Építészet

 

 

Az építészet hirtelen kialakulása evolúciós rejtély

 

 

Az építészet legnagyobb rejtélye: az építészeti (remek)művek hirtelen, tömeges és rendkívül magas szintű megjelenése! 

 

A magas szintű építészethez (többek között) magasan fejlett:

  • agy,
  • gondolkodás,
  • nyelvtanon alapuló beszéd,
  • építészmérnöki tervezés és kivitelezés,
  • szállítmányozási ismeretek és kivitelezés,
  • bányászati-,
  • matematikai-,
  • csillagászati ismeretek,
  • valamint társadalomszervezés szükséges. 

 

Emlékeztető:

A nyelvtudomány legnagyobb problémája az emberi nyelvek hirtelen, előzmény nélküli, tökéletes, nyelvtanon alapuló beszéd kialakulása. Bővebben: Nyelvek. Az állatok kommunikációja és az emberi beszéd között hatalmas szakadék tátong. Nincs átmenet a kettő között. Az emberi beszéd “egyszer csak” elterjedt a földön.

Érdekes, hogy az építészet hasonló, bár kisebb nagyságrendű nehézséggel küzd. Nincs ateista magyarázat a “korai” építészeti bravúrok eredetére.

 

Az evolucionista feltételezés szerint az építészet folyamatos fejlődés során egyre bonyolultabbá válik. (Sátor, kunyhó, kőház, város, piramis.) Ezzel szemben a valóság épp az ellenkező!

 

Részlet Dr. Baranyi István, geológus, a Vissza a teremtéshez? Vissza a Teremtőhöz! című könyvéből (154. oldal):

„A legrégebbi települések nyomai Szakkaráton (Egyiptom), Ninive közelében Irakban, Mohendzso Daroban az Indusnál, Catal Hüyükben (Dél-Törökország) Zawi Chemi Shanidarban (Irán), Jerikóban (Izrael), és az Eufrátesz alsó folyásánál Urban, Urukban és Eriduban találhatóak. 

Az angol régész Widemann írja könyvében 1957-ben:

„Egy felfedezés sem okozott nagyobb meglepetést, mint az, hogy a civilizáció hirtelen született meg az egész világon. Ez épp az ellenkezője volt annak, amit eredetileg feltételeztek. Az általános nézet szerint azt várták, hogy minél magasabb a kora a kiásott helynek, annál primitívebb kultúraformák jelennek meg. De ez sem Babilónia, sem Egyiptom esetében nem felel meg a valóságnak.”

 

Hall, a régész írja:

„Amennyire mi a sumér kultúrát követni tudjuk, mindig teljes magaslatán jelent meg.”1 

 

 

 Összehasonlítás

Ha áttekintjük az ősi építkezéseket és összehasonlítjuk a mai építkezésekkel meglepő fejlettséggel, nem várt hatékonysággal találjuk szembe magunkat.

Hogy voltak képesek elődeink ilyen sok és hatalmas köveket megmozgatni, ilyen számításokat elvégezni, ilyen közigazgatás fenntartani?

 

A piramisok, városok, épületek, szobrok, templomok, gazdasági-, katonai-építmények, stb., olyan fejlett mérnöki, sok esetben csillagászati ismereteket tételeznek fel, melyek messze meghaladják az adott kor evolúciósan feltételezett értelmi szintjét.

A maja, azték, inka (Macchu Pichu), az egyiptomi, és kambodzsai piramisok2, építkezések, “előzmények nélkül” épültek fel.

Ezen építkezések teljes mértékben ellehetetlenítik az evolúciómodell feltételezéseit, de alátámasztják a bibliai teremtésleírást, valamint egyéb bibliai eseményeket és időpontokat. Például: Ninive a bibliakritikusok szerint nem létezhetett, nem lehetett, olyan fejlett, mint ahogyan azt a Biblia állítja. Még Voltaire is gúnyolódott a Biblia ezen részén. 1842-től változott a helyzet. A régészet feltárta Ninivét – az evolúciómodell szerinti forgatókönyv csődöt mondott, a Biblia igaznak bizonyult. Ma már Assurbanipal 71 termes palotája is feltérképezett. A palota könyvtárában 22 000 ékírásos szöveget található, mely szintén alátámasztja a bibliai beszámolókat. Ugyan ez a helyzet a hettitákkal. A hettita főváros Boghazköy feltárása elnémította a bibliakritikusokat.

 

 

Magasan fejlett tudományágak

A nyelv, az írás, a gondolkodás, a kultúra, a különböző tudományok (csillagászat, matematika, orvostudomány3 stb.) magas szinten jelen vannak az emberiség hajnalán, ami szintén a teremtésmodellt támasztja alá, az evolúciómodell helyett.

 

 

Ellentmond a józan észnek

A Sübmilch-féle paradoxon: „Magasan fejlett gondolkodási képesség nélkül az ember nem találhatta volna fel a nyelvet, nyelv nélkül ugyanakkor nem rendelkezhetett volna magasan fejlett gondolkodási képességgel. A nyelv ugyanis fontos előfeltétele a magasabb rendű gondolkodásnak.” Alexander vom Stein: Creatio. Bibliai teremtéstan Evangéliumi Kiadó 96.o.

Ehhez a gondolatkörhöz tartozik, hogy a magasan fejlett gondolkodás, és nyelvtani alapú beszéd nélkül az emberiség történelmében folyamatosan és több kontinensen jelenlévő építészeti bravúrok nem jöhettek létre. Ennek a logikai csapdának a megoldását az evolúciómodell nem tudja feloldani, de a teremtésmodell igen.

 

 

 

Megjegyzések:

1. Hirtelen, előzmény (átmenet) nélkül, mint az összes élőlény.

 

2. Kambodzsa, a templom-piramisok országa. De nemcsak a piramisok jöttek létre “előzmények nélkül”, hanem a:

– hatalmas, gazdagon díszített szentélyek,

– fejlett vízgazdálkodás; víztározók, medencék, csatornahálózatok, gátrendszerek,

– teraszos gazdálkodás (ami mai szemmel is építészeti bravúr),

– útrendszer, stb.

 

3. Az ősi Egyiptomban agyműtét hajtottak végre.

 

 

 

 

Könyvek, cikkek, videók, stb. fordításához, lektorálásához keresünk még több segítőt.

Jelentkezni a teremtesvagyvk@gmail.com mail címen lehet.