Kozmológia

 

 

Kozmológia

Space nebula with supernova. Illustration, for use with projects on science, research, and education. 3D illustration

A Világegyetem eredete, keletkezése mindig is az ember érdeklődésének a középpontjában volt. Az emberi történelem egyik legtöbbet kutatott és legnagyobb vitákat kiváltó kérdése.

 

De, ami ezek után történt még megdöbbentőbb!

 

A laikusokat és a tudósokat egyaránt sokkolta, hogy a 2000-es évek környékén kiderült a Világegyetem „anyaga majdnem teljes egészében hiányzik”.

A tudomány 2019-es állítása:

Az általunk ismert anyag a Világmindenség csupán kb. 4 %-a.


A téma fontossága, valamint a nagy érdeklődés miatt összeválogattam néhány.

 

csillagászati

kozmológiai, kozmogónia, valamint e témához kapcsolódó fizikai, filozófiai és teológiai írást:

 

Russell Humphreys, PhD fizikus:

A Neptunuszon túl: a Voyager II. alátámasztja a teremtést

 

Russell Humphreys, PhD fizikus:

Egyenetlenségek az Ősrobbanásban

 

Russell Humphreys, PhD fizikus:

„Pioneer szabálytalanság”

 

Russell Humphreys publikációk – angol:

https://creation.com/d-russell-humphreys-cv

 

Első főtétel

Második főtétel

Don B. DeYoung, fizikus: A teremtésbe vetett tudományos hitem jórészt a természet két termodinamikai törvényén alapul

 

Ki teremtette Istent?

Batten: Ki teremtette Istent?

 

A Világegyetem eredete

Az energia eredete

Az információ eredete

 

 


 Az állandó érdeklődés miatt válogattam össze:

Fiatal Világegyetem, fiatal Föld

 

 

Annyi figyelemfelkeltő jel van a fiatal Világegyetemmel kapcsolatban, hogy 2013-ban a Nature is foglalkozott ezek közül többel (Szaturnusz gyűrűi, Io, Enceladus, Titán). Lásd: Maggie McKee Planetary science: Caught in the act, Nature 493

2018-ban ugyanebben a kérdésekben nyilatkozik Dr. Wernon Cupps, a nukleáris fizika professzora.

Az Io különös aktivitásáról ebben a cikkben más szempontok alapján is olvashatnak:  Szük Bendegúz: Az Ió, a Jupiter aktív holdja


 A következő érv:

A föld mágneses tere folyamatosan és rohamosan csökken

Szentpétery Péter: Omnia sunt facta per ipsum. Darwin hatása a teremtéshitre – teológiai és emberi kérdések. Evangélikus Hittudományi Egyetem 2008.

A szerző 500 oldalon keresztül, nagyon sok témában rámutat a darwinizmus tarthatatlanságára. A szerző, ahogyan Phillip E. Johnson a Darwin on Trial (Darwin pere) könyv szerzője nem biológus vagy vegyészmérnök, de Johnsonhoz hasonlóan, Szentpétery is nagyon alaposan utánajárt a kérdésnek. Mindkét szerző a természettudományok alapján utasítja el a darwinizmust.

Részlet a könyvből: 3.2 Égitestek mágneses mezeje

A Föld mágneses erejének erősségét (pontosabban dipólus-momentumát) már 1835-től mérik. Ugyanakkor az ezzel foglalkozó nemzetközi szervezet (IAGA) 1970-től 5 évenként a Föld számos pontján nagyon pontos és kiterjedt méréseket végez. A korábbi és az 1970 óta mért eredményekből megállapítható, hogy a Föld mágneses mezejének energiája megközelítőleg 1465 évenként felére csökken. Ez a Föld feltételezett korához képest nagyon gyors folyamat, amely arra enged következtetni, hogy a Föld mágneses mezeje a jelenleg megfigyelt alapján nem lehet túl idős, mert néhány tízezer évvel korábban a mágneses mező ereje lehetetlenné tette volna az életet a Földön. Emellett Russel Humphreys 1984-ben új elmélettel állt elő, amely a YEC (fiatal Föld) hívei szerint mind a mai napig a Föld fiatal korának egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka.

Elméletét a 2Pt 3,5 szó szerinti értelmezésére alapozta, miszerint a Föld és a többi égitest „vízből állt elő”. Azt feltételezte, hogy minden égitest kezdetben vízgömb volt, amelyet Isten alakított különböző más vegyi elemekkel, úgy, hogy érvényesült a tömegmegmaradás törvénye. Humphreys az égitestek ismert tömegéből és egy vízmolekula tömegéből kiszámította, hogy kezdetben hány vízmolekulából álltak a Naprendszer égitestei. A vízmolekula ismert mágneses tulajdonságaiból pedig következtetett, hogy az adott mennyiségű vízmolekula mekkora kezdeti mágneses mezőt volt képes létrehozni, így megkapta az égitestek feltételezett teremtési kori mágneses mezejének energiáját. A publikálás idején már ismert volt a Nap, a Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter és a Hold mágneses mezőjének jelenkori energiája korábbi űrszondás mérések alapján. Feltételezte, hogy a Teremtés és a jelenkor között kb. 6000 év telt el, ennek alapján megállapította, hogy 6000 év alatt mennyit csökkent az egyes égitestek mágneses mezejének energiája. Ebből pedig kiszámolható volt, hogy mekkora az égitestek belső elektromos ellenállása, ugyanis mágneses mezőket az égitestek belsejében folyó hatalmas köráramlatok hozzák létre, amelyek az égitest ellenállása következtében folyamatosan csökkennek. A kapott ellenállás-értékeket összehasonlította a korábban közzétett, más módon becsült értékekkel és egyezést talált. Ezzel bizonyítottnak tekinti elmélete helyességét.

Megemlítendő, hogy a hosszú időt feltételező dinamó-elmélet nem képes választ adni ezen égitestek mért mágneses mezejére. 1984-ben Humphreys előrejelzést is adott az Uránusz és a Neptunusz jelenkori mágneses mezejének értékére elmélete alapján. Az általa közölt értéket mérte 1986-ban és 1989-ben a Voyager-2 űrszonda. A dinamó-elmélet előrejelzése 100.000-szer alacsonyabb értéket várt az Uránusz esetében. 426-427. o.

 

Elképzelhetik az ateista és a teista eszmerendszer követőinek arcát, amikor megtudták, hogy Humphreys számításai, a mérések és az előrejelzések egyeznek, miközben az ő számításaik, méréseik és előrejelzéseik nem egyeznek.

Még ha nem is fogadják el perdöntőnek Humphreys érveit, a földi mágneses mező energiájának kb. 1465 évente felére való csökkenése miatt a Föld nem lehet idős, ahogyan sok másik (másfajta) számítás is ezt igazolja. Föld mágneses erejének kiszámítható csökkenése önmagában egy ateista, teista és evolucionista időzített bomba. Ha a Föld nem lehet csak maximum 30 000 (de inkább max. 20 000) éves ez lehetetlenné teszi a geológiai, kémia és biológiai evolúciót, mivel ezekben minden esetben az idő a főhős!


 

 

Szük Bendegúz: A Plútó tagadhatatlanul fiatal

„Nem könnyen magyarázható felszínnek fogom nevezni.”

„Amennyire tudjuk, kora akár egy hetes is lehet”. Bill McKinnon a New Horizons csapat tagja, a Washington Egyetem oktatója úgy nyilatkozott, hogy “valós bizonyítékunk van a közelmúltban történt geológiai aktivitásra”.

 

 

EAH 5. fejezet Dr. Tasman Walker: Geológia

Az ateista felfogás szerint a szén, gyémánt, opál, stb. hosszú időszak terméke, ami igazolja az evolúciómodellt. A kutatások szerint ezen anyagok rövid idő alatt is keletkeznek. 

 

EAH 7. Kozmológia

 

Isometric businessman adjusting tie in front of the mirror. Man checking his appearance in the mirror. Businessman looking himself in the mirror vector flat design illustration

 

Dinoszaurusz lágyrészek

 

Hogyan kerülnek a dinók a fiatal világegyetem, fiatal föld igazolása közé?

Az ateisták szerint 65 millió évvel ezelőtt kihaltak, csakhogy sok dinoszauruszcsontban lágyrészek vannak, amik nemhogy 65 millió, de még 50 000 évesek sem lehet! 

A lágyrészek pár ezer évig maradnak fenn! A lágyrészek fiatal Földről beszélnek.

 

 

Mennyire pontos a Szén-14-es (radiokarbonos) kormeghatározási módszer?

 

 

Kivonat A. Roth: Gyökereink c. könyvéből 243-251 oldal

Ariel A. Roth biológus, a zoológia doktora: Időkérdések

 

 

 

 

Videó: A föld fiatal kora

Ebben a feliratos videóban Dr. Robert V. Gentry az evolúció és a teremtés bizonyítékait vizsgálja a tények alapján. Ilyen kérdésekkel foglalkozik:

– a Föld lehűlése gyorsan vagy lassan történt,

– mit mondanak a gránitok,

– mit üzen a Grand kanyon,

– a szén és az olaj képes gyorsan kialakulni, stb.