Hat bizonyíték a fiatal Földre 2. (csill. geo)

 

 

 

Hat bizonyíték a fiatal Földre

 

Csillagászati, biológiai, antropológiai valamint 3 geológiai érv.

 

 

1. Geológia: Radiokarbon a gyémántokban

2. Csillagászat: A Hold visszahúzódása

3. Geológia: Föld bomló mágneses mezője

4. Biológia: Dinoszauruszok lágyszövetek

5. Antropológia: Az emberi népesség növekedése

6. Geológia: Szorosan összehajtogatott kőzetrétegek

 

 

Forrás: 

https://answersingenesis.org/evidence-for-creation/six-evidences-of-young-earth/

 

 

Millió és milliárd évek nélkül az evolúciós történelem teljesen szétesik.

Íme csak néhány a sok hiteles bizonyíték közül a természettudomány különböző ágaiból, amelyek egy sokkal fiatalabb világról árulkodnak, mint ahogyan azt az evolucionisták állítják.

 

 

 

  1. bizonyíték geológia: Radiokarbon a gyémántokban

 

A szén-14 kormeghatározás távol áll attól, hogy az evolúciót bizonyítsa, valójában az egyik legerősebb bizonyítékot szolgáltatja a teremtés és a fiatal Föld mellett. A radiokarbon (szén-14) nem maradhat meg természetes módon több millió évig az anyagokban, mivel viszonylag gyorsan bomlik. Ezért csak több tízezer éves „korok” meghatározására használható.

 

A RATE (Radioisotopes and the Age of the Earth, Radioizotópok és a Föld kora) projekt tudósai olyan gyémántokat vizsgáltak, amelyeket az evolucionisták 1-2 milliárd évesnek tartanak, és amelyek a Föld korai történetével kapcsolatosak. A gyémánt a legkeményebb ismert anyag, és rendkívül ellenálló a kémiai kicserélődés miatt kialakuló szennyeződéssel szemben.

 

A RATE tudósai mégis jelentős mennyiségű kimutatható radiokarbon-tartalmat fedeztek fel ezekben a gyémántokban, ami körülbelül 55 000 évre datálta őket – ami igen távol van az evolúciós milliárdoktól!

 

További információért lásd: Radiokarbon a gyémántokban megerősítve. Ha többet szeretne megtudni a gyémántokról és keletkezésükről, olvassa el ezt a Dr. Andrew Snelling által írt cikket.

 

 

 

 

2. bizonyíték csillagászat: A Hold visszahúzódása

 

A Hold gravitációs vonzása egy „árapály-dudort” hoz létre a Földön, ami miatt a Hold nagyon lassan kifelé spirálozik. E hatás miatt a Hold a múltban közelebb lehetett a Földhöz. A gravitációs erők és a jelenlegi visszahúzódás mértéke alapján kiszámíthatjuk, hogy a Hold mennyire távolodott el az idők során.

 

Ha a Föld csak 6000 éves, akkor nincs probléma, mert ennyi idő alatt a Hold csak körülbelül 800 láb (250 m) távolságra mozdult volna el. A legtöbb csillagászati könyv azonban azt tanítja, hogy a Hold több mint négymilliárd éves, ami komoly dilemmát vet fel – kevesebb mint 1,5 milliárd évvel ezelőtt a Hold már megérintette volna a Földet!

 

További információért lásd a Hold visszahúzódása (e cikk alapján), valamint A világegyetem kora, 2. rész. Ajánljuk továbbá a Video on Demand című dokumentumot: A teremtett Holdunk.

 

 

 

 

3. bizonyíték geológia: Föld csökkenő mágneses mezője

 

Más bolygókhoz hasonlóan a Földnek is van mágneses mezője, amely meglehetősen gyorsan csökken. Ma már képesek vagyunk mérni a mágneses energia leépülésének sebességét, és modelleket készíteni az adatok magyarázatára.

 

A világi tudósok kitalálták a Föld magjának „dinamómodelljét”, hogy megmagyarázzák, hogyan tarthatott fenn a mező ilyen hosszú ideig, de ez a modell nem magyarázza megfelelően a gyors bomlás és a múltban bekövetkezett gyors visszafordulások adatait. (Más bolygók, például a Neptunusz és a Merkúr mágneses mezőjét sem tudja megmagyarázni).

 

A kreacionista modell (amely a Genezis özönvízén alapul) azonban hatékonyan és egyszerűen megmagyarázza a Föld mágneses mezejére vonatkozó adatokat, és ezzel megdöbbentő bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Föld csak több ezer éves – és nem több milliárd éves.

 

További információért lásd A Föld mágneses mezője és a Föld kora, valamint A világegyetem kora 2. részének második szakaszát.

 

 

 

4. bizonyíték biológia: Dinoszauruszok lágyszövete

 

Az utóbbi években számos „csodálatosan megőrződött” biológiai anyagot találtak állítólag ősi kőzetrétegekben és kövületekben. Az egyik ilyen felfedezés, amely az evolucionistákat is megdöbbentette, egy megkövesedett Tyrannosaurus rex combcsont, amely rugalmas kötőszövetet, elágazó ereket, sőt, még ép sejteket is tartalmaz!

 

Az evolucionisták szerint ezek a dinoszauruszszövetek több mint 65 millió évesek, de laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy nem ismert – és valószínűleg nem is lehetséges -, hogy a biológiai anyag több ezer évnél tovább fennmaradjon.

 

Lehet, hogy az evolucionisták teljesen tévednek azzal kapcsolatban, hogy milyen régen éltek ezek a dinoszauruszok?

 

További információért lásd: „Osztrich-Osaurus” felfedezés? és The Scrambling Continues. Ajánljuk továbbá Brian Thomasnak, az ICR munkatársának Fossilized Biomaterials Must Be Young című cikkét.

 

 

 

5. bizonyíték antropológia: Az emberi népesség növekedése

 

Elképesztő, hogy az alapvető matematika mit mutathat meg nekünk a Föld koráról. Kiszámíthatjuk az emberi lét éveit úgy, hogy a népesség 150 évente megduplázódik (ez egy nagyon konzervatív szám), és így kaphatunk egy becslést arra vonatkozóan, hogy a világ népességének egy adott időszak után mekkora kell lennie.

 

A Föld bibliai kora (kb. 6000 év) összhangban van az ilyen számításból származó számokkal. Ezzel szemben még egy konzervatív, 50 000 éves evolúciós kor is elképesztően magas, lehetetlenül magas számot ad ki: 10 a 99. hatványa – nagyobb, mint az atomok száma a világegyetemben!

 

Nyilvánvalóan abszurd az az állítás, hogy az emberek több tízezer éve lakják a Földet!

 

Ha jobban meg akarja nézni ezeket a számításokat, lásd: Emberek milliárdjai több ezer év alatt?

 

 

 

6. bizonyíték geológia: Szorosan összehajtogatott kőzetrétegek

 

Amikor a szilárd kőzetet meghajlítják, az általában megreped és eltörik. A kőzet csak akkor képes törés nélkül meghajolni, ha szélsőséges felmelegedés hatására megpuhul (ami újrakristályosodást okoz), vagy ha az üledékek még nem keményedtek meg teljesen.

 

A világon számos olyan hely van (köztük a híres Grand Canyon), ahol masszív rétegsorokat figyelhetünk meg, amelyek szorosan meghajlottak, anélkül, hogy az üledékek felmelegedésének nyomai lennének.

 

Ez komoly problémát jelent az evolucionisták számára, akik szerint ezek a kőzetrétegek hatalmas évezredek alatt fokozatosan rakódtak le, és így alakult ki a geológiai feljegyzés. A kreacionisták számára azonban tökéletesen érthető, akik szerint ezek a rétegek gyorsan keletkeztek a Teremtés könyvében leírt globális, katasztrofális özönvíz során.

 

Ha többet szeretne megtudni, nézze meg a Hajtogatott kőzetrétegek című cikket.

 

 

 

Tényleg számít a Föld kora?

 

Bár e bizonyítékok mindegyike olyan okokat tár fel, amelyek miatt a Föld nem lehet több milliárd éves, az igazi kérdés nem a Föld kora. Ehelyett az igazi kérdés a tekintély. 

 

Isten tévedhetetlen Igéjének kell lennie a végső tekintélyünknek, nem pedig az emberi érvelés ingatag alapjának. Megpróbáljuk a világról alkotott értelmezéseinket (pl. evolúció) a Szentírásba illeszteni, vagy egyszerűen hagyjuk, hogy Isten az Ő Igéjén keresztül önmagáért beszéljen?

 

Ha nem bízhatunk a Teremtés könyvének első fejezeteiben, akkor miért higgyünk, amikor a Szentírás azt mondja, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit az üdvösség egyetlen útja?

(Róma 10:9; Apostolok Cselekedetei 4:12; János 14:6)

 

De ha a Szentírást úgy vesszük, ahogyan az meg van írva, akkor egyértelmű, hogy a Föld nem lehet több néhány ezer évesnél – és a bibliai világnézetből kiindulva a tudományos bizonyítékok is egyetértenek ezzel!

 

 

 

 

Kapcsolódó oldalak:

 

 

Az ívelt kőzetrétegekről bővebben: 10 érv a fiatal Föld mellett

 

A dinoszaurusz lágyrészekről bővebben: 

A dinoszaurusz lágyrészek

A megtalált lágyrészek egyértelművé teszik: a 65 millió évvel ezelőtti dinoszauruszok kihalása feltételezés hibás. 

 

 

 

A Föld fiatal korát alátámasztó hat biológiai érv

  • a fosszíliákban található lágyszövetek,
  • ősi baktériumok feléledése,
  • genetikus entrópia,
  • mitokondriális Éva és az Y-kromoszóma Ádám,
  • élő fosszíliák, és
  • a Föld jelenlegi népessége.

 

 

 

 

 

Fordítókat keresünk.

 

Angol (és német) nyelven

 

Könyvek, cikkek, videók, stb. fordításához, lektorálásához, keresünk további embereket (elsősorban önkéntes segítőket). 

 

Keresünk továbbá, olyan önkénteseket, akik videó feliratozásban segédkeznének.

 

 

 

Fizikusok, biológusok, geológusok, őslénytankutatók, orvosok, vegyészmérnökök, teológusok, pszichológusok, bármely tudományban jártas emberek jelentkezését várjuk cikkek írásához, azok szakmai ellenőrzéséhez, különböző tanácsadáshoz (pl.: különböző fórumokon való válaszadáshoz), előadások tartásához, riportokhoz, illetve bármilyen egyéb szakmai háttérmunkához.  

 

 

Várunk: 

  • cikkek, 
  • videók, 
  • könyvek fordítására javaslatokat.

 

 

 

Jelentkezni, javaslatot tenni a 

 

teremtesvagyvk@gmail.com

 

mail címen lehet.

 

Köszönjük.

 

A kép forrása: 123rf free photos