PDF fájlok

 

A feltöltött anyagok a szerzők engedélyével lettek közölve. Az anyagok nem terjeszthetőek szabadon, szerzői jog védi azokat. Természetesen szeretnénk, ha ezek az anyagok minél több helyre eljutnának, minél több ember megismerhetné ezeket a fontos információkat. Ha használni szeretnéd ezeket az anyagokat, akkor azt úgy teheted meg jogtisztán, hogy erre a honlap link-re mutatsz, vagy ezt ágyazod be. Másik megoldás, hogy te is kéred a szerzők engedélyét a publikáláshoz.

 

 

kerdesekakezdethezkonyv

 

 

Don Batten,

Ken Ham,

Jonathan Sarfati,

Carl Wieland:

A Teremtés Logikája

 

Evolúció vagy teremtés? Vagyis az élet, az ember az anyag terméke-e, vagy Isten teremtménye. Ez a kérdés 1859 óta – Darwinnak A fajok eredete című, világhírűvé vált könyvének megjelenése óta – felmerül mind a természettudományok művelőinek, mind a teológusoknak a köreiben. Az evolúció elmélete (vagyis az az elképzelés, hogy az élő az élettelenből, az élet bonyolultabb formái pedig az élet egyszerűbb formáiból a ma is érvényes természeti törvények alapján jöttek létre) már megjelenése óta komoly bírálatokat váltott ki, mégis a tudomány általános elfogadott álláspontjává vált. Az evolúció elméletével szemben a csatabárdot a tudományos kreacionizmus ásta ki, amely különösen az utóbbi negyven évben óriási munkát végzett az evolúcióelmélet ellen és a teremtés mellett szóló érvek felsorakoztatásában. Ma már egyre inkább az a helyzet, hogy az evolucionista-naturalista hit dogmatizmusával szemben egyre elfogadottabbá válik a teremtésnek mint alternatívának az elmélete. A kreacionista irodalom alapvető művei elsősorban angolul jelentek meg. Miután hazánkban is egyre növekvő érdeklődés van a tudományos kreacionizmus iránt, örömmel kell üdvözölnünk minden olyan könyvet, amely a magyar közönség számára is hozzáférhetővé teszi a kreacionista elgondolásokat. A Don Batten szerkesztésében megjelent Kérdések a Kezdethez című könyv (és különösen annak kibővített német változata) rendkívül sokoldalúan és a legújabb eredményeket is figyelembe véve látja el ezt a feladatot. Megjelenése hiányt pótol a magyar könyvpiacon, ezért mindenkinek figyelmébe ajánljuk, aki szeretne kiszabadulni a tudomány köntösében megjelenő materialista-ateista világnézet eszmei szorításából.

Dr. Jeszenszky Ferenc okl. fizikus

az MTA Kutatászervezési Intézetének ny. főosztályvezetője


 

 

 

Kezdetben_Volt_Az_InformacioKorának és szakmájának vezető tudósa, Werner Gitt professzor az alábbi kérdésekről ír:

Az élet eredete az informatika szemszögéből

Az információ eredete. Mi az információ?

Az információra vonatkozó természeti törvények

Nagy horderejű következtetések az emberképpel, az evolúcióval és az ősrobbanással kapcsolatban


 

 Peter Michalík:

Revolúció az evolúcióban

 Peter Michalík: Revolúció az evolúcióban

 

Evolúció. E varázslatos szó magyarázza az élet kezdetét a Földön. Talán mindenki emlékszik még az iskolából, mit is jelent ez a fogalom. Most részletesen megmutatom, hogy ez az elmélet zavaros spekulációkon alapszik. Ha ezt a kis könyvet végigolvassa, alaposan megváltozhat az eddigi véleménye az életről, ez élet kezdetéről és értelméről.

 


 

Reinhard Junker:

Jézus, Darwin és a teremtés

Jézus, Darwin és a teremtés.

Alcím: Miért fontos a keresztények számára az eredet kérdése?

Junker társszerzője Az élőlények keletkezése és története című 1992-es tankönyvnek. Magyarul még az Ádámtól származik az ember? című írása jelent meg.

 


LenoxAtudomanyvalobaneltemetteistentkonyv

Lennox első rész 1-83 oldal.pdf

Lennox második rész 84-138 oldal.pdf

Lennox harmadik rész 139-197 oldal.pdf

 

 

 

 

 

 


DrDavidRosevear  BSc, PhD, FRSC,Creation Science Movement elnöke volt

Dr.David Rosevear Teremtestudomany.pdf

 

 

 

 

 

 

A könyv angol nyelvű változata itt rendelhető meg: http://www.amazon.com/Of-Pandas-People-Question-Biological/dp/0914513400

∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏

 

Phillip Johnson:

Darwin on Trial. 

Darwin on Trial című sikerkönyv angol nyelvű eredeti változata, pdf formátumban. Második, bővített kiadás.

 

 

 

 

 

 

∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏

 

 

Dr. Hecker Kristóf: Ki hisz ma még az evolúcióban? című előadásának PDF változata.

Az előadó provokatív kérdése természetesen a makroevolúcióra, illetve a teljes evolúciómodellre vonatkozik.  

 

 

∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏

 

A könyv “1eleteredeteAz élet eredete” című fejezete itt olvasható magyarul:

PandakEsEmberek41-59old.pdf

A homológiáról szóló fejezet itt olvasható magyarul:

5-homologia.pdf

“Az élet eredete” fejezet pár oldalas összefoglalója itt olvasható magyarul:

1-elet_eredete_Pv_lekt.pdf

 

 

∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏ ∏∏∏

evo_csalasNemcsak a Bibliában hívők és az Intelligens Tervezettség Mozgalom támogatói fogalmaznak meg magas szintű kritikát az evolúciómodellel szemben. Az iszlám képviselői is pontosan látják az evolúciómodell tarthatatlanságait.

Harun Yahya: Az evolúciós csalás, alcím: A darwinizmus és ideológiai hátterének tudományos bukása című könyvében magas szintű tudományt művel. Az iszlámra vonatkozó megjegyzéseivel nem értünk egyet, de az evolúciómodell hibáit helyesen és szemléletesen, valamint több oldalról bemutatja.

Harun Hahya honlapja. Itt is letölthető word illetve pdf formátumban a könyv.

Nemzetközi evolúció is idéz Az evolúciós csalás című könyvből. A honlap iszlámmal kapcsolatos nézeteivel itt sem értünk egyet, a felhozott érvek közül többet ma már másképpen alkalmazzák, de a felsorolt példák hasznosak.