5 kérdés az evolucionistákhoz

 

Forrás:

https://www.genesispark.com/essays/5-qs-for-evolutionists/5-qs-for-evolutionist/

Fordította: Konkoly Dávid

 

 

 

Öt kérdés az evolucionistákhoz

 

 

Első: Honnan származik mindez?

 

A Kozmológiai érv még mindig az ateizmus egyik legerősebb cáfolata. Mi egy ok-okozati világban élünk. De mi okozta az univerzum létezését? Honnan származik a Nagy Bumm anyaga (ha hiszel ebben)? Csak három1 lehetséges válasz létezik:

  • az anyag mindig is létezett valamilyen formában (ez egy nagyon gyenge álláspont, amely szembemegy a termodinamika törvényeivel),
  • minden anyag hirtelen jött létre az abszolút semmiből (egy olyan vakhiten alapul, amely a való világban soha nem került megfigyelésre),
  • vagy az intelligens tervezés. 

Ezek közül a legésszerűbb egyértelműen az utóbbi.

Az ateisták néha azzal vágnak vissza, hogy „Isten honnan2 származik?” De Isten, bármilyen meghatározás alapján, természetfeletti. Nem része egy ok-okozati univerzumnak, amelyet Ő teremtett. Ezt csak azok számára, akik azt állítják, hogy az univerzumon kívül nincs semmi és ennek természeti törvényein, melyeknek az eredetmodelljükben az ok-okozati törvények szabnak korlátot. A keresztény világnézet teljesen mértékben egybehangzó. A Rómaiakhoz írt levél 1.20-ban a Biblia azt mondja: „Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.”

 

Második: Hogyan tudott (hogy volt képes) egy hatalmas robbanás egy finomhangolt univerzumot létrehozni?

 

A Guardian egy 2007-es cikkében Paul Davies fizikus ezt mondta, „A tudósok szép lassan egy fájó igazságra ébrednek rá – az univerzum gyanúsan beállítottnak tűnik. A probléma magukat a természeti törvényeket érinti. A fizikusok és a kozmológusok már 40 éve gyűjtik nyugodtan az univerzum alaptörvényeiben meglevő speciális jellemzőket és szerencsés „véletleneket”, amelyek szükségesek az élethez, és a tudatos lényeknek a létezéshez. Változtasd meg bármelyiket ezek közül és a következmények végzetesek lesznek.”

 

Davies korrekt módon nem azt mondja, hogy ez Isten műve. Azonban szépen felvázolja a problémát, amely megköveteli a hitet egy tervezőben, a multiverzumban vagy ismeretlen természeti törvényekben. Teremtő nélkül nincs ok még elvárni sem egy ésszerű univerzumot olyan törvényekkel, melyek lehetővé teszik a tudományos vizsgálatot. Valóban, „az egek hirdetik Isten dicsőségét” (Zsoltárok 19.1).

 

 

Harmadik: Hogy származhat élet3 kövekből?

 

Ez talán az összes közül a legnagyobb probléma a naturalisták számára, akik az eredetet Teremtő nélkül akarják magyarázni. Az evolucionistáknak a kozmikus evolúcióból (egy forró olvadt kőzetgolyó, amely állítólag Földdé hűlt) kell eljutniuk egy önreplikáló életformáig. Darwin számára még hitelesnek is tűnt elképzelni, ahogy az élet spontán kifejlődött egy kis meleg tavacskában. De ma már tudjuk, hogy a „legegyszerűbb sejt” is mérhetetlen nagy komplexitással rendelkezik, amely gyárak, információs könyvtárak, fehérje-gépezetek, hulladék-megsemmisítők és átvivő rendszerek stb. valóságos városát képezik.

 

A biogenetikus programok hihetetlenül összetettek egymásba fonódó DNS-részekkel mint ennek az írásnak a tetején és alján lévő fejtörők. A PLoS Computational Biologynak egy 2007-es cikkében a koreai Chung szakembergárdája azt állította, hogy „a kettős kódolás majdnem lehetetlen véletlen útján.”

 

A Biogenezis törvénye olyan tömör, ahogy csak a tudomány vissza tudja adni: Élet csak életből keletkezhet! A spontán nemzés hipotézise egy zsákutca és a darwini anekdota „Goo to You Via the zoo”4 azt sem érdemli meg, hogy tankönyvekben szerepeljen.

 

 

Negyedik: Hogy állhatnak össze biológiai rendszerek5 véletlenül?

 

Charles Darwin A fajok eredete c. könyvében megjegyzi: „Az a feltételezés, miszerint a szem… természetes szelekció által alakult ki, őszintén bevallom, a legnagyobb abszurditásnak tűnik.”

 

Amikor az elképesztően komplex biológiai rendszerekkel (minden alkotórésznek azonnal a megfelelő helyen kell lennie, hogy működjön) szembesültek az evolucionisták, akkor különféle erőltetett modelleket agyaltak ki, melyek rendkívül valószínűtlenek.

 

Soha nem figyeltünk meg olyan mutációt, amely új információt adott volna a genomhoz. Werner Gitt a Német Szövetségi Fizikai és Technológia Intézet volt igazgatója. A Kezdetben volt az információ c. könyvében azt állítja, hogy

„információ mindig szándékos, akarati cselekvés során jön létre… Nincs olyan ismert természeti törvény, amely által az anyag információ-többletet tudna okozni, ugyanígy nincs semmilyen fizikai folyamat vagy ismert anyagi jelenség, amely képes lenne erre.”

 

 

Ötödik: Miért van lelkünk?

 

Az ateista Richard Dawkins Az isteni téveszme c. legtöbbet eladott könyvében (miután figyelembe vette az életnek az élettelenből való kialakulása roppant nagy valószínűtlenségét) beismerte, hogy

 

 

„A tudatosság6 eredete egy újabb hatalmas szakadék lehet, amelynek az áthidalása a valószínűtlenségnek ugyanebből a rendjéből való.”

 

A probléma az, hogy hatalmas szakadék tátong az emberiség és minden állat között. Az igaz, hogy némely teremtményt meg lehet tanítani egészen elképesztő dolgokra. De egyik kutya sem írt soha verset, egyik delfin sem elmélkedett a filozófián, és egyik emberszabású sem épített oltárt. Nem csak az erkölcs és az emberi tudat evolúcióját nehéz megmagyarázni, de még ezek túlélésre vonatkozó hasznosságai is felettébb kétségesek. Értékes erőforrásokat „elpazarolni” az istentiszteletre, a filozófiára, a jótékonyságra azok számára, akik kevésbé „alkalmasak” és lelkiismeret-furdalást érezni a nyers, önző kapzsiság miatt mind szembemegy a legrátermettebbek túlélésének elvével.

 

Blaise Pascal remekül vetette fel azt a gondolatot, hogy „minden ember belsejében van egy Isten-alakú űr”. A Biblia ezt így mondja: „Mert ami az Isten felől tudható nyilván van ő bennük; mert az Isten megjelentette nekik” (Rómaiakhoz írt levél 1.19).

 

Ennek az öt egyszerű kérdésnek a célja nem az ateista evolúció megdöntése (lehetetlen feladat), hanem annak sugalmazása, hogy ez egy hitbeli álláspont, egy olyan hité, amely tudományos szempontból sokkal kevésbé ésszerű, mint a bibliai kereszténység.

 

 

 

Előző oldal:

Egy másik öt pontos összeállítás, amely főleg a biológiai evolúcióval foglalkozik, Dr. Ray Bohlin: Az evolúció öt kritikus pontja.

 

Következő oldal:

Werner Gitt: Amit Darwin még nem tudhatott.

 

 

 

A felhasznált képek forrása: 123.rf.com ingyenes képek.

 

 

Szerkesztői megjegyzés

 

1. A három lehetséges válaszról bővebben:

A világegyetem eredete.

Információelmélet

 

2. A “Honnan származik Isten?”, “Ki teremtette Istent?”, stb. kérdésekre a választ lásd a: Ki teremtette Istent ? című oldalon.

 

3. Ez az egyszerű kérdés magában foglalja a teljes geológiai, kémiai, biológiai, anatómiai, informatikai evolúciót.

 

4. „Goo to You Via the zoo”.

„A gimnáziumban megtanították, hogy a béka egy herceggé való átalakulása mese volt. Az egyetemen azt tanították, hogy a béka egy herceggé való átalakulása tény volt!”

Specialist mechanic repairs the maintenance of a large engine of a passenger aircraft in a hangar

5. Matematikailag, valamint a természeti törvény alapján ennek semmi esélye! Rendkívül erős hitre van ennek a feltételezés elfogadásához. A bibliai hitnél milliószorta nagyobb hit szükséges ennek a feltételezésnek elfogadásához. Senki sem tételezi fel, hogy egy bonyolult mérnöki rendszer a véletlen folyamatok eredménye. 

 

6. A tudat, emlékezés, identitás, lélek, egyéniség, szabad akarat, érzelmek, stb. a Mesterséges Intelligencia kutatás hatalmas problémái.

 

Könyvek, cikkek, videók, stb. fordításához, lektorálásához keresünk további embereket.

Jelentkezni a teremtesvagyvk@gmail.com mail címen lehet.