Vezető tudósok

 

A tudósok és a Teremtő

 

Egy 2007-es nemzetközi tanulmány alapján kiderült, hogy a vezető tudósok 2/3-a hisz Istenben!

A felmérést számos ország kiemelkedő kutatóintézetében és egyetemén végezték el 1646 egyetemi oktató részvételével. Ez a felmérés megcáfolta azt az ateista propaganda szöveget, hogy a tudomány és az Istenhit egymással összeegyeztethetetlen.

A felmérést a Rice University szociológusa Dr. Elaine Howard Ecklund készítette.

Megjelent: Scientific American (SciAm – Amerikai tudományos ismeretterjesztő magazin.) 2007‎.

 

Nem véletlen, hogy Griffith Robert, amerikai matematikus/matematikai fizikus ezt mondta:

„Ha egy vitához egy ateistát akarunk találni, akkor az Egyetemünk Filozófiai Karán kell őket keresni, mivel a fizikusok között ateistákat már nem találunk.”

 

 

Korunk egyik nagy tekintélynek örvendő tudósa Paul Davis fizikaprofesszor Isten és az új fizika című könyvében írja:

„a tudomány biztosabb utat ajánl Istenhez, mint a vallás.”

 

 

Jean-Henri Fabre, a híres entomológus mondta:

ő nem hisz Istenben, ő látja Istent.

Kuhn: A Darwinizmus buktatói. Kairosz Kiadó

 

Teller Ede:

Isten nyomon követhető a kvantummechanikában.

Frangetumok. Utolsó magyar riport Teller Edével.

 


Dr. Elaine Howard Ecklund, más kutatásából kiderül, hogy

csak a tudósok kis hányada aktívan ellenséges Istennel.

Elaine Howard Ecklund: Science vs. Religion: What Scientists Really Think. Oxford University Press, Oxford, UK, 2010. xi + 228 pp.

 

John C. Lennox, Oxfordi Egyetem matematika professzora:

„Az a tény, hogy vannak tudósok, akik harcban állnak Istennel, nem jelenti azt, hogy maga a tudomány áll harcban Istennel. Például egyes zenészek harcos ateisták, de ebből nem következik az, hogy maga a zene áll harcban Istennel. A lényeg így fejezhető ki: egyes tudósok állításai nem szükségképpen a tudomány állításai.”

A tudomány valóban eltemette Istent? 19. o. Evangéliumi Kiadó

 

James Clerk Maxwell (1831-79), akiről Einstein azt mondta, “a XIX. század legnagyobb tudósa”, mélyen hitt a Biblia Istenében. Maxwell laborjának ajtaja fölött ez állt: 

“Nagyok az Úr cselekedetei.” Zsoltárok könyve 111:2

 

Ezen az oldalon több száz idézetet talál: Idézetek.

Ezen az oldalon szintén több száz idézetet talál, de témánként csoportosítva. A két oldalon nem azonos idézeteket találnak.