti részlegének technikai munkatársa. A Texasi Műszaki Egyetemen bachelor fokozatot, a Princeton Egyetemen pedig master fokozatot szerzett az elektrotechnika területén, ezenkívül az UCLA-egyetemen master és doktori fokozatot szerzett a geofizika és az űrfizika területén. Dr. Baumgardner a TERRA-kód fő fejlesztője, amely a földköpeny és a litoszféra modellezésére szolgáló 3D végeselem-program. Jelenleg a bolygóköpeny dinamikájával kapcsolatos, valamint szuperszámítógépekhez kifejlesztett hatékony hidrodinamikai módszerek területén végez kutatásokat.

Dr. Baumgardner, akárcsak Werner Gitt professzor korának és szakmájának egyik vezető/kiemelkedő tudósa. Nem csoda, hogy megkapta a „különösen veszélyes az evolúcióra” nevű kitüntetést. Dr. Baumgardner így vall önmagáról: „Keresztényként és hivatásos tudósként ujjongok amiatt, hogy „Isten hat nap alatt teremtette az eget és a földet”. Legyen ezért örökké áldott!”

 

 

 

Részlet Ariel Roth: Gyökereink (Advent Kiadó) című könyvből:

Amit a kövületek elmondanak az evolúcióról

185-192 oldal.

Írta:

Dr. Ariel A. Roth, biológus, geológus

A szerzőről:

Tanári diplomát biológia szakon elvégzése után kapott, majd zoológiából doktorált. Kiegészít egyetemi képzéseken vett részt: geológiából, matematikából, valamint sugárbiológiából. Az Andrews Egyetem és a Loma Linda egyetem biológiai tanszékének vezetője, majd a Földtudományi Kutatóintézet igazgatója volt. 23 éven keresztül szerkesztette az „Origins” (Az élt eredete) című folyóiratot. Több biológiai és geológiai kutatás vezetője volt.

 

 

Részlet a Vissza a teremtéshez? Vissza a Teremtőhöz! című könyvből:

Baranyi: Az evolúció és a fosszíliák

Írta:

Dr. Baranyi István, geológus.

A szerzőről:

Geológus. Főleg őskohászattal foglalkozott a régi kultúrákban.

A nagy sikerű Vissza a teremtéshez? Vissza a Teremtőhöz! című könyvét eddig német, magyar, francia és román nyelven adták ki. A könyvben több saját kutatási eredményét is közli.

Részlet a könyv előszavából: „Meglepő, hogy a hitnek milyen óriási és döntő befolyása van a tudományos kutatómunkára és főleg az eredmények értelmezésére. Két lehetőség áll fenn:

1. Hiszünk a Biblia Istenében, mint minden dolog teremtőjében.

2. Hiszünk az evolúcióban, hiszünk a hosszú időkben, hiszünk a véletlenekben, hisszük, hogy az idők múlása egy olyan folyamatot hoz létre, amelyben a primitív komplexebbé, felsőbbrendűvé és tökéletesebbé válik.

„A mai tudományos kutatónak rendkívül nagy hitre van szüksége, hogy rá tudja bízni a folyamatokat a „véletlenre” és az „anyag önszerveződésére”. El kell fogadnia, hogy ma minden folyamat ugyanúgy zajlik, mint régen, az idők kezdetén, tehát a hatások és az erők változatlanok maradtak. Mivel a valószínűségszámítás semmilyen esélyt sem hagy ezeknek a véletleneknek, így óriási időtartamokkal, modellszámításokkal és elméletekkel kell a bizonyíthatatlant áthidalni. Ezeket tetszés szerint lehet változtatni és a jelentkező nehézségekhez idomítani.”

 

További geológiai cikkeink

 

Kolrep: Élő kövületek

 

Baranyi: A fosszíliák a gyors megkövesedés tanúi

 

Nem uniformizmus, hanem katasztrofizmus! Részlet John MacArthur: Harc a kezdetért (Evangéliumi Kiadó) című könyvéből 39-42 o.

 

Roth: Időkérdések

 

Roth: A karbon-14 kormeghatározási módszer

 

Mennyire pontos a Szén-14-es (radiokarbonos) kormeghatározási módszer?

 

Szük Bendegúz: Túlértékelt radioaktív korok.