DeYoung: A tudományos hitem

 

Don B. DeYoung, fizikus:

A teremtésbe vetett tudományos hitem

jórészt a természet két termodinamikai törvényén alapul.

 

A szerzőről: Dr. DeYoung a fizika-tudomány elnöke az Indiana-i Grace College-ban. Ő tartja a főiskolai és egyetemi fizika kurzust a michigani technológiai egyetemen, valamint PhD fizikai képzést tart az Iowai Állami Egyetemen. Technikai cikkeket publikált a Kémiaifizika Folyóiratban és a Teremtés Kutató Társaság negyedéves kiadványában. Biblia tudomány témában 8 könyv szerzője.

 

Fizikai tanulmányaim korai éveiben nem voltam hat-napos teremtéshívő. A hat napos teremtés szó szerinti értelmezését nem ismertem. Az univerzum Ősrobbanás általi keletkezését és az állatoktól való leszármazásunkat a professzoraim és a tankönyvek részletesen taglalták. Aztán egy nap egy tudós kollégám felkeltette az érdeklődésemet egy korszerű, természetfeletti teremtés lehetőségének átgondolására. Azóta nagy érdeklődéssel szemlélem ezt az izgalmas elgondolást.

 

A teremtésbe vetett tudományos hitem jórészt a természet két termodinamikai törvényén alapul. Ténylegesen ez két legelemibb törvény a teljes tudomány világában.

 

 

Az első törvény kimondja az energia-megmaradást.

 

Energia, bármilyen sok formája is van, egyáltalán nem lehet létrehozni, vagy megszüntetni.

Ez a szabály egy megbízható és megjósolható univerzumot biztosít, akár a csillagoknak, akár az emberi életnek. Valószínűleg a Teremtési Hét befejezésnél volt megalapozva az energia megmaradása. Akkor az Alkotó beszüntette – az Ő végtelen tartalékából – az energia bevitelét a fizikai univerzumba. Ezt az alaptörvényt, az energia-tételt nem lehet áthágni, mint egy ember alkotta törvényt. Csak a Teremtőnek van hatalma félretenni a törvényeit, például csodákkal.1

 

A természet második alaptörvénye magában foglalja az energiát.

 

Leírja, hogy bármely folyamatban elkerülhetetlen a veszteség, akármi is vonja magával az energia szállítását. Az energia nem tűnik el, de valamennyi mindig elérhetetlen lesz, gyakran, mint hő-veszteség. Másképp fogalmazva, minden elromlik, leáll, és idővel kevésbé rendezettebb lesz. Végszó, maga a halál a termodinamika második törvényének következménye. Ez a törvény közvetlenül kapcsolódik az Átokhoz, ami az Édenben bukott emberiség természetén alapul.

 

Az energia-megmaradásból következik, hogy az univerzum nem kezdődött önmagától. Az energia bomlás (részecske bomlás) továbbá arra utal, hogy ez az univerzum nem tarthat örökké. A világi tudománynak nincs kielégítő magyarázata a természet ilyen törvényeire. Ezek az elvek egyszerűen meghaladják a természettudományt. Eredetük természetfeletti, ami természetéből fakadóan nem igényel hosszú idejű kifejlesztést. Hosszú korszakok hozzátoldása fölösleges és zavaró bonyodalom. Ehelyett ezen, törvények teljesen konzisztensek a bibliai hat napos teremtéssel.

 

Forrás:

https://answersingenesis.org/answers/books/in-six-days/

https://answersingenesis.org/creation-scientists/don-b-deyoung-physics/

 

Az In Six Days – Why 50 Scientists Choose to Believe in Creation című könyv magyar nyelvű lefordításához és kiadásához segítőket (fordítókat, lektorokat, stb.) ill. szponzorokat keresünk. Jelentkezni a teremtesvagyvk@gmail.com mail címen lehet.

 

Szerkesztői megjegyzés:

1. A csodák alapja a természeti törvények megléte, hiszen e nélkül a szabályok nélkül semmit nem tekinthetnénk természetes (kiszámítható, várható) dolognak illetve csodának. A Teremtő, ahogyan megalkotta a természettörvényeket, ugyanúgy el is térhet tőle. Csodákra nagyon sok példát látunk a Bibliában, az egyház-történelemben, az egyházakban, a kórházakban, és sok egyéb helyeken.