Gower: A teremtésben hisz

 

 

 

Részlet az

 

 

In Six Days – Why 50 Scientists Choose to Believe in Creation

 

című könyvből.

208-210 page

 

 

Biokémia D. B. Gower, 1999. január 1.

 

  

 

 

“A természet bonyolultságában én távolról sem véletlenszerű evolúciós folyamatokat látok. A természet számomra egyértelműen egy mindenható Teremtőre mutat.”

 

 

Rövid szakmai életrajz:

Gower, a London Egyetem (Egyesült Királyság) szteroid biokémia emeritus professzora. Ezen az egyetemen kapott B.S. fokozatot kémiából, valamint Ph.D. fokozatot biokémiából, és elnyerte a D.Sc. fokozatot a kutatásaiért, amelyeket a szteroid hormonok kialakulásának biokémiai folyamatok által történő ellenőrzésének területén végzett. Gower professzor tagja a Royal Society of Chemistry társaságnak (Királyi Kémiai Társaság), valamint tagja az Institute of Biology-nak (Biológiai Intézet), ezen kívül okleveles vegyész.


 

Nem voltam mindig kreácionista, vagyis olyan ember, aki elhiszi a Teremtés könyvében leírt beszámolót az eredetünkről. Gyerekkoromban jártunk templomba, ahol tényként kezelték azt, hogy Isten teremtette a Mennyet és a Földet, és minden ezzel kapcsolatos kételyt vagy akár vitát különös hóbortnak tekintettek. Később, amikor kémiát, és különösen biológiát tanultam, egyre több és több megválaszolandó kérdéssel találkoztam. Ekkor, tehát 15-16 éves koromban, már meggyőződéses keresztény voltam és szilárdan hittem, hogy a Biblia Isten Igéje, de ezek a kérdések továbbra is ott feszültek bennem, válaszként mégis be kellett érnem a Zsidókhoz írt levél 11. részének 3. versével: „Hit által értjük meg, hogy a világegyetemet Isten parancsa hozta létre.”

 

Telt az idő, és én kémiát (valamint fizikát, matematikát és biológiát) tanultam első egyetemi fokozatom megszerzéséhez. Aztán néhány évvel azt követően, hogy Ph.D. fokozatot szereztem biokémiából, elkezdtek kiadni olyan anyagokat, amelyek a kormeghatározási módszerekkel, valamint a Teremtés könyvében leírt teremtéstörténet pontosságával foglalkoztak. Azt hiszem, hogy körülbelül ebben az időben, tehát az 1960-as évek közepén alakultak át az Isten nagyságával kapcsolatos elképzeléseim. Már nem valami „zsebben hordozható” Istennek láttam Őt, aki az én emberi nézőpontom alapján elképzelhető dolgokat tesz, hanem olyan Istenként jelent meg előttem, aki az én felfogásomnál elképzelhetetlenül nagyobb hatalommal rendelkezik. Elkezdtem megérteni, hogy a Biblia tökéletesen egyetért ezzel a felfogással, például Ézsaiás könyve 40. részének 25. versében: „Kihez hasonlítotok engem? Vagy ki egyenlő velem? – mondja a Szent.” Ha Isten ilyen hatalmas, akkor nincs semmi, amit ő ne tudna megtenni.

Amikor felismertem Isten mindenható hatalmát, elkezdtem tanulmányozni az akkor elérhető „teremtés-típusú” irodalmat. Az elmúlt három évtized során hatalmas előrehaladás történt ezen a területen, és nagyon sok anyagot publikáltak a „teremtéskutatás” területén. Ez arra késztetett engem, hogy cáfoljam az evolúció elméletét három olyan területen, amely engem különösen érdekel:

 

1. A kémia területén szerzett ismereteim alapján megértettem a kőzetminták izotópos kormeghatározásával kapcsolatos kritikákat és felismertem, hogy rendkívüli problémákkal kell szembenéznünk az adatok értelmezése során. Ennek következtében az a saját véleményem, hogy a kőzetek sehol sem olyan régiek, mint ahogyan azt feltételezik.

 

2. Biokémiai szempontból az a gondolat, hogy az aminosavak, a cukrok stb., vagyis a proteinek és a dezoxi-ribonukleinsav (DNS) egyes létfontosságú „építőelemei” létrejöhettek egyszerűen az elektromos kisülések interakciója következtében egy egyszerű redukáló típusú légkörben, sokféle módon és sok szinten cáfolható.

 

3. A számos biokémiai ellenőrző mechanizmussal kapcsolatos saját tanulmányaim, különös tekintettel a szteroid hormonok kialakulására (ezekért a tanulmányokért kaptam meg a D.Sc., vagyis a magasabb doktori fokozatot), meggyőztek arról, hogy ezek a folyamatok teljes egészében pontosan meg vannak tervezve. Saját véleményem szerint ez a rend és a rendkívüli összetettség teljes mértékben összhangban áll a Teremtő létezésével, aki minden bizonnyal képes egy ilyen terv létrehozására.

 

Ez az összetettség lényegében minden más tudományágban is megtalálható, és különösen nyilvánvaló a természetben. Számomra távolról sem az evolúció véletlenszerű folyamataira utal, hanem egyértelműen egy hatalmas Teremtőről beszél.

 

 

Forrás:

https://answersingenesis.org/answers/books/in-six-days/

https://answersingenesis.org/answers/books/in-six-days/db-gower-biochemistry/

 

Az In Six Days – Why 50 Scientists Choose to Believe in Creation című könyv magyar nyelvű lefordításához és kiadásához segítőket (fordítókat, lektorokat, stb.) ill. szponzorokat keresünk. Jelentkezni a teremtesvagyvk@gmail.com mail címen lehet.