Építészet

 

Az építészet hirtelen fejlődése evolúciós rejtély

 

Az evolucionista tudósok szerint az építészet legnagyobb rejtélye: az építészeti remekművek hirtelen, tömeges és rendkívül magas szintű megjelenése! Vesd összes a: Nyelvek című oldalunkon található információkkal, ahol a nyelvészet legnagyobb rejtélyével foglalkozunk.

Ahogyan a nyelvek esetében, az építészet esetében sincs magyarázatuk a korai építészeti bravúrok eredetére/kialakulására. 

Az evolucionista feltételezés szerint az építészet, az ember fejlődésének megfelelően a kezdetlegestől, folyamatos fejlődés során, egyre bonyolultabbá válik. Előbb a kunyhó, később a piramis, fejlődési láncot tételez fel az evolúciómodell.

Az evolucionista feltételezés szerint az épületek folyamatos fejlődés alapján egyre bonyolultabb építményekké válnak: előbb a kunyhó, később a kőház, végül a piramis fejlődési láncot tételeznek fel.

Ezzel szemben a valóság épp az ellenkező!

 

Dr. Baranyi István, geológus, a Vissza a teremtéshez? Vissza a Teremtőhöz! című könyv szerzője nagyvonalúan megengedte, hogy könyvéből szemelvényeket tehetünk közzé a honlapjainkon.  A könyvet eddig német, magyar, francia és román nyelven adták ki. Részlet a 154. oldalról:

„Az angol régész Widemann írja könyvében 1957-ben:

„Egy felfedezés sem okozott nagyobb meglepetést, mint az, hogy a civilizáció hirtelen született meg az egész világon. Ez épp az ellenkezője volt annak, amit eredetileg feltételeztek. Az általános nézet szerint azt várták, hogy minél magasabb a kora a kiásott helynek, annál primitívebb kultúraformák jelennek meg. De ez sem Babilónia, sem Egyiptom esetében nem felel meg a valóságnak.”

Hall, a régész írja:

„Amennyire mi a sumér kultúrát követni tudjuk, mindig teljes magaslatán jelent meg.”

 

 

Ha áttekintjük az ősi építkezéseket

 

az találjuk, hogy a piramisok, városok, épületek, szobrok, templomok, stb., olyan fejlett mérnöki, sok esetben csillagászati ismereteket tételez fel, amely messze meghaladja az adott kor evolúciósan feltételezett értelmi szintjét.

A maja, azték, inka (Macchu Pichu) az egyiptomi, és kambodzsai piramisok1, építkezések, előzmények nélkül épültek fel.

Ezen építkezések teljes mértékben ellehetetlenítik a biológiai evolúció feltételezést, de alátámasztják a bibliai teremtés leírást és egyéb bibliai eseményeket és időket.

A nyelv, az írás, a gondolkodás, a kultúra, a különböző tudományok (csillagászat, matematika, orvostudomány2 stb.) magas szinten jelen vannak az emberiség hajnalán, ami a teremtésmodell egyértelmű bizonyítéka.

 

 

A Sübmilch-féle paradoxon

 

„Magasan fejlett gondolkodási képesség nélkül az ember nem találhatta volna fel a nyelvet, nyelv nélkül ugyanakkor nem rendelkezhetett volna magasan fejlett gondolkodási képességgel. A nyelv ugyanis fontos előfeltétele a magasabb rendű gondolkodásnak.” Alexander vom Stein: Creatio. Bibliai teremtéstan Evangéliumi Kiadó 96.o.

Ehhez a gondolatkörhöz tartozik, hogy a magasan fejlett gondolkodás nélkül semmilyen építészeti bravúr nem jöhet létre. Ennek a logikai csapdának a megoldása, nem az evolúciómodell, hanem a teremtésmodell.

 

 

Összegezve

 

A fenti birodalmak magasan fejlett, és szervezett kultúrák voltak. Számításaikban, mérnöki-, építészeti tevékenységükben hiányzik a fokozatos kialakulás.

 

 

Megjegyzések:

1. Kambodzsa, a templom-piramisok országa. De nemcsak a piramisok jöttek létre előzmények nélkül, hanem a:

– hatalmas, gazdagon díszített szentélyek,

– fejlett vízgazdálkodás; víztározók, medencék, csatornahálózatok, gátrendszerek,

– teraszos gazdálkodás, (ami építészeti bravúr)

– útrendszer, stb.

2. Az ősi Egyiptomban agyműtét hajtottak végre.