Az információ eredete

 

Az információ eredete

 

A világegyetem a materialista/ateista felfogása szerint három összetevőből áll:

  • anyag,
  • energia,
  • információ.

 

Az itt felsoroltak minden információra (értelmezett-, működő-, ellenőrzött-, javított-, elbírált-, biológiai, stb.) vonatkoznak.

Információ, sokkal több, mint jelek egymás melletti tetszőleges sorrendje.

 

Fel kell tenni az alapvető kérdést:

 

Mi, vagy ki tud létrehozni könyvet, kódot, programnyelvet, gyártástechnológia leírást, stb. – tehát információt?

 

Mit mutatnak a tények? Ha bemegyünk bármelyik könyvesboltba, könyvtárba, számítástechnikai üzletbe, stb. találkozunk-e valamelyikkel:

– könyv, aminek a szerzője egy/vagy több gépelő majom,

– programnyelv, amely létrehozója a napsugarak és szélfúvás,

– fordítás, amelynek készítője a hosszú idő és fentiek összessége?

 

Találkozott-e már valaki egyetlen, csak egy programmal, melynek megalkotója a véletlen? Mindenki pontosan tudja, hogy egyetlen program, műszaki leírás, gyártási technológia, épület tervrajz sem a véletlen műve. Ahogyan minden programnyelvnek, és programnak van alkotója, kitalálója, megalkotója, ugyanúgy minden információ mögött értelem található.

Az egyetemes tapasztalat az, hogy információ minden esetben intelligens forrásból fakad.

 

Foglalkozzunk még egy kicsit a kód létrejöttével

Egyetlen kód sem jött létre önmagától. Ez annyira elképzelhetetlen, hogy szavakkal ki sem lehet fejezni. David Hume filozófus szerint ebben az esetben: „A véletlen szó nem értelmezhető.”

A legegyszerűbb program nyelv – például a Basic – sem a véletlen és a napsugarak eredménye. A kódban az egész több mint a részek egymás mellettisége. A betűk, jelek, utasítássorok alakítják ki a jelrendszer egészét. A teljes kódolási és fordítási folyamat alatt hiba nélkül kell használni a karakterkészletet.

 

Materialista/ateista felfogás szerint még arra sincs magyarázat, hogy:

– A jelkészlet hogyan és miért alakult ki?

– Honnan származik az információ zseniális hierarchiája?

– Hogyan jött létre az információ emberi szintet messze meghaladó fordítási, tárolási rendszere?

 

Létrejön-e zsenialitás, remekmű véletlenül? Tud erre valaki konkrét bizonyított példa?

Nyilvánvaló, hogy A magyar nemzet története – Jókai Mórhoz, a Toldi-Trilógia – Arany Jánoshoz köthető, mert belőlük ered, és nem a papírból vagy a festékből.

 

Werner Gitt és Tóth Tibor mérnök-informatikus professzorok:

„Az információelmélet három nevezetes tételével a materializmus egyszerűen nem tud mit kezdeni. Ezek a következők:

1. Az információ nem véletlenszerű mennyiség.

2. Minden információnak szellemi forrásra (adóra) van szüksége.

3. Információt csak akarat (szándék, intuíció, diszpozíció) hoz létre.” Tudomány, hit, világmagyarázat Focus Kiadó 341.o.

A Basicnél nagyságrendekkel bonyolultabb DNS a maga tökéletességével kizárt, hogy véletlenül keletkezzen, értelmes lény, szándékos akarata nélkül.  

 

Wolfgang Kuhn, biológia professzor:

„Az információ, a tervek és programok kizárólag a szellemi szférába tartoznak, és mindig szellemi eredetűek! Aki eredetüket az anyagban és törvényeiket a kémiai és a fizikai folyamatokban keresi, csupán azt bizonyítja, hogy nem érti az információ lényegét. Ilyen próbálkozás ugyanolyan ostoba volna, mint Michelangelónak valamelyik szobrát, például a firenzei Dávidot, vagy a Szent-Péter templom Pietáját annak a mészkő- vagy márványtömbnek a természetével magyarázni, amelyből a zseniális mester a szobrot kifaragta, vagy pedig egy festményt festékeinek és a vászonnak kémiai összetétele alapján próbálni meg értelmezni. Az anyaghoz minden esetben egy teremtő tervből, egy előrelátó szellemtől származó információnak kell járulnia, amely azt formába önti, informálja.” A darwinizmus buktatói 111-112. o.

 

Dembski William Albert, matematikus, filozófus:

„Habár a természetes folyamatok képesek komplex, már létező információt átadni, de azok nem képesek információt létrehozni. Tehát a bonyolult információ létezése feltételez egy értelmes erőforrást. Mivel a genetikai információ ilyen jellegű, ezért létezik annak bizonyos értelmes oka. Ez annak a bizonyítéka, hogy hátterében bizonyos intelligencia van.” Dembski: Intelligent Design as a Theory Information. 1997

 

Wilder-Smith Arthur Ernest, kémikus:

„Én, mint tudós meg vagyok győződve, hogy a sejtben zajló folyamatokat csak tiszta kémiai úton nem magyarázhatók meg, még ha azok kémiai folyamatok is. A sejtben a kémiai folyamatokat az információ vezérli, melyet nem a sejt atomjai és molekulái hozzák létre.”

„Az a feltételezés, hogy a genetikai kód a kémiai vegyületek spontán reakciói által keletkezett, azonos azzal a feltételezéssel, hogy egy szöveg a könyvben a papír molekuláiból keletkezett…” Wilder-Smith: The Natural Sciences Know Nothing of Evolution, Master Books/Institute for Creation Research. 1981

 

Davies Paul, elméleti fizikus, csillagász:

„Az információ tanulmányozása, mely megfigyelhető a természetben, érdekes következtetésekhez vezet. Régebben úgy véltük, hogy a világ egyszerű anyagi részecskékből áll, az információ pedig másodlagos fenomén, melynek az alapja – speciálisan szervezett anyag. Most már tudjuk, hogy az ellenkezője igaz: lehetséges, hogy a Világegyetem az elsődleges információnak az eredménye – az anyagi objektum az információ másodlagos megnyilvánulása.”

 

 

Visszatérve a kiinduló kérdésünkhöz: Mi, vagy ki tud létrehozni könyvet, kódot, programnyelvet, gyártástechnológia leírást, stb. – tehát információt? A válasz rendkívül egyszerű:

Információt csak és kizárólag értelem / értelmes személy tud létrehozni.

Összegezve:

1. Az informatika törvényei alapján a véletlen kialakulás és materialista/ateista eszme a tudomány szemétdobjára került.

2. A Teremtő létezése igazolásra került.

Most már csak arra van szükség, hogy ezek az információk minél több emberhez eljussanak.

 

Bővebben:

http://teremtestudomany.hu/videok/

      – Stephen Meyer: Honnan származik a DNS molekulában lévő digitális információ?

      – Dr. Adrien Bury: Honnan származik az információ?

      – Werner Gitt: Zseniális konstrukció

      – Dr. Farkas Ferenc: A sejtbe kódolt információ 1-4.

      – Prof. Tóth Tibor: Honnan származik az információ?

http://teremtestudomany.hu/biologiai-informacio/

http://teremtestudomany.hu/informacio/

Fóti Marcell: Adatábrázolás a természetben – a DNS-lánc

Végvári László: A biológiai információ eredete