Fizika

 

 Néhány idézet fizikusoktól

illetve a fizikát érintő területről.

 

 

Griffith Robert, matematikai fizikus:

„Ha egy vitához egy ateistát akarunk találni, akkor az Egyetemünk Filozófiai Karán kell őket keresni, mivel a fizikusok között ateistákat már nem találunk.”

 

Fred Hoyle, asztrofizikus:

„Ha valaki közvetlen és őszinte módon közelíti meg ezt a kérdést, nem félve attól, hogy magára haragítja a tudóstársadalmat, akkor arra a következtetésre jut, hogy az élő anyag elbűvölő rendjével együtt bizonyára intelligens tervezés műve.” Fred Hoyle: Evolúció az űrből The Omni Lecture, 28. o. Enslow Publishers 1982.

 

Fred Hoyle és Chandra Wickramasinghe asztrofizikus:

Nem számít, milyen nagy a figyelembe vett környezet, az élet nem kezdődhetett véletlenül. Shakespeare műveit nem reprodukálhatják írógépet véletlenszerűen ütögető majmok, azon egyszerű oknál fogva, hogy a megfigyelhető világegyetem nem elég nagy ahhoz, hogy tartalmazza a szükséges majomsereget, a szükséges írógépeket és persze a szükséges papírkosarakat, amelyek ahhoz kellenek, hogy beléjük dobják a sikertelen próbálkozásokat. Ugyanez érvényes az élő anyagra. Annak valószínűsége, hogy az élet spontán módon kialakuljon az élettelen anyagból, 1:n, ahol n egy irdatlan nagy szám, amelynek végén 40.000 nulla áll – elég nagy szám ahhoz, hogy eltemesse Darwint az egész evolúcióselméletet. Nincs ősleves – sem ezen a bolygón, sem máshol -, és ha az élet nem véletlenszerűen kezdődött, akkor szükségképpen egy céltudatos intelligencia alkotása.” Fred Hoyle, Chandra Wickramasinghe, Evolution from Space, New York, Simon & Schuster, 1984, s. 148.

 

Albert Einstein, fizikus:

1. „Engem az érdekel igazán, hogy mekkora szabadsága volt Istennek a világ megteremtésében.”

2.  „Mindegyik komoly természettudós kell, hogy valamilyen formában vallásos legyen. Különben nem képes elképzelni azokat a hihetetlenül pontos kölcsönhatásokat, melyeket megfigyel, és melyeket nem mi találtunk ki. A végtelen Univerzumban megtalálható a végtelenül tökéletes Elme működése.”

 3. „Látva a 20. századi katasztrófákat sokan kérdezik:

– Miért engedi meg ezt az Isten?

– Igen. Ő megengedte a mi szabadságunkat, de nem hagyott minket a tudatlanság sötétségében. Nekünk megadta a lehetőséget, hogy megismerhessük a jót és a rosszat. És az embernek fizetni kell azért, hogy a hamis utat választotta.” Még több Einstein idézet: Thomas F. Torrance: Einstein és Isten http://www.jesenius.hu/regi/files/einstein.pdf

 

Szathmáry Eörs, evolucionista biológus:

„Azt lehet megfigyelni, hogy az evolúcióbiológusok többsége a metafizikai kérdésektől szabály szerint irtózik, és ezeket úgy tekinti, mint olyasfajta gondolatoknak a becsempészését, amelyek a kutatási programjukat csak zavarossá teszik és aláássák. Jelenleg ez a helyzet. Ebből a szempontból elég jó a párhuzam a 17 – 18. századi fizikával, amikor is mindent a newtoni dinamika alapján akartak magyarázni. Isten hipotézisére nincs szükség, emlékszünk a történetre, és ha van is valami szerepe, az az „első mozgató” funkciójában kimerül. Tehát beindítja a newtoni művet, attól kezdve eljár tengelyén, még csak a kerék fogát sem kell újítani. Ha viszont a mai fizikát nézzük, akkor látjuk, hogy a vezető elméleti fizikusok jó része igenis hagyja magát érinteni a metafizikai problémáktól. Kutatásaikból arra a következtetésre jutottak, hogy – ugyan nagyon absztrakt, nagyon filozófiai síkon – a metafizikum majdhogynem szükségszerű.”

Szathmáry Eörs: biológus, egyetemi tanár. Az ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszékén tanít. A Budapest Kollégium (Institute for Advanced Study) állandó munkatársa. Riport http://www.c3.hu/~tillmann/konyvek/ezredvegi/szathmary.html 2014.11.05-i állapot

 

Teller Ede:

“Szabad itt egy kis vallásos mondatot mondanom? Nem akarok vallásról beszélni, kivéve azért, mert ott van, amit az emberek értenek. Ha a XIX. században egy fizikus Istenben hitt, be kellett, hogy vallja, hogy az Istennek nincs munkája, munkanélküli. Megteremtette a világot és azután minden magától megy. A kvantummechanika kiderítette azt, a XX. szd. első két évtizedében, hogy ez nem igaz.” Teller Ede Palo Altban, 12.28 perc. 2016.09.13-i állapot

 

További idézetek: Az evolúció ellentmond a termodinamikának