Humphreys: „Pioneer szabálytalanság”

 

 

A „Pioneer szabálytalanság”

 

NASA kép

 

Folytatódik a nem-keresztyén megoldás keresése

D. Russell Humphreys tollából

 

10 éve nagyjából hetente, a tudományos újságok új megoldásokat kínáltak a négy kifelé tartó űreszköz: Galileo, Ulysses, valamint a 10 és 11 Pioneer-ek „Pioneer szabálytalanságára”, egy kismértékű, de titokzatos lassulásra (t.i. egy negatív gyorsulásra).

 

Néhány tanulmány földhözragadt okot keres, úgymint mind a három típusú űreszköz pontosan a megfelelő irányban, pontosan a megfelelő intenzitással hősugárzást bocsátott ki … a szükséges véletlenek egy kicsit megerőszakolják hiszékenységemet. Egy minapi tudományos konferencián1  hallottam, hogy egy ilyen hatás „ számot adhat a Pioneer 11 szabálytalan gyorsulásának legalább egyharmadáért.” [Jegyezzük meg, hogy a „gyorsulás” a fizikusoknak lassulást vagy irányváltozást is magába foglal]. Miért nem bizonyosabb, mi van a másik kétharmaddal, és mi van a másik három űreszközzel? Nem úgy néz ki, mintha már lenne ok az ünneplésre.

Más tanulmányok egzotikus törvényeket találnak ki, hogy megmagyarázzák a szabálytalanságot; különösképpen azt, hogy a lassulás mértéke miért van annyira közel egy olyan számhoz, melynek kozmológiai vonatkozásai vannak. Éppen az olyan sokféle különböző elmélet létezése, egy általános elégedetlenséget mutat mind az e világi magyarázatokkal, mind az egzotikus elméletekkel kapcsolatosan.

Néhány tanulmány az általunk ismert fizikai törvényeket használja, de új körülményeket hív segítségül, hogy új eredményekre jusson, úgy mint a még meg nem figyelt Oort felhőnek sokkal nagyobb tömeg tulajdonítása (amit úgy képzelnek el, hogy messze a Plútó pályáján túl van, alkalmanként ellátva a naprendszert új üstökösökkel). Az ilyen magyarázatokhoz szükséges körülmények nem tűnnek hihetőknek, az irántuk való lelkesedés hiányából ítélve a szekuláris tudós körökben.

 

 

NASA kép

 

Tavaly ősszel ajánlottam egy ebbe, a harmadik típusú kategóriába tartózó  megoldást.2 

Szabályos fizikát használ, úgy mint Einstein általános relativitás elmélete, és szabályos feltételezéseket tesz, úgy mint a tér tágulása (amire a Szentírás utal3).

 

 

Az egyetlen nem-standard feltételezés amit használtam, hogy a kozmosz anyaga korlátozott terjedelmű, az anyagon túl egy tisztességes mennyiségű üres térrel, mely feltételezést a Biblia támogatja. E viszonylag szerény kezdetekkel, képes voltam megmagyarázni a Pioneer szabálytalanságot. Valójában, a Pioneer űreszköznek ez a szabálytalan kétségtelen gyorsulása lehet a kozmosz tágulásának az első helyi manifesztációja amit megfigyeltünk, és az első bizonyíték, hogy a tágulás jelenleg is előfordul, nem csak a múltban.

Az általam használt sejtés erőteljesen ellentmond az ősrobbanás alapvető feltételezésének, mely szerint az univerzumnak nincsen központja és pereme. Más szóval, nem rendelkezik anyaga körüli üres tér-résszel. Következésképpen, az ősrobbanás modell képtelen megmagyarázni a Pioneer szabálytalan gyorsulását.

Nem úgy tűnik, hogy tanulmányom feloldotta az új elméletek áradatát. Valójában az áradat látszólag növekedett, és (talán ez csak az én képzeletem) az elméletek úgy tűnik, hogy vadabbakká és sokkal reménytelenebbekké váltak. De azért azok számára, aki előnyben részesítik a kozmosz biblikus szemléletét, cikkem ésszerű magyarázatot ajánl. Valószínűleg más teremtés kozmológusok más biblikus lehetőségeket fognak kifejteni.

 

Hivatkozások és jegyzetek:

 

  1. Turyshev, S.G., Pioneer` anomaly: status of new investigation, American Physical Society meeting, 11–15 April 2008, St. Louis, Missouri, Abstract H7.0000 Goldman, S., ‘Pioneer Anomaly’ solved? Sky and Telescope <skyandtelescope.com/community/skyblog/newsblog/17846774.html>, 18 April 2008. Return to text.
  2. Humphreys, R., Creationist cosmologies explain the anomalous acceleration of Pioneer spacecraft, Journal of Creation 21(2):61–70, 2007; Creation cosmologies solve spacecraft mystery, Acts & Facts 36(10):10–12, October 2007. Return to text.
  3. Seventeen Bible references say God ‘stretched out the heavens’: Job 9:8; Isaiah 42:5, 44:24, 45:12, 51:13; Jeremiah 10:12, 51:15; Zechariah 12:1, plus others saying ‘spread out the heavens’, etc. Return to text.

 


Levelezés

Tévedés a Pioneer szabálytalanság teremtéstudományi megoldásában?

Publikálva: 2013 május 11 (greenwichi idő+10)

 

2008-ban a kreacionista fizikus és kozmológus Dr Russ Humphreys publikált egy megoldást a Pioneer szabálytalanságra a Journal of Creation -ban, (lásd A „Pioneer szabálytalanság” általános bevezetéskén). A Pioneer szabálytalanság a négy kimenő űreszköznek: Galileo, Ulysses, és Pioneer 10 és 11 egy kicsi, de furcsa lassulása. Dr Humphreys néhány megjegyzést tesz egy friss tanulmányhoz, mely egy másfajta megoldást indítványoz.

 

R.H. az Egyesül Államokból írja:                                                                                                                                                 NASA/Ames Kutatóközpont                                                                                    Pioneer 10

Kérdés Dr. Humphreys számára – az ön kozmológiája egy eredeti megoldást javasol a „Pioneer szabálytalanságra”, azonban tavaly jelentették, hogy megoldották anélkül, hogy változást hívtak volna segítségül a fizikában. Érdekesnek tűnik számomra, hogy olyan sok időbe telt megoldani valamit egy látszólag annyira kézenfekvő válasszal, mint a hő hatása. Mindenesetre, én még nem hallottam olyan válaszokat teremtéspártiaktól, melyek arra utalnának, hogy ez általánosan elfogadott. De, meg kell kérdeznem, hogy ez egy kielégítő válasz, vagy az ön kutatási eredménye még továbbra is hasznos érv a teremtésre?                                                  

 

 

Dr Russ Humphreys felelete:                                              

Kedves Mr. H.:                                                                                                     

Köszönjük érdeklődését ebben a témában. Igen, tisztában vagyok az állítólagos válasszal a Pioneer lassulására mióta tavaly júniusban Physical Review Letters -ben megjelent (http://prl.aps.org/abstract/PRL/v108/i24/e241101). Ez csupán a legújabb a hosszú kísérletsorból, mely próbálja megmagyarázni a rendellenességet szélsőségbe menően előrehaladó hősugárzással. A tanulmány egy számítógépes szimuláció alapján mutat egy ábrát az űreszközön lévő meleg és hideg foltokkal, de nem kínál további részleteket magáról a szimulációról … jóllehet ez döntő az általuk igényelt eredményre nézve. A fő szerző,  Slava Turyshev e-mailezte nekem szeptember 23-án, hogy csapata hő szimulációs részletekkel készített egy tanulmányt, azonban a Google Scholar a mi napig nem találja az interneten, még csak kiadás előzetest sem.

 

 

 

Eredményük több okból is gyanús számomra:  

1. Boríték hátulján végzett számításaim a hősugárzásról úgy tűnik, valószínűtlenné teszik. Beszereztem egy részletes jelentést a Pioneer fizikai felépítéséről, és remélem, találhatok elég részletet a különböző részek hősugárzására vonatkozóan hogy jobb számításokat végezzek.

 

2. A radaradatok ábrája tanulmányukban a szabálytalan sebesség csökkenést kisimítottnak mutatja, nem egyenletesen hanyatlónak (ahogyan ők         magyarázták az ábrát). Ez az érték majdnem pontosan a Hubble-állandó H szer a fénysebesség c jelenleg       észlelt/elfogadott értéknél simul ki,    még közelebb mint a lassulás korábbi tudósításaiban. Hogy a „hő” véletlenül ad    egy ilyen kozmikus jelentőségű számot, nagyon valószínűtlennek tűnik nekem.

 

3. Nem csak a Pioneer 10 és 11 űreszközök mutatták a szabálytalanságot. Galileo és Ulysseus szintén körülbelül azonos lassulást mutattak, azonban kevésbé egyértelműen, mert nem jutottak olyan messzire a Naptól. Felépítésük meglelhetősen eltért egymástól és a Pioneerekétől. Mennyire valószínű, hogy azok véletlenül sugároznának megfelelő mennyiségű előrehaladó hőt, mely szükséges ahhoz, hogy lassulásukat szintén a Hc rendszer közelségébe mondjuk?

Arra várok, hogy lássam az állítólagos részletes termikus elemzést Turyshevtől és másoktól. Ha nem valósul meg körülbelül egy éven belül, azt fogja elárulni nekem, hogy hibát találtak elemzésükben, és újból megvizsgálom a kérdést nyomtatásban. Ha megvalósul, figyelmesen átnézem és előterjesztek egy felülírást, valószínűleg egy levelet, a Journal of Creation-nak. Röviden, azt gondolom, hogy a szabálytalanság magyarázatom még jó (és néhány fogás jelenlegi kozmológiai munkámból egyenesen még jobbá teheti), de ezt nem garantálhatom még.

Szeretettel Krisztusban,

Russ Humphreys

 

 

A cikket és a levelezést fordította:

Farkas Levente, lp., KETIAM munkacsoport.