Világegyetem eredete

 

A Világegyetem eredete

 

 

A Világegyetem eredetével kapcsolatban három lehetőség van:

1. mindig is létezett,

2. létrehozta önmagát,

3. külső ok hozta létre, vagyis teremtett.

A három lehetőség közül csak egy igaz, a másik kettő téves. Ha ki tudunk zárni egy lehetőséget közelebb kerülünk az igazsághoz, ha viszont két lehetőségről megtudjuk állapítani, hogy téves, eljutunk a valósághoz.

 

 

1. A Világegyetem mindig is létezett

 

Ezt a lehetőséget a tudósok több okból végérvényesen elvetették.

Az entrópia-tétel miatt (termodinamika második főtétele) nem lehet a Világegyetem időben visszafelé végtelen, mert akkor már bekövetkezett volna a hőhalál állapota.

 

Mivel a világegyetem állapota messze van a hőhaláltól, ez bőségesen elég bizonyíték arra, hogy a Világegyetem nem létezhet öröktől fogva, de két paradoxon a:

– gravitációs,

– és az optikai szintén kizárja a Világegyetem öröktől fogva létezését.

 

Gravitációs (Bentley) paradoxon:

Ha végtelen és sztatikus lenne a Világegyetem, akkor a csillagok a nagy gravitációs vonzás miatt egy csomóba sűrűsödnének, majd egymásba zuhantak volna.

 

Optikai (Olbers) paradoxon:

Ha végtelen lenne a Világegyetem, akkor a minden irányban végtelen számú csillag fényének összeadódása miatt az égbolt éjszaka is mindenhol világos lenne. De ez látható módon nem így van.

Az első lehetőség 100 százalékos biztonsággal kizárva.

 

 

 

2. Az önmagát létrehozó Világegyetem

 

Az energia-megmaradás tétel kimondja, hogy a jelenleg ható természettörvények érvényessége mellett energia nem teremthető és nem semmisíthető meg.

A különböző – vagyis a már létező – energiaformák egymásba átalakíthatóak, de ettől az anyag és az energia összmennyisége nem változik, mely az alábbi egyszerű képlettel írható le: E=mc2.

E természeti törvény felfedezése nagy megdöbbenést váltott ki sokakból. Nézzünk meg Engels reagálását Clausius törvényére:

„Az energia az teremthető és megsemmisíthető, és ha mennyiségileg nem is, de minőségileg olyan veszteség áll elő a világegyetemben az energiára vonatkozólag, amit nem lehet pótolni. Márpedig ezt jelentené, hogyha igaza van Clausiusnak, hogy kezdetben az energiát teremtették, az energiát meg lehet semmisíteni, újra lehet teremteni, kvázi a világegyetem óráját fel kell húzni, márpedig ez csak akkor lehetséges, ha van Isten – ad abszurdum.” Friedrich Engels: A természet dialektikája.

A termodinamika első főtétele alapján tudjuk, hogy energia, a fizika eddigi vizsgálatai alapján nem keletkezik, ezért az önmagát teremtő (előállító, létrehozó) Világegyetem feltételezés nem állja meg a helyét.

A második lehetőség is 100 százalékos biztonsággal kizárva.

Jeszenszky Ferenc, fizikus:

„A második főtétel megköveteli, hogy a világegyetemnek kezdetének kellett lennie; az első főtétel pedig kizárja, hogy kezdete önmagában lett volna. Az ellentmondás egyedül lehetséges feloldása az, hogy a világegyetemet rajta kívül eső ok hozta létre.” Jeszenszky: Keresztyénség vagy evolúció?

Az ember energiát egyik formából a másikba átalakítani képes, de nem tud energiát teremteni.  Energia nem tud energiát teremteni, anyag nem tud energiát teremteni, ennek ellenére energia létezik. Felmerül a jogos kérdés: Honnan van a kezdeti energia? A kérdés megválaszolásához az anyagelvű hozzáállás nem ad magyarázatot, ezért új megközelítésre van szükség.

Isten kívülről helyezte be a Világegyetembe az:

  • energiát,
  • anyagot,
  • információt,
  • időt,
  • és az életet.

 

 

3. A Világegyetemet Isten teremtette

 

Gondoljuk végig: elég bizonyíték-e egy festő létére egy káprázatos festmény?

„Képzeld el, hogy eléd tartok egy festményt. Amikor meglátod a képet, milyen bizonyítékra van szükséged ahhoz, hogy megállapíthasd, létezik-e a festő? Semmi másra, csak magára a festményre. A festmény abszolút bizonyíték arra, hogy létezik az a valaki, aki megfestette. Nem kell látnod magát a festőt ahhoz, hogy higgy a létezésében. A festmény az egyetlen bizonyíték, amire szükséged van. Nem lenne ott, ha a festő nem létezne. Ugyanez a helyzet a világunkkal is. Maga a világ létezése abszolút bizonyíték arra, hogy van teremtője.” Charlie H. Campbell

A három lehetőség közül az egyetlen logikus válasz;

a Teremtő Isten teremtette a Világegyetemet.

 

Valójában nem az a kérdés, hogy Isten teremtette-e a Világegyetemet, hanem az, hogy miért ilyennek teremtette a Világegyetemet?

A Biblia azt mondja:

ami Istenben láthatatlan az Ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból észrevehető és felismerhető. Róma levél 1 fejezet 19-20 vers.

Paul Davis, aki nem tagja semmilyen vallási felekezetnek, a világegyetem gondos szemlélése közben rájött, hogy:

„a tudomány biztosabb utat ajánl Istenhez, mint a vallás.”

 

Azért mer ilyen dolgot állítani egy fizika professzor, mert a tények logikus végig gondolása Istenhez vezet, ezért az ateizmus (istentelenség, Isten nélküliség) eszméje teljes mértékben tarthatatlan filozófia.

 

Összegzés

A Világegyetemet Isten tudatosan teremtette ilyennek azért, hogy az emberek felismerhessék, hogy a Világegyetem létezése precíz tervezés és rendkívül profi kivitelezés, tehát teremtés eredménye.

 

A Világegyetem eredetével kapcsolatban megtaláltuk a helyes választ:

1. Mindig is létezett.

A termodinamika 2. főtétele alapján:

Hamis

2. Önmagát hozta létre.

A termodinamika 1. főtétele alapján:

Hamis

3. Teremtett.

Isten szándékosan ilyennek teremtette.

Igaz

 

Bővebben:

Jeszenszky Ferenc: Keresztyénség vagy evolúció?

Termodinamika: Első főtétel.

Termodinamika: Második főtétel.

DeYoung, fizikus: A teremtésbe vetett tudományos hitem jórészt a természet két termodinamikai törvényén alapul.