Price: Dinoszaurusz-leletek

 

 

Szerző: Paul Price

Közzététel dátuma: 2015. október 20.

Forrás: http://creation.com/unpermineralized-hadrosaur-bones-alaska

2015. november 27-i állapot

 

 

Elfogultsága miatt a média eltitkolja az

alaszkai kacsacsőrű dinoszaurusz-leletek jelentőségét

 

Nem mineralizált dinoszauruszcsontok – a sok millió év problémája

 

 

 

A legészakibb ismert dinoszaurusz, az Ugrunaaluk kuukpikensis

koponyájának rekonstrukciója.

(A képet Hirotsugu Mori és munkatársai bocsátották a rendelkezésünkre.)

 

 

„Ha a Bibliában leírt özönvíz valóban megtörtént, akkor miért nem látjuk annak bizonyítékait?” – tehetik fel a kérdést a szkeptikusok. Ma, a tömegtájékoztatási eszközök által terjesztett hamis információk korában nap mint nap elárasztják ilyen jellegű kérdésekkel a Bibliában hívő embereket. A válasz meglehetősen egyszerű: a bibliai özönvíz bizonyítékai ott vannak mindenhol, csak éppen a fő irányvonalat képviselő világi média nem számol be ezekről.

 

A Guardian weboldalán a közelmúltban megjelent az Associated Press cikke, amely azonban újabb tökéletes példát ismertet arra nézve, hogyan lehet elrejteni olyan bizonyítékokat, amelyek ott vannak a szemünk előtt, csak éppen tisztességtelen módon mutatják be azokat nekünk.

 

A Liscomb-csonttelep a Prince Creek-formációban található, Alaszka északi részén. Egy, az ezen a területen ásatásokat végző tudóscsoport jelentése részletesen leírja azt, amit ezek a tudósok egy új típusú hadroszaurusznak, vagyis kacsacsőrű dinoszaurusznak tartanak, és amelynek az Ugrunaaluk kuukpikensis nevet adták. „Saurolophine”-nek nevezték, ami azt jelenti, hogy a Saurolophine-alcsaládhoz tartozik, amely magába foglalja a Saurolophus nemzetséget. Az Associated Press azonnal közölt egy online cikket erről a tanulmányról, de érdekes módon kihagyott egy nagyon fontos részletet: a csontok nem fosszilizálódtak!

 

 

Hadd álljon itt egy kivonat az eredeti tanulmányból:

 

A hadrosaurid-maradványokban a csontok szinte teljesen szét voltak szakítva, alig hagyott rajtuk nyomot az időjárás, a ragadozók, vagy a taposás, jellemző módon nincsenek összetörve és nincsenek mineralizálva (Fiorillo és munkatársai, 2010; Gangloff és Fiorillo 2010).

 

A mineralizálódás a fosszilizálódás legáltalánosabb folyamatára utal, amelynek során a csont üregeit ásványi anyagok töltik fel, és a maradványok kővé válnak. Amikor tehát a tudósok azt mondják, hogy a csontok „jellemző módon… nem mineralizálódtak”, ezzel azt akarják mondani, hogy nem fosszíliákkal van dolgunk, hanem viszonylag „friss” dinoszauruszcsontokkal (ennek ellenére csűrik-csavarják a „fosszília” meghatározását). Az ember azt gondolhatná, hogy ez hírértékű információ! De az AP cikke ezzel éppen ellenkezőleg számolt be a megállapításokról:

 

A kedden közölt tanulmány arra a következtetésre jut, hogy az alaszkai Colville-folyó mentén talált fosszilizálódott csontok a hadrosaurusoknak egy különálló fajtájához tartoznak

 

Nem egyszerűen kimaradt a cikkből az a tény, hogy ezek a csontok nem fosszilizálódtak, hanem még hamisan azt is állította, hogy a csontok fosszilizálódtak. Biztosak lehetünk abban, hogy akik elolvassák ezt az online cikket, azok között alig lesz olyan ember, aki rászánja az időt és ellenőrzi a cikk hitelességét az eredetileg kiadott tanulmány alapján. Azt is naivitás lenne feltételezni, hogy ez egy elszigetelt esemény. Az akadémia és a média munkatársainak előre kialakított véleménye gondoskodik a bizonyítékok elferdítéséről és hamis közléséről, amikor azok nem illeszkednek darwinista világképükhöz, és már előre meghatározzák a terepen talált leletek értelmezésével kapcsolatos döntéseiket.

 

Ezt a csonttelepet Robert Liscomb geológus fedezte fel 1961-ben, az AP cikke szerint, amely így folytatódik: „Liscomb úgy vélte, hogy a csontok emlősöktől származnak. Körülbelül húsz évig raktárban porosodtak, míg végül valaki felismerte, hogy ezek dinoszauruszcsontok…” Ez valóban igaz, de az a kritikus kérdés, hogy miért tekintették ezeket eleinte emlőscsontoknak, megintcsak kimaradt. Liscomb azért vélte úgy, hogy ezek viszonylag friss bölénycsontok, mert nem fosszilizálódtak. Annyira erős volt az a feltételezés, hogy ezeknek a leleteknek fiataloknak kell lenniük, hogy húsz évbe telt, mire megfelelően azonosították azokat. Vajon a cikk miért nem hívta fel az olvasók figyelmét a rejtvénynek erre a nagyon fontos elemére?

 

 

A rendkívüli hideg tartósította?

 

Ezzel kapcsolatban a látszat szerint a kezünk ügyében van a cáfolat: ezeket a csontokat fagyott állapotban találták meg. Nem lehetséges, hogy a hideg tartósította azokat? Jóllehet az is erősen vitatható, hogy akár a rendkívüli hideg is képes lehetett-e arra, hogy megőrizze ezeket a nem fosszilizálódott csontokat ilyen hosszú időn keresztül, ez a vita itt teljesen szükségtelen, mivel ezen a területen sokkal melegebb volt az éghajlat akkoriban, amikor a dinoszauruszok éltek.

 

Az AP cikke még idézi is a tanulmány egyik szerzőjét: „Egészen biztos, hogy nem a mai sarkvidéki hőmérséklet (vagyis 5-9 Celsius fok) volt akkoriban az éves átlagos középhőmérséklet.” Azt is megjegyezték azonban, hogy itt nem az a trópusi klíma uralkodott, amelyben a legtöbb dinoszaurusz a feltételezések szerint a virágkorát élte.

A kémia törvényei szerint ezeknek a friss, nem fosszilizálódott csontoknak le kellett volna bomlaniuk és szét kellett volna esniük a feltételezett roppant hosszú idő alatt.

 

Annak figyelembevételével, hogy a szerzők körülbelül 69 millió évre becsülik ennek a csonttelepnek az életkorát, vajon hogyan maradhattak fenn ezek a csontok fosszilizálatlanul? A jelek szerint még a kérdés felvetésére sem vállalkozik senki, nem is beszélve valami kielégítő válasz megfogalmazásáról. A kémia törvényei szerint ezeknek a friss, nem fosszilizálódott csontoknak le kellett volna bomlaniuk és szét kellett volna esniük a feltételezett roppant hosszú idő alatt.

 

Ez a jelenség újra meg újra felmerült az elmúlt évek során, például a tudományos világ nagyon megdöbbentet, amikor dinoszauruszcsontokban vörös vértesteket, vizenyős, rugalmas szöveteket, proteineket és DNS-t találtak. Ám ahelyett, hogy egyszerűen beismerték volna, hogy a bizonyítékok ellentmondanak a világnézetüknek, az evolucionista tudósok kétségbeesetten keresnek újabbnál újabb menekülési útvonalakat ebből a kellemetlen problémából.

 

A legújabb ilyen törekvésként azt állítják, hogy egy vasban gazdag oldat tartósíthatta ezeket a sejteket (a CMI ezt már megcáfolta a Dinosaur soft tissue1 című tanulmányban) –, jóllehet nincsenek arra utaló jelek, hogy bármi is alátámasztaná ezt a magyarázatot a kacsacsőrű dinoszauruszok csontjai esetében.

 

 

Az özönvíz megmagyarázza a bizonyítékot

 

Miközben az evolucionista közösség képtelen megmagyarázni, hogyan maradhattak meg a dinoszauruszcsontok fosszilizálódás nélkül ilyen roppant hosszú időn keresztül, ez a bizonyíték semmiféle problémát nem jelent a biblikus világnézetű kreácionisták számára. Az eredeti tanulmány valójában meg is adja a kulcsot:

„A csonttelep elhelyezkedése arra utal, hogy tömeges pusztulás történt, egy áradás során kialakult alluviális üledékréteg kialakulásának kapcsán” (Gangloff és Fiorillo, 2010), ami bekövetkezhetett a Brooks Range akkor lezajló déli irányú emelkedése által előidézett gyors hóolvadás miatt (Fiorillo és munkatársai, 2010).”

 

 

A helyzet tehát a következő:

 

„Friss” dinoszauruszcsontokat találtak, amelyek a jelek szerint egy áradás részeként rakódtak le, amely élőlények tömegét pusztította el egyidőben. Ez tökéletesen illeszkedik abba a képbe, amire akkor számíthatunk, ha a bibliai történet igaz. A Noé-féle özönvíz megmagyarázza ezt a leletet!

De ebben az esetben a tetemeket nem temette el azonnal a hordalék, ellentétben sok más dinoszaurusszal, amint ezt halotti testtartásuk bizonyítja.2 Ehelyett a tetemeket darabokra szakította a tomboló víz, amint ezt a „szinte teljesen szétszakított maradványok” mutatják, vagyis a csontok mindenhol szétváltak az ízületeknél.

 

Ha valakinek az elméjét nem homályosította el a hosszú korszakok dogmája, annak a számára teljesen egyértelmű, hogy a bizonyítékok sokkal inkább összeilleszthetők a Föld viszonylag rövid múltjával, amelyet a Biblia elénk tár, mint a mai nézetek támogatói által ünnepelt nézetekkel.

 

Bővebben:

Dinoszaurusz lágyrészek

 

Megjegyzések:

1. CMI = Creation Ministries International: Lágy dinoszaurusz-szövetek.

Nemzetközi Teremtéskutató Intézet http://creation.com/

http://creation.com/dinosaur-soft-tissue

2015. december 4-i állapot.

2. http://www.amnh.org/exhibitions/dinosaurs-ancient-fossils-new-discoveries/sauropod-biomechanics/the-death-pose

2015. december 4-i állapot.